w

Industri/lager/kontorbygning Leines, Leirfjord. Stor tomt. Kan også leies. Dypvannskai.

Åsheimveien 9, 8890 Leirfjord2 093 m29 900 000,-

27.06.201809:33 Martin Tjærandsen
Prisantydning
9 900 000,-
Verditakst
8 300 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1988
Tomteareal
17 678 m2 eiet tomt
Bruttoareal
2 093 m2
Kommunale avgifter
28 991,-

Adresse

Åsheimveien 9, 8890 Leirfjord

Fasiliteter

Allsidig kombinasjonsbygg med mange bruksområder. Industri- og næringseiendom med god beliggenhet på Leines nede ved sjø samt at eiendommen har et stort ubebygd disponibelt tomteareal. Tomten rundt bygningene er opparbeidet med asfaltert standard samt støpt dypvanns kai for adkomst fra sjø. Bygningsmassen har et stort anvendelig areal som er godt egnet for oppdeling. Kontorer, lager, hybelhus, verksted, flere porter gir god tilgang til bygget. Bygning oppført til formål fiskeriforedling og deretter benyttet av entreprenør til kontor, hybler, verksted/produksjon og lager.

Beliggenhet

Eiendommen ligger strategisk til på Leines, Leirfjord, nær Sandnessjøen.

Nærområdet

God adkomst og avkjørsel fra kommunal vei. Naboeiendommen gnr. 50 bnr. 114 på nordøstre side har adkomstrett over denne eiendom. Boligområde rundt eiendommen samt industriområder på andre side av Leinesveien mot sjø og på Leinesodden.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1988, modernisert i 2014

Tilbygg (i 1995) Tilbygget på østre side.

Tilbygg (i 2000) og 2008 Tilbygget på vestre side.

Modernisering (i 2014) Skiftet ut de fleste porter, ombygget inngangsparti og restaurert kontorer, kostnad opplyses til ca. 2 mill.

Bygninger og byggemåte

Grunnforhold av fjell og steinfylling.

Grunnmurskonstruksjon: Fundamentert med betong på grunn.

Ytterveggskonstruksjon: Vegger mot terreng av betong, øvrige vegger av stålkonstruksjon kledd med sandwichelementer.

Fasader: Stålplater - glatte og profilerte samt noe liggende bordkledning.

Utvendige dører, vinduer og porter: Vinduer av aluminium med 2-lags glass samt noen vinduer av plast med 2-lags glass (åpningsvinduer er innadslående). Ytterdør hovedinngang av aluminium og 2-lags glass og ytterdør til hybeldel av aluminium.

7 stk. leddheisporter for industri, hvorav 6 stk. porter med el. åpning (ikke el. åpning på verkstedport med dør). Lysåpninger porter: 3,50m x 3,90 m, 3,60 m x 4,00 m, 2,60 m x 2,60 m, 5,00 m x 2,50 m, 1,50 m x 2,10 m, 3,00 m x 3,00 m og 4,00 m x 3,50 m.

Takkonstruksjoner av stål med pålagte Q-dekkplater samt takkonstruksjon av tre (prefabrikkerte takstoler) over kontordel og hybeldel.


Se detaljert beskrivelse i takst. Fås hos megler.

Eiendommens historie

Tidl. fiskemottak og entreprenørvirksomhet.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 9, Bad: 4, Ekstratoalett: 7

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 2 093 kvm - 2 936 kvm, Grunnflate: 2 093 kvm


Etasje:

1. etasje (prod.lokaler/lager)   2 093 kvm Inngangsparti, verkstedlager, verksted med kontor og mesaninlager, verktøylagere, malingslager, produkjsonshall, wc, 2 tavlerom og 3 lagerrom (tidligere kjøl-/fryserom).

2. etasje (kontorer)                    570 kvm    Korridor, 2 garderober, 7 toalettrom, 2 dusjrom, arkivrom, datarom, bøttekott, 2 møterom, 12 kontorer, kjøkken og kantine.

2. etasje (hybler)                        210 kvm    Gang, spiserom/kjøkken, korridor, 2 toalettrom, 2 dusjrom, oppholdsrom og 9 hybelrom. Loft over prod. lokaler Er ikke medtatt i målbare arealer - benyttes til VVS-rom, rom for varmtvannsberedere, kompressorer m.m.


Sum bygning:                             2 873 kvm


Det er i tillegg et mindre frittliggende lager på kaikanten bygd i 2001 på ca. 63 kvm.

Standard

Nyere og god standard på deler av bygget. Varierende standard på eldre deler av bygget.

Innebygget innkjørsel foran verkstedlager på 28 m2 BTA. Takhøyder prod.lokaler/lager 1. etg.: 2,20 - 4,95 m, kontordel 2. etg.: 2,75 m og hybeldel 2. etg.: 2,40 - 2,42 m.

Se ellers detaljert takst for nærmere beskrivelse.

Utstyr

Det er 3 stk. ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Ventilasjonsanlegg for 1 for kontordel og for produksjonsdel montert på loft over prod. lokaler. Ventilasjonsanlegg for hybeldel montert på kaldloft over hybler.

Det er trykkluftsanlegg i bygget.

Møblering

Næringsarealet og hyblene/rommene er delvis møblert. Selger kan vurdere å la dette følge med i salget av eiendommen.

Oppvarming

El oppvarming. Vannbåren gulvvarme for verksteddel og hybeldel samt el. gulvvarme for kontordel. Som øvrig oppvarming er el. panelovner samt varmegjenvinning fra ventilasjon.

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt.

Ledig

Lokalene kan leies, og kan være klar for overtakelse på kort varsel.

Leieperiode

Utleier er åpen for forslag. Lengere leieperiode vil bli priorotert.

Partenes oppsigelsesadgang

Avhenger av leieperiode.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 17 678 kvm, Eierform: Eiet tomt

Rektangulær tomt som grenser til sjø i langs nordvestre side og til kommunal vei på sørlig side. Opparbeidet parkeringsplass/lagerplass på øvre side mot adkomstvei av gruset standard. Asfaltert adkomstvei og asfaltert areal rundt bygningen på sørlig, vestre og nordre sider (asfalt er noe skadd). Betongkant mot sjø (mangler på midtre del). På østre side er det oppført støttemur av betongstein mot steinfylling. Fylling mot sjø på nordøstre side er noe utrast/utvasket. Sørlige delen at tomten er en naturtomt bevokst med trær og den grenser til en fjellskjæring på nordre side uten kantsikring.

Kai med armert dekke på ca. 130 m2 og kaifront på 15 m (kotehøyde er ikke opplyst). Fundamentert med betong på fjell. Fendere og mellomlegg av stål pålagt bildekk i kaifront. Kantlist av stål, 4 pullerter m.m.

Tomt og hage

Det er ikke gjort noen prøvetakinger eller vurderinger av eventuelle forurensninger i grunn.

Eier

Bolt Contruction AS v. Christer Johnsen

Vei, vann og avløp

Avkjørsel fra kommunal vei. Naboeiendommen gnr. 50 bnr. 114 på nordøstre side har adkomstrett over denne eiendom (opplyst). Vann tilkoblet offentlig nett (2 vannledninger av plast frem til bygningen). Avløp tilkoblet offentlig nett (septiktank med overløp ut i sjø via kommunalt avløp).

Reguleringsplan

Området er avsatt i "Kommunedelplan Leines" til formål kombinert bebyggelse og anlegg. Området er også vist i detaljreguleringsplan " Leines bolig og industrifelt" ID 30067, hvor eiendommen er regulert til industri.

Prisantydning

9 900 000,-

Beregnet totalkostnad

9 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 247 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 9 900 000,-)) -------------------------------------------------------- 248 722,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 10 148 722,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Helgeland Byggekontroll AS / Marvin Egil Breimo Takstdato : 12.01.2017 Markedsverdi : 8 300 000,- Ligningsverdi : 8 160 000,-

Forsikring

Gjensidige Premie: 29339

Kommunale avgifter

Kr. 28 991 pr. år

Eiendomsskatt kr 24425,- kommunale avgifter vann/avløp kr 4566,- Renovasjon etter forbruk og kommer i tillegg.

Energiforbruk og energimerking

Ikke energimerket.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Det er eiendommen som selges med vanlig eiendomsoverdragelse. Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.  Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere.


Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om ev. mistenkelige transaksjoner.

Oppdragsansvarlig

Nord-Megler AS, Pb. 54, 8001 Bodø. Org. nr: 999591450

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

9 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
247 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 9 900 000,-))
--------------------------------------------------------
248 722,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
10 148 722,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18225042

google map