w

Bodøgaard Eiendom AS, galleri med storkjøkken . Nabotomt 1690 kvm vurderes også solgt.

Skeidalen 2, 8070 Bodø871 m2

20.02.201913:41 Martin Tjærandsen
Verditakst
10 600 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveierseksjon
Byggeår
2012
Bruttoareal
871 m2
Kommunale avgifter
22 613,-

Adresse

Skeidalen 2 8070 Bodø

Fasiliteter

Bygningen omhandler seksjon som er et galleri, serveringssted med kafe/ restaurant med arealer fordelt over 2 plan og kjeller, byggeår 2011. Bygningen fremstår som funksjonell og betraktes som normalt attraktiv og har god beliggenhet, relatert til nærområdet og direkte tilknyttet Bodø elvepark og natursti.

Beliggenhet

Eiendommen har en god beliggenhet i Skeiddalen like øst av Stormyra handelsområde i Bodø. Rolig område og idyllisk ved Bodøelva.

Nærområdet

I nærområde er Norsk Luftfatsmuseum, Nordland Kultursenter, Bodin kirke, samt Nordlandsmuseets friluftsavdeling med jekta Anna Karoline. Det bygges i disse dager nytt nasjonalt jektefartsmuseum, som vil bli et attraktivt besøksmål. Kort vei til City Nord kjøpesenter og handelsområdet rundt det med bla. Trekanten kjøpesenter og Bodø Storsenter. Nordlandshallen og Bodø Spektrum er i samme område.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Eierseksjon, oppført i 2012. Et alternativt bruk av eiendommen kan være til boligformål, men det må da søkes om bruksendring.

Bygninger og byggemåte

Bygning generelt. Relativt nybygget seksjon som er tilknyttet resterende bygningsmasse via mellomgang, bygget i 2011/12.

Grunn og fundamenter; Bygningen er fundamentert med steinfylling på antatt stabil leiregrunn. Kjellervegger er utført i betong.

Bæresystem av betong, murte konstruksjoner og hulldekker.

Ytterveggskonstruksjon, bygningen er oppført i murte konstruksjoner som er pusset utvendig og innvendig.

Pusset fasade. Utvendige dører og vinduer med 2-3 lags glass i aluminiumskarmer. Aluminiumsdører i adkomst.

Takkonstruksjon; Takbjelker som er isolert. Taktekking med sarnafil.

Det er heis i bygget med kapasitet på 500 kg.

Etasjeskillere av hulldekker e.l. som er avrettet.

Innvendige overflater

Gulv er med slipet betong, naturskifer i trappeløp, massivt tregulv i spisesal/ kafe («Dinesengulv")Innvendige vegger av plassbygde lettvegger, murte pussede vegger. Himling er med malte overflater og systemhimling. Akustiske plater i galleri i 2 etasje.


Se ellers beskrivelse i takst. Fås hos Nordmegler AS.

Eiendommens historie

Del av Bodøgaard Kunst & Kultur.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 871 kvm


Kjeller:     209 kvm. Trapperom, lager, heis, fettutskiller, teknisk rom, fryserom, ventilasjon.

1.Etasje: 288 kvm. Trapperom, heis, adkomst, storkjøkken med utstyr, kjølerom, wc, HC-wcrom, spisesal og møterom.

2.Etasje: 286 kvm. Trapperom, heis, kontor, utstillingsarealer med AV-tekniske rom.

Totalt:      783 kvm.


Store, lyse og trivelige lokaler. 


Det er hovedinngang fra 1. etg. mot tomt/Bodøelva, egen inngang til kjøkken  og egen inngang til separat møterom.

Standard

Gjennomgående god standard. Moderne.

Utstyr

Utstyr tilpasset galleridrift og storkjøkken. Storkjøkkenutstyret er vurdert solgt sammen med eiendommen.

Møblering

Eksisterende møbler kan vurderes solgt sammen med eiendommen.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming og med varmegjenvinner ventilasjon.

Parkering / Garasje

Parkering på egen opparbeidet tomt belagt med beleggstein, og evt. off. gate og på nabotomt.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Eierform: Fellestomt

Vei, vann og avløp

Privat stikk mot kommunalt vann og avløp.

Reguleringsplan

Kan fås hos megler.

Prisantydning

Det er mulighet for å kjøpe 100 % av aksjene i Bodøgaard Eiendom AS, alternativt kjøpes eiendommen/seksjonen direkte. Bud inngis på Eiendomsverdien. Aksjeprisen vil bli justert på overtagelsesdagen med tall fra selskapets balanse. Se aksjeprisberegningsskjema som fås hos megler. Skjemaet er en del av salgsoppgaven.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Kenn C. Arntsen Takstdato : 15.02.2018 Teknisk (byggmassens) verdi : 16 929 000,- Markedsverdi : 10 600 000,- Teknisk verdi : 16 929 000,-

Forsikring

IF Skadeforsikring Premie: 26184

Kommunale avgifter

Kr. 22 613 pr. år Beløpet er eiendomsskatt 2017.

Leieinntekter

Har vært løpende utleid til forskjellige arrangementer.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Energiforbruk og energimerking

Eiendommen er ikke energimerket.

Diverse

Selger vuderer også salg av nabotomt sammen med denne seksjonen. Tomteareal omhandler gnr. 37 bnr. 395 på totalt 1692,2 m2. Tomten har god tilknytning til nærområdet med relativt kort vei til butikker og holdeplass for buss.

Seksjon 5, som skal selges, har adkomst over denne tomten, berørt areal for adkomst utenom parkeringsplass utgjør ca. 290 m2, slik at netto tomt er ca. 1400 m2. Deler av tomt er veigrunn med ca. 55 m2 slik at netto tomt blir da ca. 1345 m2.


Tomten er regulert til bolig- og næringsformål. Tomten har en utnyttelsesgrad på 25% BYA. Gesimshøyde/mønehøyde: 7 meter. Bolig 6 meter. Maks mønehøyde 11 meter, bolig 8,5 meter, Bodøgaard Kunst & Kultur.

Dette i h. t. egen takst for tomten, som kan fås hos megler.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Solgt 'som den er'

Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas som de er, jf. kjøpsloven § 19 (1) og som angitt i kjøpekontrakten som er vedlagt. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold. Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i takst eller fra annen tredjeperson. Dersom eiendommen selges vil tilsvarende punkter fra avhendingsloven bli benyttet.


Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere


Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ja.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18043789

google map