w

Nærings-/butikkbygg - Straumen. Ny pris.

Sentrum 7, 8226 Straumen960 m22 700 000,-

19.06.201815:30 Artur Holand
Prisantydning
2 700 000,-
Verditakst
3 700 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1970
Tomteareal
1 320 m2 eiet tomt
Bruttoareal
960 m2

Adresse

Sentrum 7 8226 Straumen

Fasiliteter

Næringsbygg med butikk og kontorer. Tidligere dagligvarebutikk i 1. etg. og kafe i 2. etg.

Beliggenhet

Eiendommen ligger med avkjøring fra Rv. 539, som går på langs og i en bue fra E6 sørover mot Fauske og nordover mot Narvik. Straumen og Sørfold Kommune er et lite tettsted med ca. 2000 innbyggere,  ca. 13 km nord for Fauske, langs E6.

Nærområdet

I Straumen ligger stort smelteverk Elkem Salten. Elkem Salten verk gitt livsgrunnlag for flere andre virksomheter, og vannkraften har gitt kommunen trygg økonomi og et godt utbygd servicetilbud.  I nyere tid har også oppdrettsnæringen blitt en betydelig næringsaktør i Sørfold.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1970, modernisert i 1990

Bygninger og byggemåte

Bærende konstruksjoner: Hovedbæresystem i betong, med støpte dragere og søyler og betongdekke. Utbygg er med limtredragere og TRP 111 plater.

Grunn og fundamenter: Betongfundamenter trolig på stabil leiregrunn.

Grunnmurskonstruksjon: Betongfundament, med bæresystem av betongsøyler og dragere.

Ytterveggskonstruksjon: Lecavegger og bindingsverk og utvendig kledd med puss og steniplater

Utvendige dører og vinduer, 2 og 3- lags isolerglass i trekarmer.

Leddport for adkomst til lager, str. 2,1x2,1 meter

Aluminiums inngangsdører, enkelte ståldører og alu. innerdører.

Taktekking: Tak tekket med sarnafil på utbygget del over lager og takstein på hoveddel.

Etasjeskillere: Dekke av betong på hoveddel, Utbygg er med TRP 111 plater, limtredragere og isolasjon

Innvendige overflater gulv: Vinyl og fliser

Innvendige arealer er i normal stand- med standard fra byggeåret og fra 2012 på del av 2.etg.

Noe generelle overflateavvik i konstruksjoner- gjelder gulv- normal tilstand utifra byggeår/ alder.

Innvendige overflater vegg: Plassbygde bindingsverksvegger. Kledd med strie/ maling

Innvendige trapper av betong.

Varme generelt: Elektrisk og med ventilasjonsanlegg

Sanitær primæranlegg: Tilpasset dagens bruk og formål.

Deler av 2.etg er frakoblet. 200 liter VVB i 2.etg og 200 liter VVB i 1.etg.

Ventilasjon primæranlegg: Ventilasjonsanlegg med varmegjennvinning

Aggregatrom i lager på butikkdel.

Elektrisk primæranlegg:Hovedinntak og kursfordelinger tilpasset dagens bruk.

Det anbefales en gjennomgang av anlegget på gennerelt grunnlag for de deler som ikke er i bruk.


Se ellers takst.

Eiendommens historie

Coop-butikk i mange år.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 960 kvm


1.Etasje: 570 kvm butikk, lager, varemottak, spiserom, wc og kontor. Trapperom og heis.

2.Etasje: 390 kvm kontorlokaler, kjøkken, spiserom.

Standard

Standard ut i fra byggeår og løpende vedlikeholdt. Utbygging/oppussing i 1990. Den delen av 2.etg med tidligere kafe-fløy i 2.etg er som opprinnelig og oppgraderinger må påregnes for videre bruk.

Trapperom, heis og inngangsparti i 2. etg. er av bra standard. Samme med kontordelen som kommunens hjemmetjeneste leier.


Asfaltert rundt bygning.

Utstyr

Personheis for 4 personer/ 300 kg. Plassert i trapperom for adkomst til 2.etg.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Eiendommen har adkomst fra hovedvei rv. 539 som kommer ut på E 6 før og etter tettbebyggelsen. Romslig asfaltert parkeringsareal.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 320 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Adkomst fra asfaltert hovedvei og videre inn på asfaltert adkomst/parkeringsareal. Eiendommen har normalt gode lysforhold og normalt god utsikt.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

Reguleringsplan

Fås hos megler.

Prisantydning

2 700 000,- Dekkes i hovedsak av leietakerne.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Kenn C. Arntsen Takstdato : 13.09.2016 Markedsverdi : 3 700 000,-

Forsikring

Gjensidige Premie: 18000

Kommunale avgifter

Ca. kr. 30.000 totalt pr. år.

Leieinntekter

170 000 pr. år Lokalene er utleid til Sørfold Kommune i 2. etasjen. 1. etg. og tidligere kafe i 2. etg. står tom.

1. etasje er ledig.

Ca. 190 kvm. i 2. etasjen er utleid til Sørfold Kommune til juni 2022, og årlig husleie er ca. kr. 167.845,- pr. år. eks. mva. Husleien indeksreguleres. Resten av arealet i 2. etg., tidligere cafe, står tomt. Tidl. butikk 1. etg står tom.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Energiforbruk og energimerking

Ikke energimerket.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst.

Andre opplysninger

Det vil bli tinglyst klausul på eiendommen hvor det ikke tillates konkurrerende virksomhet til selger. Videre bli det bli tinglyst adkomstrett for Straumen 7, salgsobjektet, over tomt foran bygget, gnr. 53, bnr. 9, som eies av selger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Eiendommen selges som angitt i kjøpekontrakten som er vedlagt. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om ev. mistenkelige transaksjoner.

Oppdragsansvarlig

Nord-Megler AS

Pb. 54, 8001,  Bodø

Org. nr: 999591450

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

2 700 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
67 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 700 000,-))
--------------------------------------------------------
68 722,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 768 722,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

184553108

google map