Heenbrygga - Næringsdel- og boligdel - Inndyr

Karivika 20, 8140 Inndyr879 m2

Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1953
Tomteareal
1 248 m2 eiet tomt
Bruttoareal
879 m2

Adresse

Karivika 20 8140 Inndyr

Matrikkel

Gnr. 25 bnr. 14 snr. 1 i Gildeskål kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger svært sentralt innerst i Inndyrsvågen, og er et landemerke på Inndyr. Eiendommen har en lang butikkhistorie. Eiendommen har lett adkomst både fra land og sjø.

Nærområdet

Brygga ligger i Inndyr sentrum med butikker, restaurant, kulturhus, bank etc i kort gangavstand.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1953

Bygninger og byggemåte

Bryggeanlegg med to frittliggende bygninger og kaifront.


Hovedbygget består av butikklokale på hovedplanet med tilbygget lager og kjølerom. I etasjen over er det leilighet. Butikken stod ferdig bygget i 1953 og ble nedlagt for noen år siden. Lokalet er i hovedsak tømt, men noe innredninger og utstyr står igjen. Leiligheten i etasjen over ble ferdigstilt i 1955 og har adkomst via felles hall med personalinngangen for butikkdelen.


Det er et frittliggende kaiskur, uisolert og med arealer fordelt på to plan. Byggeåret er ikke kjent, men bygningsmassen er antakelig fra perioden før butikken ble bygget.


Det er 20 meter kaifront av stablede natursteinsblokker, fendret med bildekk og jernrels langs hele kaifronten.

På eiendommen er det fra kaianlegget festet landgang til småbåthavnens betongbrygger.


Medfølgende eierskap til én av betongbryggene som har plass for 4 båter av typisk sjark

størrelse.


For ytterligere info. Se takst.

Eiendommens historie

Heen-familien har drevet butikk  i 4 generasjone, tilsammen i 137 år. Bygningene ble tatt i bruk på slutten av 1953. Her ble det omsatt et utvalg av det meste, fra kolonialvarer til gummistøvler og småspiker til trevirke, angler og metervare. Til butikken var det også knyttet fiskemottak, som også eksporterte fersk og tørket fisk til utlandet. Det som ikke fantes, kunne bestilles.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 879 kvm

Hovedbygning med boligdel

1.Etasje: BTA 246 kvm. Hall m/trapp, spiserom, kontor, butikklokale, 3 kjølerom, bod og uisolert lager med port.

2.Etasje:BTA 167 kvm. Gang/trapp, wc, 3 soverom, entré m/utg. til terrasse, kjøkken, spisestue, stue, gang, bad.

3.Etasje: BTA 54 kvm. Kaldloft med adkomst via trapp.


Uisolert kaiskur.

1.Etasje BTA 166 kvm. Åpne rom.

2.tasje BTA 166 kvm. Åpne rom.

3Etasje BTA 80 k. Åpne rom.

Standard

Bygningsmessig standard vurderes som normal for byggeår og formål. Noe etterslep av vedlikehold.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming, samt vedfyring.

Parkering / Garasje

Eiendommen har adkomst fra kommunalt, asfaltert veiareal. Parkering på eiendommen.

Ledig

Lokalene er ledige, og klar for overtakelse.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 248 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomtearealet samlet utgjør 1248 kvadratmeter og består av gårdnummer 25, bruksnummer 14 som er seksjonert med én seksjon for næring og gjelder butikkdelen, samt én seksjon for bolig og gjelder leiligheten. Videre er det bruksnummer 498 som består av tilbygget lager til butikken, kaiområde og arealet mellom byggene. Bruksnummer 497 består av kaiskuret, samt to andre teiger i tilstøtende fjellparti på sørvestsiden av butikken.

Arealet er i hovedsak flatt og godt tilrettelagt for lagring og transport.

Reguleringsplan

Reguleringsformål er "Forretning" og "Annen veigrunn"

Planidentifikasjon 201304

Plantype Kommuneplanens arealdel

Planstatus Endelig vedtatt arealplan

Ikraftredelsesdato 01.03.2016

Plannavn Kommuneplanens arealdel 2014-2025

Diverse

Salgsoppgave og takst er under utarbeidelse.

Kontakt megler for ytterligere informasjon/visning.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
107 500,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
108 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
108 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18382514