Bud Mottatt - Port - Lager - God parkeringsdekning og profilering.

Salhussletta 1, 8907 Brønnøysund825 m25 900 000,-

Prisantydning
5 900 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1995
Tomteareal
2 829 m2 eiet tomt
Bruttoareal
825 m2
Kommunale avgifter
31 680,-

Adresse

Salhussletta 1

8907 Brønnøysund

Matrikkel

Gnr. 105 bnr. 567 i Brønnøy kommune

Fasiliteter

Næringsbygg med strategisk beliggenhet mot innfartsveien til Brønnøysund sentrum. Kort vei til sentrum og god parkeringsdekning. Bygget er meget synlig fra adkomstveien, som gir ny eier muligheter for profilering og eksponering.

Beliggenhet

Næringsbygget ligger ca 1 km nord for sentrum av Brønnøysund i ett attraktivt område med mindre og varierende næringsbygg. Tomten er nær knyttet opp mot innfartsveien til byen og ca 1 km fra havneområde med godsterminaler. I nærheten finner du kjeder som Fellekjøpet,  MECA og Byggern.

Nærområdet

Brønnøysund ligger med kjøretidsavstand til Mosjøen på ca. 120 min., og til Mo i Rana på ca 180 min. Til Sandnessjøen ca 160 min. men alternativ betydelig kortere vei langs kysten med 2 stk. ferigesamband og total reisetid ca 2,5 time. Til Brønnøysund lufthavn er det ca. 3 km. Brønnøy kommune består av et større sted Brønnøysund og noen mindre bygdesentra med Hommelstø ved Velfjorden som det største. I hovedsak er sysselsetting i Brønnøysund offentlig virksomhet, men også forretning- og servicevirksomhet, landbruk/landbruksservice og helikopterbase for oljevirksomheten er fremtredende næringsgrunnlag.

Type, eierform og byggeår

Byggeår 1995. Tidligere benyttet som bakeri.

Bygninger og byggemåte

Bygget ble bygget i 1995 med bindingsverk konstruksjon i vegger med sperretak, limtre og metall søyler og bæring. Fløy mot fylkesvei er kontorfløy og loft er innredet. Produskjonslokaler med loft over deler av lokalet med teknisk rom og lager.

Eiendommens historie

Tidl. bakeri.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: Ca. 825 kvm

Bygningen er over to plan der det er i 1. etasje produksjonsrom, kjølerom, varemottak, kontorer, spiserom, garderobe for herrer og damer.

2. etasje består av teknisk rom og lager, stue/kjøkken og boder.

Utstyr

Ventilasjon

Port

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt.

Ledig

Lokalene er ledige, og klar for overtakelse.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 2 829 kvm, Eierform: Eiet tomt. Flat tomt.

Tomt og hage

Tomten er opparbeidet med gruset parkering, noe asfalterte kjøreområder. Plen hovedsakelig mot Fylkesvei.

Vei, vann og avløp

Offentlig

Reguleringsplan

Reguleringsplan er "Reguleringsplan Salhus, søndre del" Eiendommen er regulert til Forretning/kontor/industri med %-BYA=50%

Prisantydning

5 900 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : TOM OVE DREVLAND

Takstdato : 28.09.2022

Forsikring

Frende Forsikring

Polisenummer: 824955

Kommunale avgifter

Kr. 31 680 pr. år

Kommunale avgifter og gebyrer for 2022.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst utarbeidet av Tom Ove Dreveland.

Andre opplysninger

Det er ikke foretatt energimerking av bygget

07.05.2013 Er det ifølge takstrapport godkjent dispensasjon for etablering av leilighet i bygget. Ferdigattest på innredning foreligger ikke.

Selskapet eier også en tomt beliggende i Sandnessjøen. Tomten vil bli utfisjonert og inngår ikke i salget.

Budgivning

·               Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

·               

·               Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.

·               

·               Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.

·               

·               Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på aksjene basert på følgende forutsetninger:

·               

·               - Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.

·               

·               - Det er 100% av aksjene i selskap som skal selges. Aksjeprisen tar i utgangspunktet i eiendomsverdien, som det inngis bud på og vil bli justert på overtagelsesdagen med tall fra selskapets balanse.

·               

·               - Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.

·               

·               - Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold. Selger forbeholder seg retten til å justere kjøpekontrakten.

·               

·               Due diligence:

·               

·               Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Dilligence" (Herreter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 14 dager fra budaksept og er kun begrenset til vedlagsmaterialet i dette prospektet, dersom budgiver mener bilagslisten og informasjonen i prospektet ikke er dekkende for sin DD, må budet spesifikt opplyse om hvilken grad og materiale kjøper ønsker å gjennomgå.

·               

·               Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.

·               

·               Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.

·               

·               Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.

·               

·               Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

·               

·               Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

·               

Overtagelse

·               

·               

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

·               Ferdigattest datert 26.11.1996

·               

Leieinntekter

·               

·               

Utleid 'som den er'

·               

·               

Lov om hvitvasking

·               I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.

·               Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.

·               Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

·               

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

5 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
116 250,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
117 592,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
6 017 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

1813105567