w

Sneveien 13, butikk, lager og verksted.

Sneveien 13, 8072 Bodø1 370 m2

01.06.201810:41 Martin Tjærandsen
Verditakst
13 100 000,-
Type lokale
Industri / produksjon
Eieform
Selveier
Byggeår
1975
Tomteareal
2 202 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 370 m2
Kommunale avgifter
10 000,-

Adresse

Sneveien 13 8072 Bodø Innkjøring til Stille dal.

Fasiliteter

Næringsbygg med arealer fordelt over to etasjer med tilhørende romslige parkeringsområder. God adkomst til eiendommen.

Beliggenhet

Eiendommen har god beliggenhet på Alstad/ Stille dal i et område som har god beliggenhet med hensyn på profilering, adkomst og nærhet til industri/lager/ forretninger. Bygget vises meget godt mot rv. 80, som er hovedinnfartsåren i Bodø, mot Hunstad, Mørkved og Fauske. Hunstad og Mørkved er en av de større bydelene i Bodø. Avstand til Bodø sentrum, flyplass og havn er ca. 5 km.

Nærområdet

Eiendommen ligger 150 m fra avkjøringen fra rv. 80 og til Stille dal, som er lenger inn et boligområde.  Nærmeste naboer er et bergingsselskap og et treningssenter. Mot byen ligger Alsgård og Jensvoll/Grønnåsen med handel, kontorer, lettindustri/verksted og boligområder.

Type, eierform og byggeår

Industri / produksjon Selveier, oppført i 1975, modernisert i 1997 og 2012.

Bygninger og byggemåte

Opprinnelig butikk/ lagerbygg som er ombygget, modernisert og oppgradert i 1997 og 2011/12. Kontorer er etablert i bakkant av butikk. El.anlegg er oppgradert. Mesanin er etablert. Vinduer og dør i butikk, byttet til støy-og soldempende glass. Luftport er montert over inngangsdør.

Bygningen er tilrettelagt for butikk, lager og verksteddrift. Det er etablert kaldlager og verksted med romslig takhøyde og traverskran på 5 tonns kapasitet.

Brannskillevegger av lettklinkerblokker. Butikk er med oppforet gulv og det er etablert 5 kontorer, møte/ spiserom, garderoberom/ wc-rom og lager.


Grunn og fundamenter: Betongfundamenter, antatt fundamentert på sprengsteinfylling. Over dette er der støpt plate og asfalt.

Etasjeskillere; Støpt plate og asfalt. Trebjelkelag over deler av 1.etg. Deler av ny mesanin med hulldekker og påstøp.

Ytterveggskonstruksjon; Bærekonstruksjoner er utført med stålsøyler/dragere og påhengsvegger, utvendig kledd med plater. Yttervegger er isolert i tillegg på innsiden med 10 cm og kledd med gips som er sparklet og malt.

Fasader; Yttervegger med stålplater.


Se ellers takst for nærmere beskrivelse.

Eiendommens historie

Bygd i 1975 for E A Smith. Kjøpt i 1996 av Eik Senteret (Pevonor AS). Innvendige vegger ble da etablert mellom Sneveien 11 og 13, samt verksted.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 1 370 kvm


1.Etasje: 860 kvm butikk, lager, verksted, kontorer, spiserom og wc rom.

2.Etasje: 510 kvm hvor ca. 310 kvm treningslokaler med tilhørende wc/dusjer med egen trapp/adkomst. Trapp deles med naboseksjonen. Ca. 200 kvm mesanin med egen vindeltrapp fra butikk/lager. Mesanin er åpen slik at man kan benytte gaffeltruck for å plassere gods her.


Bygget ligger sammen mot Sneveien 11, og har delt trapp til 2. etasjen. Del av overbygning ved verksted mot nabo, som eier del på egen grunn.

Standard

Meget bra standard i butikk, kontordel, spise- og møterom som ble modernisert og oppgradert i 1997 og 2012. Utleide treningslokaler i 2. etasje erav enkel standard og noe oppgraderinger må påregnes.

Utstyr

Ventilasjonsanlegg tilpasset dagens bruk. 2 Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og forvarming av luft. 1 for verksted og 1 for butikk.


Brannalarmanlegg etablert i 2012.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Oppvarming med el. panelovner og ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner. Varmepumper er montert.

Parkering / Garasje

Asfaltert rundt hovedadkomst til bygningen. Det er romslige parkeringsarealer foran og på siden av bygningen.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 2 202 kvm, Eierform: Eiet tomt

Flat tomt. God adkomst fra Sneveien.

Vei, vann og avløp

Offentlig vann og avløp.

Reguleringsplan

Fås hos megler.

Prisantydning

Det er 100 % av aksjene i Sneveien 13 AS, under stiftelse ved fisjon, som selges, og beregning av aksjepris tar utgangspunkt i eiendomsverdi, og justeres med tall fra balansen. Aksjeprisen skal justeres på overtakelsestidspunktet. Estimat på aksjepris får hos megler.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Kenn C. Arntsen Takstdato : 17.06.2016 Markedsverdi : 13 100 000,- Ligningsverdi : 7 983 000,- Ligningsverdi pr. : 31.12.2015

Forsikring

Gjensidige Premie: 27983

Gjendsidige.

Kommunale avgifter

Kr. 10 000 pr. år Kom. avgift er vann- og avløp, og inngår i felleskostnader og dekkes av leietakere.


Eiendomsskatt utgjør kr. 25.258 for 2016. Skattesats for 2016 er økt til 5,9 promille. Ligningsverdi kr.7.983.000 (2015).

Leieinntekter

802 000 pr. år

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Da det er aksjer som selges anvendes kjøpslovens § 19 (1) bokstav a og b analogt vedr. uriktige eller manglende opplysninger.


Eiendommen selges som angitt i kjøpekontrakten som er vedlagt. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ja.

Leieinntekter

Totalt leieinntekter er kr. 802.000 pr. år eks. mva.


Lokalet er utleid til Pevonor/Eik Sentret , med 860 kvm, med en varighet ut 2017 med mulighet til forlengelse og oppsigelse med 3 mnd. varsel. Årlig husleie kr. 772.000,-, eks. mva. Leietaker skal flytte til eget nytt bygg, og er avhengig av noe fleksibilitet mht. innflytting.

Treningslokalet i 2. etasjen er utleid til Bodø Judoklubb til kr. 30.000 pr. år. Leieperiode desember 2017.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

180440529

google map