Næringsbygg - Mosjøen - 10 års leieavtale - Årlige leieinntekter kr 1,6 mill.

Øyfjellgata 14, 8656 Mosjøen1 947 m219 000 000,-

Prisantydning
19 000 000,-
Verditakst
19 000 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1983
Tomteareal
6 791 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 947 m2
Kommunale avgifter
43 200,-

Adresse

Øyfjellgata 14 8656 Mosjøen

Matrikkel

Gnr. 15 bnr. 84 i Vefsn kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Øya, et område ca 1,5 km sørvest for Mosjøen sentrum. Det er to bygninger på eiendommen. Adkomst fra Øyfjellgata. Avstand til jernbane ca 2,5 km og til flyplass ca 5,5 km. Busstopp i nærheten.

Nærområdet

Nærområdet består i hovedsak av næringseiendommer i forskjellig størrelse og industribygninger.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1983, modernisert i 2011

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 1 947 kvm


Bygning I: Kontor- /lager.

Byggeår 1983, modernisert i 2011.

1.Etasje: BTA 381 kvm. Inneholder: Inngangsparti, trapperom, WC, kantine, teknisk rom, kjøkken, lager og garasje

2.Etasje: BTA 391 kvm. Inneholder: Trapp/ korridorer, kontorer, spiserom, wc-rom, garderobe, vaskerom, arkiv


Bygning II: Kontor- /verksted

Byggeår: 1979. Modernisert 1999 og 2011.

1.Etasje: BTA 1.045 kvm. Inneholder: Lager, verksted, kontor, teknisk rom, wc-rom, garderobe og dusj. Vaskehall

2.Etasje: BTA 130 kvm. Inneholder: Kontor, spiserom, teknisk rom og arkiv. Hems over verksted.

Utstyr

Ventilasjonsanlegg i begge bygning. Begge med gjennvarming.

Standard

Bygningene holder normal standard.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Romslig med parkering på egen eiendom.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 6 791 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Eiendommen er flat, og er opparbeidet.  Asfaltert innkjørsel og romslig parkeringsområde.

Vei, vann og avløp

Adkomst Eiendommen har adkomst fra kommunalt asfaltert veiareal.

Vann Privat stikk tilknyttet offentlig nett

Avløp Privat stikk tilknyttet offentlig nett

Reguleringsplan

Reguleringsplan for Øya Industriområde, datert 14.05.2009

§ 1 - industriområder

A. I industriområdene skal oppføres bygninger for industri og lager med tilhørende anlegg.

C. I industriområdene tillates ikke oppført boligbygg.

DFUP kan gjøre unntak for vaktmesterleilighet o.l. dersom helserådet samtykker.

F. Tillatt bebygd areal (%-BYA) skal ikke overstige 40% av tomtens nettoareal.

G. I ytre randfelt, dvs. området ut mot Vefsna, tillates oppført bygninger med gesimshøyde inntil 7,5 m og mønehøyde inntil 8,5 m.

Forøvrig fastsettes bygningenes høyder innenfor rammen av bygningslovens § 70. Ved skrått tak skal takvinkelen ikke overstige 40 grader.


Kommunedelplan for Mosjøen, datert 21.06.2017

Prisantydning

19 000 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen Takstdato : 23.01.2023 Markedsverdi : 19 000 000,-

Kommunale avgifter

Kr. 43 200 pr. år Eiendomsskatt. I tillegg kommer forbruk vann og avløp.

Leieinntekter

NOK 1 600 000,- eks mva. pr. år, tilnærmet "bare-house"

Diverse

Eiendommen er i sin helhet utleid til Svevia Norge AS.

Leietid til 31.12.2032, hvoretter leieforholdet forlenges automatisk med ett - 1 - år av gangen på samme vilkår.

Leietaker har fremleie for deler av bygningsmassen/eiendommen.

Tilnærmet en Barehouse-avtale, hvor leietaker i hovedsak dekker alle driftkostnader.

Leieavtale, kan fås ved å kontakte megler.

 

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

19 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
462 500,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
463 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
19 463 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18241584