Stort planert uteområde på Nyholmen. Ca. 7.000 kvm opparbeidet og gruslagt. Bygg med kontorer, lager og industrilokaler.

Burøyveien 31/33, 8012 Bodø400 m2 - 7 000 m2

10.02.202111:51 Martin Tjærandsen
Type lokale
Industri / produksjon
Eieform
Selveier
Tomteareal
22 000 m2 eiet tomt
Bruttoareal fra
400 m2
Bruttoareal til
7 000 m2

Adresse

Burøyveien 31/33 8012 Bodø

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 1421 i Bodø kommune

Fasiliteter

Ca. 7 mål opparbeidet uteareal til leie. God adkomst til området fra Burøyveien. Store områder og snuplasser for kjøretøy, og god adkomst til kai/sjøen. Kai tilhører eiendommen. I dag leies det ut en del tomteareal til masselagring av sand, pukk og vil bli ledig i løpet av høsten. Produksjons,- og lagerarealer og kontorlokaler i bygningsmasse. Noe ledig her. Eiendommen fremstår som meget egnet til lager, logistikk, produksjon, industri. Kontorbygget fremstår med grei standard, særlig øverste etasjen. Praktfull utsikt mot Bodø sentrum og havna forøvrig.

Beliggenhet

Eiendommen ligger plassert på Nyholmen, forbi Burøya, ca 2,5 km fra Bodø sentrum. Eiendommen har lett adkomst både fra sjø og land. Beskrevne eiendom omhandler større forretningseiendom i Bodø havn, og lett adkomst til offentlig vei.

Nærområdet

Kai område, Burøya industriområde med Rapp Bomek, Bodø Sildoljefabrikk AS, Maskinering AS, Ventistål AS, Løvolds Industri AS. Området et er en fortsettelse av Rønvikleira handels- og industriområde. Noe handel bl. a. Jysk AS.

Eiendommens historie

Rapp Hydema drev produksjon og service av vinsjer i ulike størrelser til fiskebåt-industrien. Rapp-konsernet hadde sin administrasjon her.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 400 kvm - 7 000 kvm


Hovedbygget, monteringshall:


Hall: Ca. 500 kvm ledig areal. Store åpne arealer med flere porter i ulik størrelse. Flere traverskraner med forskjellig løftekapasiteter som dekker store deler av arealet. Flere svingkraner i tillegg.


Kontor- og administrasjonsbygg, ca. 1200 kvm i tre etasjer a ca. 400 kvm. Kontorer, landsskapsløsning, møterom, kantine. garderober, toaletter, verkstedkontorer, m.m.


Sveisehall, Ca. 500 kvm ledig areal. Avdelt i to store haller. Takoverbygg mot lagerhall som er utleid. I sveisehallen er det et stort sandblåserrom. Tilstand usikkert.


Arealene kan deles opp der det er hensiktsmessig.


I tillegg er det ca. 7 - 9 mål uteareal rundt byggene som kan disponeres. Området med sand- og grusmasser vil bli til leie ved utløpet av 2020.

Standard

Varierende standard på monterings- og sveisehall. Generelt god standard for adm. bygget.

Utstyr

God logistikkløsninger med flere porter, kraner.

Parkering / Garasje

Parkering på eget område. Store asfalterte parkeringsarealer.

Ledig

Etter avtale.

Leieperiode

Utleier er åpen for forslag. Lengere leieperioder vil bli prioritert.

Husleie

På forespørsel.

Tillegg til husleie

Noe felleskostnader og eget forbruk av energi, evt. andel av.

Depositum/Garanti

Avhenger av leietaker.

Utleid 'som den er'

Det vil bli benyttet leiekontrakt med meglerstandard.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Partner

Frode Andresen93 40 72 89

Visninger

Kostnader

Omkostninger

--------------------------------------------------------
0,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041381421