Næringstomt på ca. 5 daa til leie - Burøya - Tilgang til vann og strøm.

Burøyveien 27, 8001 Bodø

Type lokale
Næringstomt
Eieform
Selveier
Tomteareal
5 000 m2 eiet tomt

Adresse

Burøyveien 27

8001 Bodø

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 4600 og 424 i Bodø kommune

Fasiliteter

Opparbeidet og planert industritomt på ca. 5 daa. Eiendommen fremstår som godt egnet til deponi og lagring.

Beliggenhet

Beskrevne næringstomt ligger inntil Burøyveien ca. 2,5 km fra Bodø sentrum, og er en del av området der Pelagia Bodø Sildoljefabrikk har sitt virke. Burøya ligger helt nordvest i bydelen Rønvika, og brukes til industri og industrihavn.rådet fra Burøyveien. God parkeringsdeknng/snuplasser for store kjøretøy, og kai anlegg kan stilles til disposisjon for leietaker.

Nærområdet

Kai område, Burøya industriområde med Rapp Bomek, Bodø Sildoljefabrikk AS, Maskinering AS, Ventistål AS, Løvolds Industri AS. Området et er en fortsettelse av Rønvikleira handels- og industriområde.

Ledig

Etter nærmere avtale

Leieperiode

Utleier er åpen for forslag.

Partenes oppsigelsesadgang

Avhenger av leieperiode.

Utleid 'som den er'

Eiendommen er "leid som den er" etter Husleielovens § 2-5.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.

Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

Omkostninger

--------------------------------------------------------
0,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041384600