w

Salg av næringsvirksomhet

Vi tilbyr megler- og rådgivningstjenester innen alle typer segmenter, eksempelvis lager, kontor-handel, lager-logistikk og samfunnseiendom.

07.08.201809:32 Frode

Salg av eiendom brukt til næringsformål skjer i det norske markedet gjennom salg av eierselskapet. Næringseiendom selges likevel innimellom gjennom et rent salg av eiendom, ganske likt salg av privat bolig. Ved salg av eiendom brukt til næringsformål påløper det også dokumentavgift til staten, oppgjør og overtagelse avtales på ganske lik måte som salg av privat bolig. Det er viktig å ha oversikt over alle plikter og rettigheter som vil gjelde ved et salg av næringseiendom, før du beslutter hva det endelig salgsobjektet burde være.

Gjennom mange år med transaksjoner har vi etter hvert opparbeidet oss en bred kompetanse på salg av de fleste selskapsformer. Ved salgsoppdrag benytter vi oss av vårt brede investornettverk, og sørger for at salgsobjektet blir presantert til alle potensielle kjøpere for optimal prisoppnåelse. Kontakt oss for en uforpliktende prat.google map