Næringseiendom - Fullt utleid vaskeri - Salg aksjer i eiendomsselskap - Kommer for salg

Langstranda 9, 8003 Bodø2 876 m2

Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
2012
Tomteareal
5 227 m2 eiet tomt
Bruttoareal
2 876 m2
Kommunale avgifter
153 036,-

Adresse

Langstranda 9 8003 Bodø

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 2526 i Bodø kommune

Beliggenhet

Sentralt på Langstranda næringsområde. Bussholdeplass i umiddelbar nærhet til hovedadkomst.

Nærområdet

Det skjer veldig mye i nærområdet. Eiendommen ligger i "porten" til Ny BY, Ny Flyplass. Nærområdet består i hovedsak av industribygg/kontorer.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 2012

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 2 876 kvm


1.Etasje: BTA 2.376 kvm. Inneholder: Vaskeri, lager, toaletter, Hovedinngang, trapperom m/heis, kontor, bøttekott m/300 l vvb, garderobe damer, møterom.

2.Etasje: BTA 500 kvm. Inneholder: 4 Kontorer, trapperom, heis, 2 wc-rom (handikap) kantine/spiserom og lager.


Arealangivelser er ut fra Leieavtale.

Pakking/utkjøring - ren side. Vindeltrapp til 2 etg. Produksjonshall etter vask m/takhøyde på 795 cm. Sluse mellom skitten -og ren sone, verksted, kjemisk rom.

Utstyr

Heis.

Ventilasjon.

Oppvarming

Elektrisk og gass.

Parkering / Garasje

Parkering på eget tomteareal ved bygningen. Øvrig parkering langs gate eller offentlig parkering

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 5 227 kvm, Eierform: Eiet tomt

Reguleringsplan

Adkomst: Eiendommen har adkomst fra kommunalt asfaltert veiareal.

Vann: Offentlig

Avløp: Offentlig

Kommunale avgifter

Kr. 153 036 pr. år Eiendomsskatt 2022.

Rettigheter/plikter (vedlikeholdsplikter)/heftelser


1984/101421-1/74  Erklæring/avtale   01.03.1984 

 Grensegangssak

Gjelder denne registerenheten med flere

 

1987/109710-1/74  Erklæring/avtale 21.12.1987 

 Grensegangssak

Gjelder denne registerenheten med flere

 

2004/2766-3/74  Vilkår i kjøpekontrakt  08.03.2004 

rettighetshaver:Knr:1804 Gnr:138 Bnr:4543  

Oppfylling på nabosjøgrunn

 

2012/839279-2/200  Best. om vann/kloakkledn. 09.10.2012 

Rettighetshaver:BODØ KOMMUNE  

Org.nr: 972418013

Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.

Med flere bestemmelser

 

2012/839279-3/200  Bestemmelse om bebyggelse 09.10.2012 

Rettighetshaver:BODØ KOMMUNE  

Org.nr: 972418013

 

2013/898941-1/200  Pantedokument 21.10.2013 

BELØP: NOK 80.000.000

Panthaver:HANDELSBANKEN  

Org.nr: 971171324

 

2014/275061-3/200  Bestemmelse iflg. skjøte 03.04.2014 

Bestemmelse om vann og kloakkledning

Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

Bestemmelse om bebyggelse

Overført fra: 1804-138/4689

Diverse

Hele eiendommen er utleid til Nor-Tekstil AS.


Det er 100 % av aksjer i selskap som skal fisjoneres ut (SUS), som selges.

Takst og salgsoppgave er under utarbeidelse.


Kontakt megler for ytterligere informasjon.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
950 000,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
950 757,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
950 757,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041382526