w

Burøyveien 11. Lager og industri. Ca. 6.300 kvm. lager ledig for leie.

Burøyveien 11 - 13, 8012 Bodø13 000 m2

29.06.201814:10 Artur Holand
Verditakst
85 000 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1953
Tomteareal
25 519 m2 eiet tomt
Bruttoareal
13 000 m2
Kommunale avgifter
418 008,-

Adresse

Burøyveien 11 - 13 8012 Bodø

Fasiliteter

God adkomst til området fra Burøyveien. Store områder og snuplasser for kjøretøy, og god adkomst til kai/sjøen. Kai er eid av Bodø Havn KF. Eiendommen har en særdeles attraktive beliggenhet i Bodø indre havn og egnet seg til sjørelatert virksomhet, lager, logistikk og industri.

Beliggenhet

Eiendommen ligger plassert på Burøya, ca 2 km fra Bodø sentrum. Eiendommen har lett adkomst både fra sjø og land. Beskrevne eiendom omhandler større forretningseiendom i Bodø Indre havn, og lett adkomst til offentlig vei. Eiendommen er i det vesentlige flat, og er nå i hovedsak ferdig planert. I dag leies det ut en del tomteareal, en del produksjonsarealer og kontorlokaler i opprinnelig bygningsmasse, større fryselager. Eiendommen fremstår som representativ.

Nærområdet

Kai område, Burøya industriområde med Rapp Bomek, Rapp Hydema, Bodø Sildoljefabrikk AS, Løvolds Industri AS. Området et er en fortsettelse av Rønvikleira handels- og industriområde.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1953, modernisert i 2007

Hovedbygg fra 1953 er modernisert flere ganger og tilknyttet lagerbygg, bygd 1994. Frittliggende fryselager bygd i 2007.

Bygninger og byggemåte

Hovedbygget:

Grunnforhold/fundamentering: Opprinnelig hovedbygning - notbøteri, er fundamentert på ikke dokumentert underlag. Ut fra tilliggende registreringer er trolig bygningen plassert på utsprengt fjellgrunn. Kjellervegger: Kulvert under del av bygning - ikke besikriget.

Hovedbæresystem: Bygningen har bæresystemer av grove plassbygde betongkonstruksjoner - søyler/dragerssystem.

Yttervegger: Yttervegger i plasstøpt betong, utvendig i stor grad pålagt stålplatekledning. Noe mindre trevegger i tilknytning til opphøyd del av takkonstruksjon.

Vinduer: Vinduer i varierende utførelse med hensyn til type og glasskvalitet.

Innervegger: Innervegger delvis i plasstøpt mur/betong, delvis i plassbygde trekonstruksjoner og delvis noe

systemvegger.

Etasjeskiller(e): Etasjeskiller er i plasstøpte betongkonstruksjoner, delvis i dobbel utførelse med mellomliggende korklag.

Yttertak: Yttertak utført med sperrer av H-stålbjelker, C/C ca. 3 meter. Over disse er det etablert åser/rigler av trevirke som er pålagt tretro. Over dette er det undertak, sløyfer, lekter og korrugerte stålplater TRP-20 eller tilsvarende. For øvrig noe betong i trappe


Fryselageret:

Fryselagret er bygget opp av stålkonstruksjoner med utenpåliggende 200 millimeter diffusjonstette polyurethan elementer med stålplater på begge sider. Taket er bygget opp av selvbærende stålplater med 200 millimeter polystyren isolasjon, med papp som

fuktsperre. Gulvet er isolert med 200 millimeter polystyren isolasjon, 30kg/m3, fuktsperren er lagt på en grovbetong, og består av 0,15 millimeter diffusjonstett monofilm som er lagt med overlapp, og limt i skjøtene med bituthene tape og sikaflex. På toppen av isolasjonen er det lagt en glidepapp og videre 150 millimeter betong med dobbel armeringsmatte. Veggene innvendig er beskyttet med firkant stål i forskjellige høyder slik at varene ikke berører veggelementene. Hver av sellene har radiostyrte hurtigporter i tillegg til manuellefryseromsporter. God takhøyde.

Eiendommens historie

Norwegian Pelagic/Pelagia drev mottak og behandling av pelagisk fisk, sild og makrell i deler av anlegget. Alt av produksjonsutstyr og frysetunneller er fjernet, og lagerhallene eri dag åpne store rom.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 13 000 kvm


Hovedbygget:

AREALANVENDELSE

1. etg:                      1.245 kvm. Trapperom, garderobe, spiserom, kjøkken, dusjanlegg, wcanlegg, pumperom, inntaksrom, heisrom og produksjonslokale. Åpning mellom tilbygd bygning tilhørende andre, via luker og porter.

2. etg:                      1.090 kvm. Trapperom, gangarealer, kontorer, garderober, embalasjelager og hydrolikkrom.

3.etg                        1.090: kvm. Trapperom, heisrom, kontorer, lager, notbinger. Mellom 2.etg. og i overliggende plan er det delvis åpent for bl.a. transport/lagring av nøter etc.

4.etg                        1.090: kvm. Flere tr.rom, kontorer, arkiv, ventilasjonsrom, lager, notlager, tønnelager, gangareal, notbinger.

5.etg                           965: kvm.  Notbøteri/notlager, personalrom, garderober, trapperom, heisrom, ismaskinrom og syrom.

Sum                          5.480 kvm


Industribygning:     3.135 kvm. Lager ca. 1600 kvm, fryselager ca. 1200 kvm, ca. 335 kvm verksted, truckladerrom, lasterom, lasteramper.


Fryselager:              4.385 kvm. 3 Fryselager, transportgang på ca. 830 m2, tekn. rom. Celle A ca. 1575 m2, celle B og C ca. 875 m2 hver. Alle tre er ledig og kan leies.


Tilsammen             13.000 kvm

Standard

Se vedlagte takst.

Utstyr

Ventilasjonsanlegg: Etablert for kontordel. For produksjonsanlegg i 1. og 2.etasje er det noe anlegg tilhørende leietaker/driftsselskap i tilbygd bygning. Oppgradering/etablering av bedre ventilasjon er et påregnelig påbud og avhenger av bruk.

Heis. Ny heis montert med kapasitet 26 personer - 2000 kg.

Oppvarming

Elektriske vifter, panelovner, samt en del forvarmet tilluft.

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt. Delvis asfaltert i mellom og rundt byggene.

Ledig

Etter avtale.

Leieperiode

Utleier er åpen for forslag.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 25 519 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomteareal omhandler flere gnr/br. og selskapet har kjøpt nabotomt eiet av Valen Eiendom AS, som går helt bort til lystbåtanlegg. Tomten utgjør totalt hele ca. 25.500 kvm. Tomteareal er basert på takst, målebrev og opplysninger fra Bodø kommune.

Tomteareal er i stor grad asfaltert og generelt opparbeidet. For ytterligere informasjon, se vedlagte takst.

Eier

Bodø Notbøteri AS v. Birger Dahl

Vei, vann og avløp

Offentlig i hht. opplysninger fra Bodø kommune.

Reguleringsplan

Beskrevne eiendom er delvis beliggende i område regulert av reguleringsplan Burøya Valhammeren Søndre plan nr. 1091.01 vedtatt 13.02.03. I reguleringsplan er nevnte parsell beliggende i industriområde I 1. I industriområde I 1 kan det oppføres bygninger med maksimal byggehøyde/mønehøyde fastsatt til kote + 17,0. Utnyttelsesgraden for området er satt til BYA = 60%. Resterende areal er av Bodø Kommune opplyst å ligge inn under kommuneplanens arealdel. For mer informasjon henvises det til vedlagte reguleringsplaner med bestemmelser.

Prisantydning

Fellesutgifter/driftskostnader dekkes av leietakerne.

Beregnet totalkostnad

Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 1 222,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 222,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.


Det er 100 % av aksjene i Bodø Notbøteri  Eiendom AS som selges. Bud gis ut fra eiendomsverdi. Tallene i regnestykket/ aksjekjøpsprisen vil bli justert på fremtidig overtakelsesdag med tall fra regnskapet/balansen på dette tidspunkt og eiendomsverdi.     Ref. forslag til kjøpekontrakt. Partene må selv undersøke og vurdere de skattemessige konsekvensene av kjøp eiendom kontra aksjer.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Takstforum Nord as / Sture Pettersen Takstdato : 21.02.2017 Ligningsverdi : 42 641 771,- Ligningsverdi pr. : 31.12.2016

Forsikring

Gjensidige Polisenummer: 79269760 Premie: 204763

Kommunale avgifter

Kr. 418 008 pr. år Eiendomsskatt 2017.

Leieinntekter

1 900 000 pr. år

Leietakere er i dag Dahl Fiskeri AS med sin administrasjon, ca. kr. 160.000 pr. år, Bodø Notbøteri AS, ca. kr. 600.000 pr. år, (begge eiet av selger) og Løvold Industri AS som leier lager på ca. 1200 kvm til kr. 750.000 pr. år. Barents Naturgass AS har terminalanlegg/lager for gass, og leiekontrakten løper til 2028 og årlig leie er ca. kr. 390.000,-.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Diverse

Det oppfordres til å lese vedlagte takst med vedlegg, utarbeidet av takstmann Sture Pettersen. Det er EIENDOMSSELSKAPET som er til salgs.

Bredbånd

Ja.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Eiendommen selges som angitt i kjøpekontrakten som er vedlagt. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ja, ligger vedlagt.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om ev. mistenkelige transaksjoner.

Oppdragsansvarlig

Nord-Megler AS, Pb. 54, 8001 Bodø. Org. nr.: 999591450

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041381635

google map