Når du skal leie lokaler

Er du i markedet for å leie nye lokaler? Kanskje bedriftens behov har endret seg slik at dere behøver større eller mindre lokaler? Ønsker dere bistand i reforhandling av eksisterende leieavtale?

Kontakt oss

Start tidlig og bruk god tid

En fallgruve du kan gjøre når leiekontrakten din går mot slutten, er å vente rett før utløpet av kontrakten før du starter eiendomsøket. Da risikierer du å stå utenfor alternativer hvis  forhandlingene med gårdeier om forlengelse av kontrakten ikke går i orden, og du kan få en svært dårlig deal. Bruk god tid involver de ansatte, ha flere alternativer og vær bevisst på hva du er ute etter.

Be om hjelp

Å finne nye lokaler og flytte er en stor beslutning, og ikke minst store kostnader innvolvert. Når du har gjennomført en behovsanalyse, og vet hvor areaeffektive lokaler du vil ha, bør du be om hjelp, og det er viktig at det skjer under betryggende former og man har oversikt over kostnadsbildet.

Vi kan bistå dere med alt fra forhandlinger med utleier, utarbeidelse av kravspesifikasjoner, romprogram, slik at man vet hva man har behov for. Kanskje dere ønsker å gå fra enkeltkontorer til landskapsløsninger, eller en kombinasjon av dette?

Ved gjennomføring av et leiesøk inviteres utleiere til å komme med tilbud i tråd med utarbeidet kravspesifikasjon og ønsker. Ofte er det stor interesse for å gi tilbud, og dere presenteres de ulike alternativene av oss.

Vi har oversikt over markedet, hva som er ledig, leiepriser, standard på lokalene, som sammenholdes med ovennevnte. Vi tilbyr bistand i å finne den best mulige løsning i riktige lokaler, en markedsmessig og balansert (leie)kontrakt til best mulig pris for virksomheten.

Gjennom dette bidrar vi til å skape merverdier for våre oppdragsgivere enten du vil leie lokaler, eller kjøpe eiendom for eget bruk. I en slik leiesøkprosess sparer dere tid og ressurser, og får en profesjonell partner sammen med dere i beslutningsprosessen. På den måten bidrar vi til,  at dere får ønsket lokale med ønsket kvalitet og til riktig pris.

Leiekontrakten

En grundig kontrakt,vil sikre at du slipper det som kan skape uenigheter mellom  gårdeier og leietaker. Fleksibilitet er viktigt for mange leietakere, og det kan være lurt å  å få adgang til å fremeleie lokalene dersom du ender opp med et for stort leieareal. (f.eks. etter å ha kuttet bemanningen). Det kan også være hensiktsmessig med en opsjon på større areal, dersom din bedrift trenger større areal i fremtiden. Noen ganger kan du ha behov for inngå korte leiekontrakter, da er det ofte forhold som må vektlegges enn med standard leiekontrakter. 

Søkeoppdrag

Vi kan påta oss et aktivt søkeroppdrag for deg. Finner du ikke noe som passer i vår portefølje  av utleieobjekter her, så ta likevel kontakt med en av oss, da vi ofte har objekter på tur inn i vår portefølje. Da kan vi kan kontakte deg så fort vi får inn noe som passer dine behov.

Vi vil gjerne informere nærmere hvordan et søkeoppdrag foregår og hvordan det kan gjøres. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale og tilbud.

Send oss gjerne, helt uforpliktende, en epost hvor du beskriver ditt eller bedriftens behov, areal, antall arbeidsplasser, ønsket beliggenhet og annet, så finner vi forskjellige alternativer for deg og din bedrift.