w

Ærverdige Bryggeribygget - Til salgs.

Fredensborgveien 124 B, 8006 Bodø1 441 m25 800 000,-

03.10.201815:00 Artur Holand
Prisantydning
5 800 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1899
Tomteareal
424 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 441 m2

Adresse

Fredensborgveien 124 B 8006 Bodø

Beliggenhet

Frittliggende industribygg over 4 etasjer, beliggende i sentrum av Bodø. Beskrevne eiendom er beliggende på hjørnet mellom Bankgata og Fredensborgveien like ovenfor sentrum av Bodø. Bygningen har god beliggenhet med hensyn på profilering, adkomst og nærhet til både kontor og sentrumsfunksjoner.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1899

Bygninger og byggemåte

Bygning generelt/ vedlikehold

Innvendig er bygget i en dårlig tilstand, hvor det har vært lekkasjer og noe svertesoppmerker etter dette.

Dårlig isolering i yttervegger. Endel gamle vinduer.

Deler av bygget har delvis åpen løsning.

Dreneringsforhold antatt som opprinnelig.

Grunnforhold og fundamentering

Bygningen er fundamentert på steinfylling på stabil leiregrunn.

Kjellervegger er plasstøpt betong i vegger.

Ytterveggskonstruksjon i betong med sparestein og teglvegger

Hovedbæresystem med betongdragere/dekke og betongsøyler. Stedvis er der antatt murte teglvegger. Trebjelkelag i øverste etasje.

Utvendige dører og vinduer

Aluminiumsvinduer med isolerglass. Trevinduer med kobla glass og isolerglass. Hovedinngangsdør i tre.

Innervegger er i hovedsak plassbygde innervegger og murte vegger.

Saltak av tre med oppbygde takopplett. Taktekke av skifer og plater. Rehabilitert taktekke i 2017.

Snefangere er montert og beslag er i metall.

Verneverdige fasader, pusset murfasade og malt fasade er vernet. Det henvises til Bodø kommune for nærmere info.

Etasjeskillere i plasstøpt betong og tregulv.

Gulv har overflater med vinylbelegg, tregulv og betonggulv.

Innvendige trapper av stål mellom etasjene og betong.

Bygger har eldre heis som er avstengt. Utskifting kan påregnes.

Eldre røranlegg med kobber rørledninger og soil avløp. Vann er ikke påkoblet.

Må oppgraderes for bruk.

Det er ikke etablert ventilasjonsanlegg

Hovedtavle og fordelinger, må gjennomgåes og oppgraderes før bruk. Strøm er avstengt.

Byggingen er sprinklet i 2017 ifbm leilighetsbygget.

Se vedlagte takst.

Eiendommens historie

I 1899 ble Bodø Aktiebryggeri stiftet og bygningen vi i dag kaller Nordlandsbryggeriet bygget. Da tyskerne bombet Bodø i 1940 ble hele 400 av totalt 600 bygninger i bykjenen skadet eller ødelagt. Bryggeriet var et av de få byggene som sto igjen. Nordlandsbryggeriet ble nedlagt i 2000 og produksjonen stanset helt i 2006. Mesteparten av bygningmassen står den dag i dag og minner oss om en stolt og sentral del av bodøhistorien.

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 1 046 kvm, Bruttoareal: 1 441 kvm


1 etasje: BTA 371 kvm: Trapperom, bryggeri, kontor.

2 etasje: BTA 375 kvm. Trapperom, bryggeri, kontor.

3 etasje: BTA 375 kvm. Kontorer, trapperom

Loft: BTA 320 kvm.  Lager, trapperom


Oppgitte arealer er hentet fra takst.

Standard

Eiendom omhandler tidligere bryggeri med arealer fordelt over 3 etasjer og loft. Bygget er oppført i 1897 og er rehabilitert utvendig. Innvendig må hele bygget renoveres. Inventar og utstyr som står løst/ er montert vil ikke bli fjernet og kjøper må derfor ta hensyn til dette og for egen regning fjerne

disse.

Parkering / Garasje

Det er ikke parkering til denne eiendommen. Muligheter for utkjøp av garasjeparkering i Bryggerikvartalet. Avgiftsparkering utenfor bygningen.

Ledig

Etter avtale.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 424 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Bygget står på flat tomt, fortau rundt 2 sider.Tomten  grenser mot Bankgata og Fredensborgveien, samt tilhørende nabobygg.

Eier

Bryggerihagen AS v. Steffen Knudsen

Vei, vann og avløp

Vann Privat stikk tilknyttet offentlig nett

Avløp Privat stikk tilknyttet offentlig nett

Direkte adkomst til kommunal vei.

Reguleringsplan

Sone 4, kv. 81 Reg.plan 1245 Bryggeritomta og reg.plan 1026. Bygningen er med verneverdige fasader.

Prisantydning

5 800 000,-

Beregnet totalkostnad

5 800 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 145 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 800 000,-)) -------------------------------------------------------- 146 222,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 5 946 222,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Kenn C. Arntsen

Diverse

Fasader og tak er siste år påkostet ca kr 2,6 mill.

I matrikkelen fremgår kun informasjon om grunnforurensning som eventuelt er registrert på

eiendommen i forurensningsmyndighetenes arkiver. Grunnforurensning som ikke er registrert

kan dermed allikevel forekomme på eiendommen.

Det er ikke foretatt noen form for undersøkelser av grunnen med tanke på forurensing.

Det er registrert at bygget inneholder PCB- holdige materialer og asbest i bygningen.

Muligheter for utkjøp av parkering i parkeringskjelleren til Meierikvartalet.

Takst kan fås hos megler.


Kontakt megler for mer informasjon.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Meglers vederlag og utlegg

Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.525) Tilretteleggingshonorar (Kr.6 125) Kommunale opplysninger (Kr.3 361) Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 5 800 000,-) (Kr.145 000) Internett annonsering Finn april 18 (Kr.6 125) Totalt kr. (Kr.161 136)

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppdragsansvarlig

Nord-Megler AS

Pb. 54

8001 Bodø

Foretaksregistrert orgnr: 999591450

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

5 800 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
145 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 800 000,-))
--------------------------------------------------------
146 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
5 946 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041384746

google map