w

Gidsken Jakobsens vei 32 kontorbygg, seksjon 2.

Gidsken Jakobsens vei 32, 8008 Bodø1 344 m219 000 000,-

04.02.202010:51 Martin Tjærandsen
Prisantydning
19 000 000,-
Verditakst
18 500 000,-
Type lokale
Kontorlokale
Eieform
Selveierseksjon
Byggeår
2001
Tomteareal
1 195 m2 fellestomt
Bruttoareal
1 344 m2
Kommunale avgifter
96 436,-

Adresse

Gidsken Jakobsens vei 32 8008 Bodø

Fasiliteter

Alle moderne funksjoner, god adkomst fra kommunalt asfaltert veiareal, Gamle Riksvei og Gidsken Jakbosensvei.1/2 part av vertikaldelt kontor og forretningsbygg. Naboseksjon også for salg. Eiendommen har gode lysforhold og frisikt fra de øvre etasjene.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Plassmyra - Stormyra handelssenter. Eiendommen er meget synlig fra Olav V gate som er en av Bodøs hovedinnfartsårer. Samme mot Trekanten kjøpesenter, Coop Extra og Rusta. Dette gir muligheter for god profilering.

Nærområdet

Trekanten og City Nord er nærmeste naboer, med andre mindre bygg med Bilextra/Autoparts og Staples. En rekke andre kontorvirksomheter i nabobyggene. Attraktivt handelsområde og etableringsområde.

Type, eierform og byggeår

Kontorlokale Eierseksjon, oppført i 2001

Bygningen omhandler forretningsbygg med arealer fordelt over 4 plan, byggeår 2000/02. Seksjon 1 ble bygd i 1996.

Bygninger og byggemåte

Beskrevne bygning oppført 2000/2002. Bygningen fremstår i hovedsak med gode materialvalg og generelt god håndverksmessig utførelse.

Grunnforhold/fundamentering: Betongfundamenter trolig på sprengsteinsfylling. Hovedbæresystem: Prefab. Søyle/dragesystemer. Stålkonstruksjoner. Yttervegger: Tradisjonelle ifyllende bind.verksvegger, Frontex fasadeflater.

Vinduer: I hovedsak tolags støy glass i rammer. Innervegger: Innv. vegger av plassbelagte lettvegger, brannvegger, noe murte vegger, endel systemvegger. Etasjeskiller(e): Betong hulldekke elementer. Yttertak: Folie (Sarnafil).

Se ellers nærmere beskrivelse i takst.

Eiendommens historie

Tidligere benyttet av Private Barnehagers Landsforbund og datafirmaet Cinet / Itet.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 1 344 kvm, Grunnflate: 415 kvm


1.Etasje: 415 m2. Butikklokale, kontor, lager - Beskrevne seksjon disponerer i tillegg felles heis og adkomstarealer.

2.Etasje: 418 m2. Trapperom, heis, kontorer, kontorlandskap wc-rom og møterom.

3.Etasje: 411 m2. Trapperom, heis, kontorer, kontorlandskap wc-rom og møterom.

Loft, tekn. rom: 100 m2. Gang, lite lager/arkiv, ventilasjonsrom adkomst via trapperom


Totalt ca. 1344 m2.


I 2 og 3. etg. er det mest enkeltkontorer på rekke langs vinduene, møterom, noen åpne løsninger. i 2. etg. er det åpent i mellom hver side av bygget. I midten kjerne med minikjøkken, toaletter/dusj, arkiv, lager, garderober. m.m.

Standard

Bygningen fremstår som funksjonell og betraktes som attraktiv og har god beliggenhet, relatert til nærområdet. Mulighet for profilering av de virksomheter som befinner seg i bygget er meget god og hvor adkomst til de forskjellige arealer er

funksjonell. Gulv er med vinyl. Vegger er i hovedsak med lettvegger og malte overflater. Himling er med malte overflater og systemhimling. Innvendige trapper hvor hovedtrapp med betong som er belagt med terasso.

Sanitær primæranlegg.  Tilpasset etter dagens bruk.

Utstyr

To trapperom, ett i hver ende av seksjonen, samt heis midt i bygget. Gulv er med vinyl. Vegger er i hovedsak med lettvegger og malte hvite overflater. Himling er med malte overflater og systemhimling.

Innvendige trapper: Hovedtrapp med betong som er belagt med terasso. Vindeltrapp i hver ende av bygget som rømingsvei.

Ventilasjon primæranlegg: Ventilasjonsanlegg plassert på loft og dekker hele bygningen, det er serviceavtale på anlegget. 1 anlegg er fra 2001 type Novenco og har varmegjenvinnng, roterende varmeveksler og forvarming.

Møblering

Noe møbler kan medfølge.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Fordeles med brøk i forhold til leid areal

Parkering / Garasje

Egne parkeringsplasser langs bygget, ellers parkering langs gate eller offentlig parkering. Det er innført avgiftsparkering med de tre første timene gratis rundt bygget for de som ikke har egne parkeringskort.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 195 kvm, Eierform: Fellestomt

Relativ andel. Se under.

Tomt og hage

Totalt tomteareal utgjør 2655.5 kvm og hvor beskrevne vertikaldelte seksjon 2 har ideell andel ifølge sameiebrøk 1347/3019. Adressen til sameiet er Gidsken Jakobsens vei 28/30 og 32.

Adkomst til eiendommen fra kommunale asfalterte veiarealer. Rikelig med parkering på opparbeidet asfalterte plasser.

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Reguleringsplan

Reguleringsplan for Bodø sentrum, fås hos megler.

Prisantydning

19 000 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Kenn C. Arntsen Takstdato : 01.02.2018 Markedsverdi : 18 500 000,- Formuesverdi : 19 681 000,- Formuesverdi pr. : 31.12.2016

Forsikring

Premie: 36972

Kommunale avgifter

Kr. 96 436 pr. år Eiendomsskatt.

Leieinntekter

Eiendommer er utleid til Blatchford, tidl. Ortocare, ut 2018. Foterapeut og Blindeforbundet leier mindre areal i 2. etg. Totalt ca. kr. 1.012.043.


Eier har ledig ca. 693 kvm i 2. og 3. etg. som representerer en leieverdi på kr. 866.250, som ville gi en total leieinntekt på ca. kr. 1,9 mill. Be om oversikt.


Derfor har taksten et intervall i verdivurderingen fra kr. 18-20,2 mill.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Diverse

Megler har også naboseksjonen for salg, slik at hele bygget er til salgs. Bud avgis på hver enkelt seksjon da det er to forskjellige selgere.

Bredbånd

Ja.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Det er eiendommen som selges med vanlig eiendomsoverdragelse. Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i takst eller fra annen tredjeperson.


Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere


Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ja, foreligger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

19 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
475 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 19 000 000,-))
--------------------------------------------------------
476 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
19 476 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041384385

google map