Tidl. skolebygg - Leknes - verksted/lager

Verksveien 1-7, 8370 Leknes1 231 m212 500 000,-

Prisantydning
12 500 000,-
Verditakst
12 500 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1974
Tomteareal
7 994 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 231 m2

Adresse

Verksveien 1-7 8370 Leknes

Matrikkel

Gnr. 18 bnr. 427 i Vestvågøy kommune

Beliggenhet

Næringseiendom sentralt på Leknes, etablert industri-/næringsområde. Stor eiendom der opparbeidet tomt har god adkomst og parkering og romslige oppstillingsområder. Deler av eiendommen er ikke opparbeidet.  Bygningen står nå for det meste ubenyttet, da skolen har flyttet sin drift til nybygde lokaler i nabolaget. Gode kommunikasjoner, buss gjennom området, 2 km. til flyplass, 3 km. til Leknes havn. Grunnskole, videregående skoler og idrettsanlegg på stedet. Gangavstand inn til sentrum med de fleste primærtjenester, park- og rekreasjonsarealer innen området.

Nærområdet

Etablert industri-/forretningsområde. På naboeiendommene finner man bl. a. Bilinord AS, Vestlofoten Bil AS, Rema 1000, El-Kjøp, Teft AS

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1974

Bygninger og byggemåte

Det er 2 bygg på eiendommen Industribygg, beyggeår 1974/rehabilitert i 2009. Garasje byggeår 2010.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 1 231 kvm


Bygg A: Industribygget

1.Etasje: BTA 1129 kvm. Inneholder: Adkomster, korridorer og ganger, personalfasiliteter, kontorer, klasserom og grupperom, toaletter og garderober, verksted, lager og tekniske rom.

2.Etasje: BTA 102 kvm. Inneholder: Grupperom/kontorer.


Bygg B: Garasje

BTA 30 kvm, uisolert.

Utstyr

Balansert ventilasjonsanlegg med varmeveksler, montert på tak og i ventilasjonsrom mot vest.

Stor kjøreport mot sør.

Varmepumper luft/luft montert i verksted, eller oppvarming med panelovner.

Kompressor med trykkluftopplegg i kompressorrom mot sør.

Standard

Bygningsmassen fremstår som greit vedlikeholdt og tilpasset eiers drift som sist var skole til elektro og mekaniske fag.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Romslig eiendom med god parkeringsdekning.

Ledig

Etter avtale.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 7 994 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Stor eiendom i relativt flatt terreng, dels opparbeidet, dels naturtomt.

Grenser mot offentlig vei, god avkjørsel fra denne.

Vei, vann og avløp

Adkomst fra Kommunal vei.

Kommunalt vann- og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i regulert område, til formål industri.

Plan id. 1860_198202

Tillatt 50% utnytting. Byggehøyde 7 m. inntil to etasjer.


Kommentarer til reg. plan.

Eiendommen er i den gamle reguleringsplanen Industriområdet Mjåneset (plan-id 198202), vedtatt i 1982, regulert til formål industri/lager".

Den gamle reguleringsplanen overstyres av kommuneplanens arealdel KPA 2019-31 (plan-id 201810), vedtatt mai 2020, ved motstrid.

I KPA er eiendommen lagt ut til formål "offentlig/privat tjenesteyting", områdenavn OPT 72 - skolebygget Mjåneset. Se vedlagte KPA-bestemmelser pkt 3.5 samt kommuneplanens generelle bestemmelser under pkt 1 og 2.

Det er igangsatt arbeid med en ny områdereguleringsplan for regionsenteret Leknes (Byplan Leknes), som omfatter stort sett hele Leknes, Fygle og Gravdal. Industriområdet Mjåneset inngår i dette planarbeidet.

Prisantydning

12 500 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Terje Kristoffer Hansen Takstdato : 21.09.2022 Markedsverdi : 12 500 000,-

Rettigheter/plikter (vedlikeholdsplikter)/heftelser

2021/1209920-1/200 Bestemmelse om nettstasjon 29.09.2021 21:00

Rettighetshaver:ELMEA AS Org.nr: 986347801

Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler

Bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg

Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger.
1974/3866-2/77  Rettigheter iflg. skjøte    25.09.1974 

Rettighetshaver Vestvågøy kommune

 1978/1635-1/77  Rettighet   17.04.1978 

 Rettighetshaver:ELMEA AS   Org.nr: 986347801

LEIEAVTALE  INNSKUDD / ENGANGSBELØP: NOK 30,000

ROM

Gjelder denne registerenheten med flere

Diverse

Det er innstalert trafo i bygningen, eid og driftet av det lokale elektrtisitetsverket, egen inngang til til dette på hjørnet mot nord-vest. Elmea har montert ny frittstående nettstasjon utenfor bygget i Verksveien 1 som skal erstatte den eksisterende i bygget.

Den gamle nettstasjonen må fortsatt være i drift inntil de har fått lagt nye høyspenningskabler i området. Prosjekteringen pågår nå.

Når nye kabler er på plass og koblet til, vil den gamle nettstasjonen bli tatt ut av drift og rommet frigjort for eier av bygget.

Den gamle avtalen fra 1978 vil bli nslettet når Elmea har flyttet ut av bygget. Den tinglyste avtalen fra 2021 til elmea vil bestå.


Egenerklæring konsesjonsfrihet er kjøpers risiko.


Det er viktig å merke seg at det har vært skole med mekaniske fag og at bygget tidligere har vært benyttet til verksteddrift, slik at det kan forfinnes forurensede masser under / ved disse bygningene.


Noe møbler (kontor/pulter) vil stå igjen i bygget.


Ny eier bør påregne at nøkkelsystem må byttes ut.


Yttervegger består i hovedsak av Siporexelementer utvendig utlektet og kledd med eternittplater, innvendig dels kledd- Stedvis supplert med betongstein, og div. kledning. Etternittkledning inneholder asbest.


Spilloljetank er nedgravd på tomten, er tømt. Skal vaskes og fjernes av Østbø AS.


Eiendommen selges slik den er ved visning, og vil ikke bli ytterligere ryddet/vasket.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

12 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
275 000,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
276 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
12 776 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

186018427