Kontor- /forretningslokaler - Rønvikleira - Bodø

Dreyfushammarn 11, 8012 Bodø20 m2 - 1 500 m2

Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1986
Bruttoareal fra
20 m2
Bruttoareal til
1 500 m2

Adresse

Dreyfushammarn 11 8012 Bodø

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt på Rønvikleira, ca 2- 3 km fra Bodø sentrum. Hovedblokk på 4 etasjeplan, samt tilbygget østvendt bygning på ett plan med tilhørende mesaninetasje. Hovedblokk inneholder salgs-/utstillingslokale og kontorer. Østvendt del inneholder forretning, lager og lettere industri. Hovedblokk utført i prefabrikkerte betongelementer, og østvendt del i stålkonstruksjoner. Store deler av de ledige lokalene er det nydelig utsikt over Bodø Havn. Her kan man nyte synet av hurtigruten som kommer og går, uansett vær og vind. Gode lys- og solforhold.

Nærområdet

Området består i hovedsak av småindustri, butikker og kontorer. Et dynamisk område hvor det skjer mye, og det er under stadig utvikling med blandet næringsvirksomhet, økende attraktivitet for området generelt. Jernbane, kaianlegg og øvrig

transportrelatert virksomhet i nær tilknytning.

Eiendommens historie

Øvrige leietakere er M3 Anlegg AS, Relacom AS, Sykkelhuset AS, Vegvesenet, BDO-Revisjonsselskap, Bodø Markisefabrikk As, Villrosa AS, Malproff AS, NORDLAND LÅS & SIKKERHET AS

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 20 kvm - 1 500 kvm


1.Etasje: Felles adkomst, trapperom, heis.

2.Etasje: butikk- og kontorarealer.

3.Etasje: Kontorarealer

4.Etasje: Kontorarealer

Standard

Lokalene holder en normalt god standard. Lokalene har jevnilig blitt vedlikeholdt.

Gulv har i hovedsak vinyl på gulv.

Lyse vegger. Malt malerstrie i kombinasjon med systemvegger og glass.

Lys himling.

Fleksible lokaler som lett kan tilpasses leietakers behov.

Utstyr

Ventilasjon, alarm,

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Fordeles med brøk i forhold til leid areal

Parkering / Garasje

God parkeringsdekning rundt hele eiendommen. Adkomst til eiendommen fra kommunal asfaltert vei, adkomst vest fra Dreyfushammarn og øst fra Jernbaneveien. Tomtearealet er flat, opparbeidet/asfaltert til adkomstarealer og romslig parkeringsarealer for

ca 150 biler.

Ledig

Etter avtale

Leieperiode

Etter avtale

Partenes oppsigelsesadgang

Avhenger av leieperiode.

Tillegg til husleie

Andel fellesutgifter til fellesstrøm, heis, brøyting, ventilasjon etc. Fordeles i hht. brøk.

Diverse

Huseier kan tilby ny fasade og energiklasse A til leietaker som tar større areal og renovere både utvendig og innvendig.


Kontakt megler for visning.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger

--------------------------------------------------------
0,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041384094