w

Næringsbygg - Stormyra

Stormyrveien 39, 8013 Bodø471 m2

01.03.201813:07 Artur Holand
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1953
Tomteareal
1 003 m2 eiet tomt
Bruttoareal
471 m2
Kommunale avgifter
55 728,-

Adresse

Stormyrveien 39 8013 Bodø

Beliggenhet

Direkte adkomst til eiendommen fra asfaltert kommunal vei - avkjøring fra Stormyrveien. På eiendommen er det oppført 2 bygg, som er sammenbygget. Umiddelbar nærhet til kjøpesentrene City Nord, Trekanten og Bodø Storsenter. Området består i hovedsak av handel, bilbutikker og næringsaktivitet. Stor trafikk av handlende i området. Det finnes lite ledighet av denne type lokaler

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1953, modernisert i 1982

Bygninger og byggemåte

Se vedlagte takst, utarbeidet av takstmann Ørjan Li.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 471 kvm


Kjeller BTA 147 kvm inneholder: lager/boder. Nyere del har direkte adkomst utenifra.

1.Etasje BTA 155 kvm inneholder: adkomst, kontorer, klasserom, toaletter, gangarealer.

2.Etasje BTA 149 kvm inneholder: klasserom, gangareal, toalettrom, vaskekott, boligdel.

Loft BTA 20 kvm inneholder rom innredet med boligstandard.

Standard

Eiendommen holder normal/nøktern standard. Noe oppgraderinger må påregnes.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Romslig med biloppstillingsplasser på eiendommen.

Ledig

Lokalene er utleid til Kjøreskole.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 003 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomten er helt flat og opparbeidet til parkering. Samlet areal 1 003,60 kvm.

Eier

Stormyrveien 39 AS v. Odd Marken

Vei, vann og avløp

Ofentlig vei, vann og kloakk.

Reguleringsplan

Bestemmelser og retningslinjer for kommuneplanens arealdel 2014-2026. Kontakt megler for reguleringsplan.

Beregnet totalkostnad

Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 1 222,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 222,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Ørjan Lie Takstdato : 03.03.2014

Kommunale avgifter

Kr. 55 727,73 pr. år Fordelt avløp kr 14.120,70, Eiendomsskatt kt 24.887,06, Feiiing kr 618,76 og vann kr 16.101,21.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Diverse

Det kan være aktuelt for eier å selge 100% av aksjene i Stormyrveien 39 AS.

Kontakt megler for eventuelle spørsmål/visning.

Bredbånd

Ja.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Meglers vederlag og utlegg

Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.525) Tilretteleggingshonorar (Kr.6 125) Kommunale opplysninger Infoland (Kr.3 361) Totalt kr. (Kr.10 011)

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ferdigattest eldre del datert  25. mai 1954, og nyere del 7. desember 1982.

Utleid 'som den er'

Eiendommen er "leid som den er" etter Husleielovens § 2-5. Husrommet vil ikke bli vasket ut ytterligere ved overtakelse.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om ev. mistenkelige transaksjoner.

Oppdragsansvarlig

Nord-Megler AS

Pb. 54

8001 Bodø

Foretaksregistrert orgnr: 999591450

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18043886

google map