Næringsbygg i Glomfjord Industripark - Eiendom med stor kraftkapapasitet.

Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord1 816 m214 000 000,-

Prisantydning
14 000 000,-
Type lokale
Industri / produksjon
Eieform
Selveier
Byggeår
1997
Tomteareal
2 288 m2 festet tomt
Bruttoareal
1 816 m2
Kommunale avgifter
218 400,-

Adresse

Ørnesveien 3

8160 Glomfjord

Matrikkel

Gnr. 46 bnr. 4 Fnr. 1 i Meløy kommune

Fasiliteter

Industribygning bygget og tilpasset til industri. Arealene bestående på grunnplanet av produksjonshall med eget avdelt "rentrom", forøvrig mønstringsrom, sanitærrom, teknisk rom, gangarealer/trapperom og kontoravdeling med tilhørende fasiliteter. To parallelt løpende kulverter gjennom hele bygget, med adkomst via trappnedgang i produksjonshall. 2.etg i produksjonshall bestående av mezzanin i bruk som mellomlager, øvrig produksjonshall med varierende takhøyde rundt 6 meter. 2. etg. forøvrig bestående av kontorer, teknisk rom og sanitærrom. Krafttilgangen i bygget er ifølge selger Ca. 2,5 MV.

Beliggenhet

Moderne industribygg beliggende i Glomfjord Industripark i Meløy, som er det største industriområdet i Salten-regionen. I Glomfjord finnes en rekke produksjonsbedriftert og tjenestetilbydere deriblant Yara som også er største bedrift i industriparken. Andre bedrifter i industriparken er Bilfinger, MOWI,  Meløy Eiendom AS,  Norwegian Crystals AS, Invis AS, Sintef og Glomfjord Hydrogen AS (NEL ASA). Det er adkomstkontroll til området. Adkomst til eiendommen fra asfaltert hovedvei og videre inn på asfaltert adkomst/ parkeringsarealer.

Nærområdet

Industriparken ligger sentralt i Glomfjord, tett inntil tettstedets fasiliteter.

Type, eierform og byggeår

Industri / produksjon Selveier, oppført i 1997

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: Ca. 1 816 kvm

1.etg.: BTA 1 454 m²

Industribygning bygget og tilpasset til industri. Arealene bestående på grunnplanet av produksjonshall med eget avdelt "rentrom", forøvrig mønstringsrom, sanitærrom, teknisk rom, gangarealer/trapperom og kontoravdeling med tilhørende fasiliteter. To parallelt løpende

kulverter gjennom hele bygget, med adkomst via trappnedgang i produksjonshall.

2.etg: BTA 362 m²

Produksjonshall bestående av mezzanin i bruk som mellomlager, øvrig produksjonshall med varierende takhøyde rundt 6 meter. Forøvrig bestående av kontorer, teknisk rom og sanitærrom.

Adkomst fra 2.etg til nabobygget via lukket, innglasset gangbane for bruk av heis ved behov.

Utstyr

Ventilasjon.

Traverskran.

Kraftilgangen i bygget er ifølge selger ca. 2,5 MW, derav ca. 2 MW ledig.

Standard

Bygningsmessig standard vurderes som normal for industribygg.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Adkomst til eiendommen fra asfaltert hovedvei og videre inn på asfaltert adkomst/parkeringsarealer.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 2 288 kvm, Eierform: Festet tomt, Utløpsår feste: 2076, Festeavgift: kr 45000, Yara Norge AS (984015666) Hjemmelshaver

Tocircle Productions AS (811630292) Fester

Tomt og hage

Areal: 2 000 m² Arealkilde: Areal innhentet fra "Tilleggsavtale til festekontrakt"

Hjemmelshaver: YARA NORGE AS (984015666)

Adresse: Ørnesveien 3, 8160 GLOMFJORD

Festeopplysn.: Festekontrakt inngått år: 1996 Utløper år: 2076

Vei, vann og avløp

Offentlig vei. Tilknyttet privat vannverk.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til næringsformål. Næringsgruppe Industri.

Prisantydning

14 000 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Byggcon Nord AS / Trygve Hvassing

Kommunale avgifter

Kr. 218 400 pr. 2022.

Leieinntekter

Tocircle Industries betinger seg tilbakeleie på deler av eiendommen. Avtales nærmere med selger.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Diverse

Festekontrakt inngått år: 1996 Utløper år: 2076.

Selger betaler Kr  1215,- pr. mnd for sentralbordtjenester til Meløy Bedriftsservice.


I tillegg betaler selger til Yara følgende pr. måned for 2023:

               

Brøyting                                             1.630,-

Resepsjon/adgangskontroll         1.350,-

Festeavgift                                        4.331,-

Infrastrukturavgift                             4.167,-

Beredskap                                        1.150,-


Totalt                                        kr   12.628,-

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst utarbeidet av Trygve Hvassing.

Andre opplysninger

  • Det foreligger skaderapport etter vannskade i kontordel. Skaden er under utbedring.
  • De foreligger tinglyst forkjøpsrett/tilbakekjøpsrett for Bilfinger Services AS.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.


Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger


- Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.


- Det er eiendommen som skal selges


- Grunnet tomte størrelse, må egenerklæring om konsesjonsfrihet godkjennes av kommunen


- Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


- Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ifølge arkiver.


- Eiendommen overdras med de møbler og utstyr som befinner seg der, mao ingen ekstraordinær ryddig eller renhold før en overtakelse.


- Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig


Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midletidig brukstillatelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.

Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

14 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
350 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 14 000 000,-))
--------------------------------------------------------
351 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
14 351 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

1837464