Stor næringstomt langs E10 - God eksponering - Leknes

Storeidet 2, 8372 Gravdal14 000 000,-

Prisantydning
14 000 000,-
Verditakst
14 000 000,-
Type lokale
Næringstomt
Eieform
Selveier

Adresse

Storeidet 2 8372 Gravdal

Matrikkel

Gnr. 17 bnr. 92 i Vestvågøy kommune

Beliggenhet

Stor næringstomt, med særdeles gode profileringsmuligheter. Eiendommen tett opp mot regionens mest trafikkerte veistrekning. Området har oversiktlig og grei adkomst fra Europavei 10 via kommunal vei, samt fra Storeidmyra. Kort vei til Leknes Havn -innskipningshavn med gode losse- og lastefasiliteter. Ca. 2 km. til Leknes med kommuneadministrasjon, grunnskole, videregående skole, idrettsanlegg, flyplass, post, bank og butikker. Ca. 3 km. til Gravdal med Nordlandssykehuset Lofoten, skoler, sykehjem, forretninger og lignende.

Type, eierform og byggeår

Næringstomt Selveier

Eiendommens historie

Eiendommen har til nå blitt brukt av Lofoten Hagesenter AS.

Parkering / Garasje

Romslig med parkering på eiendommen.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Eiendommen og områdene omkring består i all hovedsak av avrettet steinfylling på stabile masser. Grenser i sørøst mot passerende Europavei, i nordøst og nordvest mot passerende kommunal vei, mot sørvest mot næringseiendommer under regulering. Eiendommen er ikke inngjerdet.

Vei, vann og avløp

Adkomstvei: Avkjørsel fra kommunal vei.

Vann: Kommunal vannledning i nærheten.

Avløp: Om der skal etableres avløp må dette etableres i privat regi.

Reguleringsplan

Hele eiendommen ligger i kommuneplanen til formål "Næringsvirksomhet" plan id. 201810.


Ca. 10 700 m2 av eiendommen er regulert område, planide 199304, planen opplyses revidert og godkjent i 2008. Formål forretning, kontor, industri.

Utnyttelsesgrad 40%

Byggehøyde 10 m

Resterende del av eiendommen, ca. 3 500 m2 ligger utenfor regulert område.


Den delen av eiendommen som ligger utenfor regulert område, ligger mellom den regulerte delen og mot naboeiendommen eiendom som er under regulering til næring. Det antas at også denne delen av eiendommen vil la seg benytte til næring. Dermed anses hele eiendommen som næringsareal.

Prisantydning

14 000 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Terje Kristoffer Hansen Takstdato : 13.12.2022 Markedsverdi : 14 000 000,-

Diverse

Dagens bygninger planlegges fjernet, slik at hele eiendommen klargjøres for ny bruker.


Det er 100 % av aksjene i eiendomsselskap som selges.


Kontakt megler Artur Holand på mob. 92806272 for ytterligere informasjon.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

14 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
--------------------------------------------------------
757,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
14 000 757,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18601792