w

Næringsseksjon i Meierikvartalet - Til salgs

Dronningens gt 56, 8006 Bodø730 m2

11.12.201909:08 Artur Holand
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveierseksjon
Bruttoareal
730 m2

Adresse

Dronningens gt 56 8006 Bodø

Beliggenhet

Næringsseksjonen som er for salg blir liggende i 1. etasje i Meierikvartalet, med god profliering mot Dronningens gate, Bankgata og Kongens gate. Lokalene ligger bare 100 - 150 meter fra gågaten med Glasshuset og et stort utvalg av kaféer og spisesteder. Kulturhuset Stormen med scene og bibliotek ligger i nærheten og det er få minutter å gå til hurtigbåtterminalen.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Eierseksjon

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 730 kvm


1.Etasje: Stort åpent areal, som kan deles opp blant flere brukere.Meierikvartalet  er et bygg med næringsareal i 1. etasje og leiligheter oppver. Det vil bli fra 4 til 7 etasjer, og få en stram, moderne arkitektur som føyer seg naturlig inn i omgivelsene. Fasaden blir dekket med vedlikeholdsfri materialer som skaper liv; glass og i rekkverk. På gateplan blir det brede fortau, beplantet med trær mot vest og syd.

Standard

Følgende er medtatt av bygningsmessig og teknisk utførelse:

-Yttervegger inklusive fasadevegger og inngangspartier (ekskl. eventuelle karusellinngangspartier), innvendig klart for sparkling/maling.

-Innvendige skillevegger mot tilstøtende seksjoner, sparklet og grunnet.

-Dekket over lokalet leveres i ubehandlet betong (bjelker og dekkelementer).

-Søyler i lokalet leveres i ubehandlet betong.

-Eventuelle himlinger er ikke medtatt.

-Nødvendig isolering i randsoner for å oppfylle byggets krav til energirammer.

-Gulv er isolert og med påstøp i betong.  Klart for avretting og belegning.

-El-tilførsel til byggets hovedtavlerom ført frem til lokalet.

-Varmt og kaldt vann ført frem til lokalet til vannskapet, inkl. skap. Plassering etter nærmere avtale.

-Avløp tilkobles av kjøper øvrige avløpsanlegg under dekket over øverste parkeringsetasje. Fjernvarme ført frem til fordelingsskap, inkl. skap. Plassering eter nærmere avtale.

-Brannanlegg er kun medtatt nødvendig utstrekning for å få brukstillatelse på øvrige deler av bygget.

-Sprinkleranlegg er kun medtatt i nødvendig utstrekning for å få brukstillatelse på øvrige deler av bygget.

-Utvendige arbeider med fasader og fortausarealer er komplett medtatt.

-Tilsvarende gjelder himling under utvendige overbygg inklusive belysning, i henhold til arkitektens anvisninger.

Parkering / Garasje

Parkering langs gate eller offentlig parkering. Muligheter for utkjøp av parkering i parkeringskjeller.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Eierform: Eiet tomt

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, vann og kloakk.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Diverse

Seksjonen eies av et eiendomsselskap, og det er 100% av aksjene i eiendomsselskap som selges.

Eierrollen ligger i Kvartal 30 Næring 3 AS, og det er JMB og Neptune som er selger.

Det vil ikke tilkomme dokumentavgift.

Seksjonen kan deles opp blant flere brukere. Kan etableres flere inngangspartier.


Det forutsettes at det skal drives merverdiavgiftpliktig virksomhet i lokalene, og at det så tidlig som mulig i byggefasen, inngås en leiekontrakt mellom Kvartal 30 Næring 3 AS og leietakerne som gir grunnlag for frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret for lokalene i sin helhet. I den utstrekning lokalene skal fremleies, forutsettes det at fremleiekontrakter som gir grunnlag for frivillig registrering for lokalene i sin helhet er inngått innen den nevnte dato. Kjøper skal sende kopi av eventuelle fremleiekontrakter til selger så snart kontraktene er inngått.

Det forutsettes av Kvartal 30 Næring AS  får fradrag for inngående merverdiavgift på byggekostnader m.v. frem til ferdig råbygg. Dersom Selskapet på tidspunktet for overlevering av aksjene finner sted fremdeles ikke har mottatt samtlige fakturaer som gjelder råbygget, skal det tas hensyn til at Selskapet har rett til fradrag for inngående merverdiavgift på de gjenværende kostnadene i sluttoppgjøret mellom Kjøper og Selger. Detaljene rundt dette er inntas i kontrakten.


Eiendommen er under seksjonering med vedtekter, felleskostnader m.m.


Kontakt megler for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041384686

google map