w

Kontorlokaler - sentralt - NRK-Bygget.

Jernbaneveien 100, 8006 Bodø200 m2 - 1 000 m2

22.11.201910:18 Artur Holand
Type lokale
Kontorlokale
Eieform
Selveierseksjon
Bruttoareal fra
200 m2
Bruttoareal til
1 000 m2

Adresse

Jernbaneveien 100 8006 Bodø

Beliggenhet

Eiendommen har svært sentral beliggenhet i Bodø sentrum, beliggende i Sjøgata. Umiddelbar avstand til tog, buss og båt. Nærmeste naboer er Luftfartstilsynet og NAV. Ny Hurtigrutekai under etablering på naboeiendom. Adkomst til eiendommen via fortau og felles

avkjøring. Nærområde i det vesentlige utnyttet til næringsformål, samt noe boligformål,

Nærområdet

Nærmeste naboer er Luftfartstilsynet, NAV, Bohus, Restaurant Orion, Bodø Boligbyggelag med flere. Jernbanestasjon og hurtigrutekaien i umiddelbar nærhet. Avstand til Bodø Torg Glasshuset kjøpesenter ca 4-500 meter.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 200 kvm - 1 000 kvm


1.Etasje: Felles adkomst, trapperom/heis.

2.Etasje: Trapperom.

3.Etasje: Kontorer, møterom,trimrom med herre/dame-garderobe, kantine.

Standard

Eiendommen holder normalt god standard.

Beskrevne bygning fremstår i hovedsak som godt vedlikeholdt.

Få bærevegger, utstrakt bruk av systemvegger. Lett å tilpasse.

Utleier er forberedt på å tilpasse lokalene til en eller flere leietakere.

Utstyr

Ventilasjonsanlegg.

Heis.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Fordeles med brøk i forhold til leid areal

Parkering / Garasje

Muligheter for faste biloppstillingsplasser. Øvrig parkering langs gate eller offentlig parkering

Ledig

Lokalene er ledige etter avtale.

Leieperiode

Etter avtale

Partenes oppsigelsesadgang

Avhenger av leieperiode.

Diverse


Ta kontakt med Nord-Megler AS for visning eller annen informasjon.


Martin Tjærandsen, tlf. + 47 9010 1034, epost: martin@nordmegler.no


Artur Holand, tlf. + 47 92 80 62 72, epost: artur@nordmegler.no


Hjemmeside: www.nordmegler.no

Utleid 'som den er'

Eiendommen er "leid som den er" etter Husleielovens § 2-5. Husrommet vil ikke bli vasket ut ytterligere ved overtakelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Partner

Martin Tjærandsen90 10 10 34

Visninger

Kostnader

Omkostninger

--------------------------------------------------------
0,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041382207

google map