Vi kan næringseiendom

Bodø og Nordlands eneste spesialiserte meglerkontor for næringseiendommer

NordMegler AS