Kontaktinformasjon

Vi har stort påtrykk fra klienter som søker næringseiendom som alternativ langsiktig aktiva eller til utviklingsformål. Vi foretar gratis, uforplliktende og konfidensielt verdiestimat basert på markedskunnskap og befaring av aktuell eiendom.

M: 934 07289                                    

E-post: frode@nordmegler.no       

M: 901 01034

E-post: martin@nordmegler.no 

M: 928 06272

E-post: artur@nordmegler.no 

Postadresse:

Postboks 54, 8001 Bodø.
Org. nr. 999 591 450