Butikk/utstilling- kontorlokaler, lager - Sentralt på Rønvikleira.

Dreyfushammarn 11, 8012 Bodø487 m2

Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1986
Bruttoareal
487 m2

Adresse

Dreyfushammarn 11 8012 Bodø

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt på Rønvikleira, ca 2 km fra Bodø sentrum. De ledige lokalene inneholder salgs-/utstillingslokale og kontorer. Østvendt del inneholder forretning, lager og lettere industri. Hovedblokk utført i prefabrikkerte betongelementer, og østvendt del i stålkonstruksjoner. Lokalene ligger sør- vestvendt mot havnebassenget..

Nærområdet

Området består i hovedsak av småindustri, butikker og kontorer. Et dynamisk område hvor det skjer mye, og det er under stadig utvikling med blandet næringsvirksomhet, økende attraktivitet for området generelt. Jernbane, kaianlegg og øvrig

transportrelatert virksomhet i nær tilknytning. Rønvikleira er Bodø`s område for industri- og engros- og proffhandel.  Båtforhandleren Buholmen Båt, (Targa og Viknes båter) og Centrum Bil, Mekonomen verksted, Tools, Albert E. Olsen, Malorama, Byggern, Vianor Dekk, Oras Nordland og Tess, samt en del mindre firmaer er  nærmeste naboer.

Eiendommens historie

Øvrige leietakere er Nordland Lås og Sikkerhet AS, Malproff, Bodø Markisefabrikk, Sykkelhuset AS, Vegvesenet, og noen mindre leietakere.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 487 kvm


1.Etasje: Felles adkomst, trapperom, toaletter, kontorer, utstillingslokale, lager.


Tilsammen 487,5 m2. BTA.

Standard

Lokalene holder en normalt god standard. Lokalene har jevnilig blitt vedlikeholdt.

Gulv er vinyl.

Lyse vegger. Malt malerstrie i kombinasjon med systemvegger og glass.

Lys himling.

Fleksible lokaler som lett kan tilpasses leietakers behov.

Utstyr

Ventilasjon, alarm,

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Fordeles med brøk i forhold til leid areal

Parkering / Garasje

God parkeringsdekning rundt hele eiendommen. Adkomst til eiendommen fra kommunal asfaltert vei, adkomst vest fra Dreyfushammarn og øst fra Jernbaneveien. Tomtearealet er flat, opparbeidet/asfaltert til adkomstarealer og romslig parkeringsarealer for

ca 150 biler.

Ledig

Etter avtale.

Leieperiode

Etter avtale.

Partenes oppsigelsesadgang

Etter avtale.

Diverse

Lokalene kan lett tilpasses ny bruker, og kan ev også deles i flere leieforhold.


Kontakt megler for visning.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger

--------------------------------------------------------
0,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041384094