Rønvikveien 51. Forretningsgård, bolig/næring.

Rønvikveien 51, 8009 Bodø367 m2

Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1957
Tomteareal
386 m2 eiet tomt
Bruttoareal
367 m2

Adresse

Rønvikveien 51, 8009 Bodø.

Matrikkel

Gnr. 31 bnr. 605 i Bodø kommune

Fasiliteter

Forretningsgård med næringslokale som restaurant og lager, samt to leiligheter.

Beliggenhet

Eiendom er sentralt beliggende i Rønvika, ca. 2 km fra Bodø sentrum, med hovedadkomst fra Rønvikveien. Eiendommen ligger i krysset Nordstandveien/ Kirkeveien og Rønvikveien. Meget god eksponering ut imot krysset som er trafikkert..

Nærområdet

Området består i hovedsak av boliger og noe næring, Coop Mega Rønvikveien med post i butikk, rørleggerbutikk, Bodin legekontor.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1957, modernisert i 2005

Bygninger og byggemåte

Grunnforhold/fundamentering: Plassbygde betongfundamenter på leiregrunn. Kjellervegger: Plassbygget betong og vibro. Hovedbæresystem: Betong og søyle/dragersystemer. Yttervegger: Delvis betongvegger, i hovedsak plassbygget bindingsverk konstruksjon mellom bærende

konstruksjoner. Vinduer: Trevinduer med tolags forseglete ruter. Innervegger: Delvis plassbygde trevegger og delvis betongvegger. Etasjeskiller(e): Betong mellom u.etg. og 1.etg. for øvrig trebjelkelag.

Yttertak: Papptekking. Sanitæranlegg: Tilpasset dagens bruk. Varmeanlegg: Elektriske panelovner, ovn for fast brensel i leilighet og varmegjenvinningsanlegg. Varmegjenvinning via ventilasjonsanlegget.

El-kraftanlegg: Hovedtavle med fordelingskurser. Signal- og alarmanlegg: For leietakere er det egne anlegg. Brannseksjonering/rømning: Forutsettes å være i hht. forskrifter.

Eiendommens historie

Tidl. Gillesen dagligvare, og kjent som butikken i Gillesen-krysset.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 367 kvm, Grunnflate: 142 kvm


Kjeller: 140 kvm. Tidl. serveringssted, lager, tekniske rom og wc.

1. etg:   142 kvm. Serveringslokaler, kjøkken, wc og trapperom.

Loft:        85 kvm.  To leiligheter.

Totalt:   367 kvm.


I tillegg er det stor uteterrasse for uteservering.


Det er foretatt en del innv. ominnredningsarbeid og endringer i forhold til opprinnelige byggeanmeldte tegninger. Bygning opprinnelig byggemeldt 1957,men hvor det er gjort endringer senest i 2005.

Utstyr

Ventilasjon i deler av næringslokalet.

Standard

Eiendommen har normal standard med bruksslitasje relatert til alder/ombygningsår. Noe vedlikeholdsetterslep og oppgraderinger må påregnes.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Fordeles med 4 strømmålere.

Parkering / Garasje

Parkering langs gate og 3-4 parkeringsplasser.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 386 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Totalt tomteareal for hele eiendommen er på 386 m². Hovedtomt Gnr 31 Bnr 605 er på 332 kvm. I tillegg er det en tillegstomt Gnr 31 Bnr 1671 på ca 54 kvm. Eiendom disponerer deler av Gnr 31 Bnr 809 for parkeringsareal ifølge avtale - hjemmel til grunnen er Bodø kommune.

Tomten er opparbeidet og fremstår med asfalterte fortau noe plen og parkeringsområde.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig og næring. Reguleringsplan kan fås ved henvendelse til megler.

Forsikring

Fullverdiforsikret for ca. kr 26.500,- pr år

Kommunale avgifter

Eiendomsskatt 2022 ca. kr. 11.289 pr. år.

Leieinntekter

Leieinntekter er ca. kr. 468.000 pr. år, fordelt på ca. kr. 360.000 for pizzalokalet og én leilighet. Kr. 108.000 for den andre leiligheten. Leien var høyere før coronaen, ca. kr. 564.000, men er ikke justert opp i ettertid.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Rettigheter/plikter (vedlikeholdsplikter)/heftelser

Eiendom disponeres deler av Gnr 31 Bnr 809 for parkeringsareal - hjemmel til grunnen er Bodø kommune.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ja.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
141 250,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
142 592,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
142 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

180431605