Hjem

Næringseiendommer ønskes kjøpt

Næringseiendommer ønskes kjøpt
Vi har stort påtrykk fra klienter som søker næringseiendom. Som alternativ langsiktig aktiva eller til utviklingsformål.

FOR TIDEN SØKER VI:

  • Handel, kombinasjon og lagereiendommer i Nordland med 10-15 års kontrakter.
  • Utviklingseiendommer Nordland. Kan være eiendommer med korte kontrakter, eller med leietakere på vei ut.

Vi foretar gratis, uforpliktende og konfidensielt verdiestimat basert på markedskunnskap og befaring av aktuell eiendom.

Frode Andresen
+47 93 40 72 89 - frode@nordmegler.no

Artur Holand 
+47 92 80 62 72 - artur@nordmegler.no

Martin Tjærandsen 
+47  901 01 034 - martin@nordmegler.no

Storgata 3A, 8006 Bodø