Næringsseksjon i Ærverdig bygning - Sentrum - Salg av AS

Fredensborgveien 118 A, 8006 Bodø300 m25 400 000,-

Prisantydning
5 400 000,-
Verditakst
5 400 000,-
Type lokale
Kontorlokale
Eieform
Selveierseksjon
Byggeår
1942
Tomteareal
791 m2 fellestomt
Bruttoareal
300 m2

Adresse

Fredensborgveien 118 A 8006 Bodø

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 572 snr. 1 i Bodø kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Plysjbyen svært sentralt i Bodø sentrum, ca 100 meter fra Solparken. Eiendom omhandler nærings seksjon med arealer fordelt over 1 etasje og deler av kjeller.

Nærområdet

Nærområdet består i hovedsak av boliger.

Type, eierform og byggeår

Kontorlokale Eierseksjon, oppført i 1942

Eiendommens historie

Det var Odd Irgens, som var arkitekten for bygget. Irgens var en kjent arktitekt, som jobbet i Bodø i gjenreisningsperioden etter andre verdenskrig. Bygget har lang historie, og "huset" Nordlands Privatbank, som senere ble Nordlandsbanken. Senere ble bygget kjent som Lensmannsgården. Idag er det Fredensborgklinikken som har tilhold bygget.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 300 kvm, Grunnflate: 180 kvm


Kjeller: bta 120 kvm. Inneholder: Lager, teknisk rom, hvelv, 2 wc-rom.

1.Etasje: BTA 180 kvm. Inneholder: Adkomst, gangareal, resepsjon, 4 behandlingsrom, wc-rom, spiserom/ møterom

Utstyr

Ventilasjonsanlegg er fra 1998 og er av type Flexit sa 1500 med varmegjenvinning. Kapasitet er 1500 m3/h. Det er 12 kW varmebatteri og varmeveksler.

Standard

Bygningen har normal standard med hensyn til materialvalg og utrustning - normal bruksslitasje relatert til alder.

Bygningen med opprinnelig byggeår ca 1942 og fortløpende vedlikeholdt. Bygningen er tilpasset eksisterende brukere. Eiendommen fremstår som funksjonell og har god beliggenhet relatert til nærområdet.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Vannbåren gulvvarme etablert i 1998 for de fleste rom i 1 etasje. Type Roth med trådløse termostater.

Varme ellers via ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.

Parkering / Garasje

Parkering langs gate eller offentlig parkering.

Ledig

Etter avtale

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 791 kvm, Eierform: Fellestomt

Tomt og hage

Eiendommen er flat, og opparbeidet med plen og beplantet.

Eierbrøk: 301/685.

Vei, vann og avløp

Adkomst: Eiendommen har adkomst fra kommunalt asfaltert veiareal.

Vann: Privat stikk tilknyttet offentlig nett

Avløp: Privat stikk tilknyttet offentlig nett

Reguleringsplan

Reguleringsplan for Plysjbyen formål bevaring, vedtatt 22.10.2009.

KPA 2018, Kommuneplanens arealdel 2018-2030.

Prisantydning

5 400 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Kenn Charles Arntsen Markedsverdi : 5 400 000,-

Rettigheter/plikter (vedlikeholdsplikter)/heftelser

1998/3064-3/74  Rettigheter iflg. skjøte    18.03.1998 

 

Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

Rettighetshaver: Telenor

Best. om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter/telesentral

Elektriske kraftlinjer/ledninger/kabelgrøfter

Overført fra: 1804-138/1333

Gjelder denne registerenheten med flere

Diverse

Det er aksjene 100% av aksjene i Eierselskapet Fredensborgklinkken Eiendom AS som selges (ingen dok.avg).

Se også aksjeprisberegning i salgsoppgaven.


Kontraktstype som blir benyttet er siste Meglerstandard.


Ta kontakt med megler for ev. spørsmål/visning.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

5 400 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
--------------------------------------------------------
757,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
5 400 757,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

1804138572