w

Næringseiendom midt i Bodø sentrum - Kommer for salg

Storgata 38, 8006 Bodø3 603 m2

20.10.201508:32 Artur Holand
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1951
Tomteareal
1 492 m2 eiet tomt
Bruttoareal
3 603 m2
Kommunale avgifter
94 971,-

Adresse

Storgata 38 8006 Bodø

Beliggenhet

Eiendommen befinner seg svært sentralt i Bodø Sentrum, ligger i gateplan med direkte adkomst til byens gågate. Lokalene har tidligere vært brukt av gamle ærverdige Nordlandsbanken. Fleksible lokaler som kan benyttes til alt fra butikk, kontorer, restaurant/cafè. Lokalene kan splittes opp på flere leietakere. Adkomst til "gamle banksalen" fra byens gågate, og til "høyblokka" fra Dronningens gate. Gode profileringsmuligheter mot Storgata, Rådhusgata og Dronningens gate.

Lett adkomst. Tilpasset HC. Muligheter for parkeringsplasser.  Kort vei til buss, jernbane. God parkeringsdekning i området.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1951

Eiendommens historie

Bygget ble bygget  av Nordland Privatbank, som i 1953 fusjonerte med 3 andre banker og dannet Nordlandsbanken. Bygget, som er tegnet  av Oslo-arkitektene Biong & Biong ble ferdigstilt i 1951, og senere utbygget med det som kalles "høyblokka" i 1975.  Bygget er et svært kjent og kjært bygg i Bodø sentrum. Nordlandsbanken var en vesentlig aktør i distriktet med en stor en stor kundemasse. Nordlandsbanken flyttet til nybygg i Moloveien i 2000, og ble senere fusjonert inn DNB. Lokalene ble senere benyttet av Avisa Nordland.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 3 603 kvm


Kjeller:  Lager, boder, toalettsoner.  1.094 m2.

1. etg:  Adkomst, banksal, kontorer, hvelv, kantine, trapperom, heis. 1.000 m2.

2. etg: Kontorer, trapperom, heis. 826 m2

3. etg: 3 stk. enkeltkontorer. 308 m2

4. etg: 2 stk enkeltkontorer 15-18m2, felles møterom. 307 m2


Arealene kan tilpasses leietakere etter behov.

Standard

Bygget holder gjennomgående god standard. Utstrakt bruk av systemvegger, som gjør det enklere å tilpasse lokalene til ny leietakers behov. "Banksalen" i 1. etasje har i tillegg stor takhøyde.

Utstyr

Ventilasjonsanlegg.

Adkomst tilrettelagt HC.

Elektroniske nøkkelkort.

Heis.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Noen parkeringsplasser langs bygget, øvrig parkering på offentlig parkering. Det er god parkeringsdekning i området, og det er mulig å få leid faste parkeringsplasser.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 492 kvm, Eierform: Eiet tomt

Eier

NNE1 Storgata 38 AS

Vei, vann og avløp

Offentlig

Reguleringsplan

Sentrumsplan.

Beregnet totalkostnad

Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr obligasjon) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 1 222,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 222,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Kommunale avgifter

Kr. 94 971 pr. år

Rettigheter/plikter (vedlikeholdsplikter)/heftelser

05.03.1959 100484 BEST. OM ADKOMSTRETT

Bestemmelse om gjerde

Med flere bestemmelser

Bestemmelse om veg

GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

24.06.2005 7007 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.

Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger mv

Diverse

Selger gir åpning for mulig seksjonering av eiendommen.


Yield er et nøkkeltall som beskriver direkteavkastningen på en eiendom.                                                                             

Yield for en eiendom beregnes som leieinntekter fratrukket kostnader dividert med eiendommens markedsverdi.                                                                                                                                      

Yield vurderes ut i fra beliggenhet, objekt, leietakere, leieperiode, risiko, markedet for bank og næringseiendom.                                                                               

                                                                                                                                                

Yield                                        7,00 %                   7,50 %                   8,00 %                  

                                                                                

Verdi bygg                               kr 44 000 000      kr 41 066 667       kr 38 500 000

                                                                                

Beregning                                                                             

                                                                                

Årlig leie                Areal                       Pris pr. m2             Leie pr. år

Kjeller  600 m2                     kr    400                  kr 240 000            

Hovedplan  1000 m2           kr 1 450                 kr 1 450 000        

2. etasje  829 m2                                 kr 1 150                 kr 953 350            

3. etasje                 308 m2                  kr 1 150                 kr 354 200            

4. etasje                 307 m2                  kr 1 150                 kr 353 050            

                                                                                

Totalt      3044 m2                                                                

                                                 

Sum                                                                        kr 3 350 600        

Årlig leieestimat med kr 240.000,- i kjeller, da ca halve arealet er utleiebart.


Totalt                                                                       kr 3 350 000

FDV kostnader     8 %                                            kr  270 000

                

Netto                                                                       kr 3 280 000

                                                                                                                                


                                                                                

Eierkostnader er hovedsakelig eiendomsskatt, forsikring og eiers vedlikehold.                                                                  

Forbehold om antatt leienivå speiler markedspris.                                                                     

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Meglers vederlag og utlegg

Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.525) Kommunale opplysninger/Infoland (Kr.2 972) Utlegg finnannonse (Kr.4 375) Fotografering (utlegg) (Kr.3 125) Totalt kr. (Kr.10 997)

Utleid 'som den er'

Eiendommen er "leid som den er" etter Husleielovens § 2-5.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om ev. mistenkelige transaksjoner.

Oppdragsansvarlig

Nord-Megler AS

Pb. 54

8001 Bodø

Foretaksregistrert orgnr: 999591450

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041382144

google map