Lagerlokaler til leie - Parkering - Lasterampe.

Til Leie: Rønvikfjæra 16, 8012 Bodø294 m2

Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
2019
Bruttoareal
294 m2

Adresse

Rønvikfjæra 16.

8012 Bodø

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 4475  i Bodø kommune

Fasiliteter

Lager lokaler på ca. 300 kvm, tidligere brukt til fiskeforedling. Bygget har strategisk beliggenhet, med kort vei til Bodø Sentrum, enkel adkomst, og god parkeringsdekning. Produksjon/lager lokalene har god takhøyde ca. 5 meter. Gode lys- og solforhold, samt god parkeringsdekning. Lokalene kan tilpasses ny leietaker.

Beliggenhet

Eiendommen ligger strategisk plassert på Rønvikleira. Området består i hovedsak av småindustri, butikker og kontorbygg. Rønvikleira er et dynamisk område med blandet næringsvirksomhet, og er under stadig utvikling. Jernbane, kaianlegg og transportrelatert virksomhet i nær tilknytning.

Nærområdet

Området består i hovedsak av småindustri, butikker og kontorer. Et dynamisk område hvor det skjer mye, og det er under stadig utvikling med blandet næringsvirksomhet, økende attraktivitet for området generelt. Jernbane, kaianlegg og øvrig transportrelatert virksomhet i nær tilknytning. Rønvikleira er Bodø`s område for industri- og engros- og proffhandel.  Båtforhandleren Buholmen Båt, Centrum Bil, Mekonomen verksted, Salten Salmon, REMA,  Tools,  Vianor Dekk, Oras Nordland og Tess, Ramirent samt en del mindre firmaer er nærmeste naboer.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: Ca. 294 kvm.

1.Etasje: Lager rom

Innhold

Ventilasjon

Utstyr

Fri høyde inntil ca. 5,5 meter. For tegninger ta kontakt med NM.

Støpt gulv

Rampe

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Tomtearealet er flat, opparbeidet/asfaltert til adkomstarealer og romslig parkeringsarealer.

Leieperiode

Utleier er åpen for forslag.

Partenes oppsigelsesadgang

Avhenger av leieperiode.

Diverse

  • Gjeldende regulering kontor/industri i gjeldende reguleringsplan vedtatt 20.06.2013. Reguleringsbestemmelser kan fås ved henvendelse til NM.
  • Ombygging og tilrettelegging for ny leietaker kan vurderes etter nærmere avtale

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ferdigattest datert 18.11.2019.

Utleid 'som den er'

Eiendommen er "leid som den er" etter Husleielovens § 2-5.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.

Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

Omkostninger

--------------------------------------------------------
0,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041384475