w

Fullt utleid industribygg - Glomfjord. 10 års leieavtale.

Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord1 816 m2

26.01.201813:45 Artur Holand
Type lokale
Industri / produksjon
Eieform
Selveier
Byggeår
1997
Tomteareal
2 000 m2 festet tomt
Bruttoareal
1 816 m2

Adresse

Ørnesveien 3 8160 Glomfjord

Beliggenhet

Moderne industribygg beliggende i Glomfjord Industripark i Meløy, som er det største industriområdet i Salten-regionen. Nærmeste naboer er Yara som også er største bedrift i industriparken med omtrent 170 ansatte. Andre bedrifter i industriparken er Bilfinger, Marine Harvest, MNU Meløy Eiendom AS, Standard Hydro Power AS, Norwegian Crystals AS, Invis AS, Molab og Glomfjord Hydrogen AS (NEL ASA). Det er adkomstkontroll til området. Adkomst til eiendommen fra asfaltert hovedvei og videre inn på asfaltert adkomst/ parkeringsarealer.

Nærområdet

Industriparken ligger sentralt i Glomfjord, tett inntil stedets fasiliteter.

Type, eierform og byggeår

Industri / produksjon Selveier, oppført i 1997

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 1 816 kvm


1.etg.: BTA 1 454 m²

Industribygning bygget og tilpasset til industri. Arealene bestående på grunnplanet av produksjonshall med eget avdelt "rentrom", forøvrig mønstringsrom, sanitærrom, teknisk rom, gangarealer/trapperom og kontoravdeling med tilhørende fasiliteter. To parallelt løpende

kulverter gjennom hele bygget, med adkomst via trappnedgang i produksjonshall.


2.etg:  BTA 362 m²

Produksjonshall bestående av mezzanin i bruk som mellomlager, øvrig produksjonshall med varierende takhøyde rundt 6 meter. Forøvrig bestående av kontorer, teknisk rom og sanitærrom.


Adkomst fra 2.etg til nabobygget via lukket, innglasset gangbane for bruk av heis ved behov.

Standard

Bygningsmessig standard vurderes som normal for industribygg.

Utstyr

Ventilasjon.

Traverskran.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Adkomst til eiendommen fra asfaltert hovedvei og videre inn på asfaltert adkomst/parkeringsarealer.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 2 000 kvm, Eierform: Festet tomt, Utløpsår feste: 2076, Festeavgift: 44000

Tomt og hage

Areal: 2 000 m² Arealkilde: Areal innhentet fra "Tilleggsavtale til festekontrakt"

Hjemmelshaver: YARA NORGE AS (984015666)

Adresse: Ørnesveien 3, 8160 GLOMFJORD

Festeopplysn.: Festekontrakt inngått år: 1996 Utløper år: 2076

Eier

Tocircle Productions AS v. Torben Floden

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til næringsformål.

Beregnet totalkostnad

Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr obligasjon) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 1 222,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 222,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Trygve Hvassing Takstdato : 17.10.2016

Leieinntekter

1 500 000 pr. år Nåværende utleiekontrakt utløper 31.12.2026 Hele eiendommen er utleid til Tocircle Industries AS

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Diverse

Festekontrakt inngått år: 1996 Utløper år: 2076

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Meglers vederlag og utlegg

Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.525) Tilretteleggingshonorar (Kr.21 125) Internett annonsering finn.no (Kr.5 625) Totalt kr. (Kr.27 275)

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppdragsansvarlig

Nord-Megler AS

Pb. 54

8001 Bodø

Foretaksregistrert orgnr: 999591450

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

1837464

google map