w

Moderne kontorlokaler - Bodø Storsenter - Stormyra.

Verkstedveien 1, 3. etg., 8008 Bodø10 m2 - 561 m2

09.09.202010:07 Martin Tjærandsen
Type lokale
Kontorlokale
Eieform
Selveier
Bruttoareal fra
10 m2
Bruttoareal til
561 m2

Adresse

Verkstedveien 1, 3. etg.

8008 Bodø

Matrikkel

Gnr.38 Bnr.235 i Bodø kommune

Beliggenhet

Lokalene ligger i 3. etasje i Bodø Storsenter, ligger sentralt i Bodø, på Stormyra handelsområde. Øvrige leietakere i bygget er bl.a. G-MAX, POWER, INTU og COWI.  Området består i hovedsak av handel, bilbutikker og næringsaktivitet. Stor trafikk av handlende i området. Det finnes lite ledighet av denne type lokaler

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 258 kvm - 561 kvm


1.Etasje: Felles trapperom med heis.

3.Etasje: Fellesgang,  kantine, kontorlokaler, møterom, kjøkken, toaletter, tekn. rom

Standard

Relativt nye og moderne lokaler, som holder gjennomgående god standard.

Utstyr

Ventilasjon.

Heis.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Fordeles med brøk i forhold til leid areal

Parkering / Garasje

Muligheter for parkering på eiendommen eller i parkeringshus.

Ledig

Etter nærmere avtale..

Leieperiode

Etter avtale.

Partenes oppsigelsesadgang

Etter avtale.

Husleie

Etter avtale.

Tillegg til husleie

Andel fellesareal, fellesutgifter ihht til brøk for dekning av kostnader forbundet med snøbrøyting, kosting av utvendige arealer, serviceavtale rulletrapp, ventilasjon.

Diverse

Trivelige lokaler med sentral plassering. God parkeringsdekning.

Lokalene kan deles opp til flere brukere.

Bodø Storsenter er et kombinasjonsbygg i tre etasjer, hvorpå 1. og 2. etasje er butikker og 3. etg. er kontorer. Bygget er lokalisert i krysset Verkstedveien/Gamle Riksvei på Stormyra, Verkstedveien 1 - rett ved siden av City Nord.

Bygget er totalt på ca. 15.000 kvm. BTA inkl. parkeringshus. Det er totalt ca. 170 p-plasser på tomta og i P-huset, i tillegg til at det i området er rikelig med parkeringsplasser og god offentlig kommunikasjon.

Det er tre "gigabutikker" i 1 og 2 etasje - G-max i 1. etasje med ca. 4000 kvm, og og POWER i 2 etasje med ca. 2000 kvm hver.

3. etg. (kontoretasjen) er inntrukket, og er adskilt fra resten av bygget (foruten at det går trapp og heis direkte opp. Denne etasjen har meget gode arbeidsforhold med mye lys/utsikt, stor felles kantine, stort felles møterom og ellers god standard på inneklima med vannbåren varme, meget god ventilasjon og solavskjerming.

Etasjen har direkteadkomst fra minimum to heiser/trapper, i tillegg til direkteadkomst fra parkeringshuset


Kontakt megler for mer informasjon/visning.

Bredbånd

Leietaker skaffer eget abbonement.

Utleid 'som den er'

Eiendommen er "leid som den er" etter Husleielovens § 2-5. Husrommet vil ikke bli vasket ut ytterligere ved overtakelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Partner

Frode Andresen93 40 72 89

Visninger

Kostnader

Omkostninger

--------------------------------------------------------
0,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

180438235

google map