Aksjer i eiendomsselskap - Arkaden - Fauske

Eliasbakken 9, 8200 Fauske1 966 m2

20.08.202008:36 Artur Holand
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1985
Tomteareal
2 028 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 966 m2
Kommunale avgifter
32 863,-

Adresse

Eliasbakken 9 8200 Fauske

Beliggenhet

Eiendommen ligger svært sentralt på Fauske, med god profilering mot sentrum og Riksvei 80. Eiendommen er tilrettelagt for kontor- /butikkformål. Gangavstand til byens fasiliteter.

Nærområdet

Området består i hovedsak av næringseiendommer.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1985

Bygninger og byggemåte

Se vedlagte takst utarbeidet av Takstmann Kunt Hævaker datert15.07.2016

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 1 966 kvm


1.Etasje: 2.stk Vf, arkade, veterinærsenter med kontorer, bingolokaler, ventilasjonsrom, heis, maskinrom, tavlerom, toalettrom, gang, tilfluktsrom, 2 stk lagerrom, 2 stk garderober. Ca BTA 650 m2.

2.Etasje: Galleri- utstillingslokale, restaurant, kontorlokaler, vf, heis, trapperom,  3 toalettrom, bøttekott. Ca BTA 650 m2.

3.Etasje: Trapperom, gangarealer, kontorer, tannlegekontor, heis, 2 stk toalettrom, bøttekott. Ca BTA 33 m2.

4.Etasje: Trapperom, gangarealer, heis, 2 toalettrom, bøttekott. Ca BTA 333 m2.


Samlet areal for alle etasjene er BTA 1.966 m2.

Standard

Bygget som er oppført i 1985, holder en gjennomgående normal standard. Er i god teknisk stand, og  bærer preg av jevnlig vedlikehold. Siste årene renovert med bl.a. nytt taktekke.

Utstyr

Ventilasjonsanlegg med varmegjennvinning. Nylig rengjort luftekanaler, samt montert ny automatikk i skap.

Heis.

Innbrudds- og brannalarm med direkte varsling til vaktselskap

Oppvarming

Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner, øvrig elektrisk oppvarming. Fordeles med brøk i forhold til leid areal.

Parkering / Garasje

Svært god parkeringsdekning med ca 40 asfalterte biloppstillingsplasser.

Ledig

Lokalene er ledige, og klar for overtakelse.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 2 028 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Eiendommen har en lett skrånende tomt. Ca 40 asfalterte biloppstillingsplasser til eiendommen. Adkomst til nedre plan fra Riksvei 80, og til øvre plan fra E6 via Eliasbakken.

Vei, vann og avløp

Tilkoblet kommunal vann- og avløpsledninger.

Reguleringsplan

Området er regulert til næringsformål. Det foreligger ny reguleringsplan for område, som vil berøre denne eiendommen. Blant annet vil det bli mindre endringer i tomteforhold.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Knut Hævaker Takstdato : 15.07.2016

Forsikring

Codan Forsikring NUF Polisenummer: 440230085

Kommunale avgifter

Kr. 32 862,50 pr. år Eiendomsskatt kr 47.698,-

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Diverse

Det er aksjene i eiendomsselskapet Arkaden Eiendom AS som selges.

Regnskap og leieavtaler kan fås ved å kontakte megler.


Leieinntekter kr 1 274 940,- for 2016

I tillegg er det et areal på til sammen 597 kvm som er ledig.

Ved nøktern husleie kr 800,- pr kvm utgjør det kr 477.600,-Kontakt megler for merinformasjon eller visning.

Bredbånd

Ja.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse datert 24.04.1986.

Leieinntekter

Det er idag 10 leietakere i bygget.

Leietakeroversikt kan fås hos megler.

I tillegg er det ca 591 m2 som er ledig.

Ledig areal holder en god standard, og har svært fleksible løsninger. Lett å tilpasse ny leiers bruk.

Utleid 'som den er'

Eiendommen er "leid som den er" etter Husleielovens § 2-5. Husrommet vil ikke bli vasket ut ytterligere ved overtakelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18411031298