w

Burøyveien 24-26 Kontor og lager.

Burøyveien 24-26, 8012 Bodø2 425 m215 000 000,-

06.08.201909:31 Martin Tjærandsen
Prisantydning
15 000 000,-
Verditakst
14 900 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveierseksjon
Byggeår
1973
Tomteareal
3 715 m2 fellestomt
Bruttoareal
2 425 m2
Kommunale avgifter
58 388,-

Adresse

Burøyveien 24-26 8012 Bodø

Fasiliteter

Næringsseksjon med kontordel og innredet til praktisk smålager med praktisk adkomst gjennom to store porter. Dypvannskai i betong inntil bygget med port inn i underetasjen.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende på Burøya, i utkanten av Rønvikleira som er Bodøs næringsområde for engroshandel, byggevare, lager- og logistikk, kontor, lettindustri og annen lignede aktiviteter. Bygget er nordvest-vendt og har en fantastisk utsikt mot Landego, fjorden og nordover.

Nærområdet

Eiendommen ligger inntil Burøyveien, og i forlengelsen av lager og industribygg langs Burøyveien. Nærmest er mindre lagerbygg hvor bl. a. Lydteamet holder til og nybygget til industribedriften Maskinering AS. Forbi ligger Bodø Sildoljefabrikk/Pelagia, Shells bunkerterminal, og Rapp Bomek, som produserer branndører.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Eierseksjon, oppført i 1973, modernisert i 1985

Bygninger og byggemåte

Fire etasjes bygning på fjell grunn, byggeår 1973 og tilbygget i 1985. Bygningen er seksjonert i 2 seksjoner og oppført i betong. Bygget har betong kai i front.


Se detaljert beskrivelse i takst. Fås hos megler.

Eiendommens historie

Tidl. Nord-Norsk Dekkimport AS har vært i lokalet.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 2 425 kvm, Grunnflate: 1 320 kvm


1.Etasje: 1 320 kvm. Lager ,trapperom, heis , kontorer, toaletter, kai og nødutgang.

2. etasje 1 105 kvm. Lager, heis, Kontorer, trapperom, boder, toaletter og teknisk rom


Totalt ca. 2.425 kvm


Lagerlokalene er innredet i mindre enheter som leies ut enkeltvis. Smålager fra ca. 20 - 300 kvm. Det er ca. 25 enheter utleid. Det er lagt opp til automatisert åpning av porter som leietakerne benytter.

Leietakerne sørger for avlåsning av eget areal. Det er både private og bedrifter som leier lager.


Det antas at behovet for denne type smålager er stigende i forbindelse med alle nye leiligheter som bygges i Bodø sentrum.

Standard

Ok standard i kontordelen og i lagerdelene. Se beskrivelse i takst.

Utstyr

Det er heis i bygget men ikke i drift. I nederste del av arealet er det mulig å kjøre mindre varebil inn i arealet med snumuligheter.

Møblering

Kontordel er utleid og umøblert. Lager er inndelt i småceller.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming i kontordel. Ikke nødvendig med varme i lagerdel.

Parkering / Garasje

Parkering på egen avkjøring og parkeringsplass inn til bygningen.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 3 715 kvm, Eierform: Fellestomt

Vei, vann og avløp

Off.

Prisantydning

15 000 000,-

Det er 100 % av aksjene i Burøyveien 24-26 AS som selges. Aksjeprisen tar utgangspunkt i Eiendomsverdien, og justeres med tall fra balansen på overtakelsestidspunktet. Se eget regneark med beregning av aksjeprisen. Regnearket er en del av salgsoppgaven, og angir betingelsene for beregning av aksjeprisen, herunder kompensasjon for mindre avskrivninger. Da det er salg aksjer skal det ikke betales dokumentavgift etter gjeldende regler.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : BE-Taksering AS / Jan-Ove Edvardsen Takstdato : 17.01.2018 Markedsverdi : 14 900 000,-

Forsikring

KLP Polisenummer: 33262922 Premie: 21645

Kommunale avgifter

Kr. 58 388 pr. år Eiendomsskatt 2017.

Leieinntekter

Det er ca. kr. 1,13 mill i brutto leieinntekter på eiendommen i dag. Det har vært stabilt belegg og utleie. Noe mindre arealer ledig ca. 355 kvm, herunder 155 kvm kaldlager. Antatt brutto leieinntekt ved fullt utleie ca. kr. 1,4 mill.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Energiforbruk og energimerking

Eiendommen er ikke energimerket.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Bud skal angi Eiendomsverdien. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Da det er aksjer som selges anvendes kjøpslovens § 19 (1) bokstav a og b analogt vedr. uriktige eller manglende opplysninger.

Eiendommen selges som angitt i kjøpekontrakten som er vedlagt. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av rådgivere.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

15 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
375 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 15 000 000,-))
--------------------------------------------------------
376 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
15 376 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041381560

google map