w

Havneterminalen Stokmarknes

Markedsgata 1, 8450 Stokmarknes2 035 m29 000 000,-

16.10.201813:11 Martin Tjærandsen
Prisantydning
9 000 000,-
Verditakst
9 000 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1985
Tomteareal
2 726 m2 eiet tomt
Bruttoareal
2 035 m2
Kommunale avgifter
53 000,-

Adresse

Markedsgata 1 8450 Stokmarknes

Fasiliteter

Kontor, verksted, lager- og logistikkeiendom for salg. Selges med eksisterende leiekontrakter. Ca. kr. 957.000 i årlige leieinntekter.

Beliggenhet

Eiendommern har sentral beliggenhet  ved havna i Stokmarknes, med nærhet til sentrumsfunksjoner på stedet. Lett adkomst med god parkeringsdekning rundt bygget. Gode kommunikasjoner til Vesterålkommunene. Forbindelsen til Lofoten via Melbu går gjennom stedet. Adkomst fra offentlig vei.

Nærområdet

Stokmarknes er kommunesenteret i Hadsel Kommune.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1985


Byggeår 1985, tilbygget i 2005 med 230 kvm.  Næringsbygg/tilbygg bygget 2005.

Bygninger og byggemåte

Ekspedisjon og terminalbygning:


For byggemåte henvises til vedlagte takst datert 1.06.2016, utarbeidet av Arnulf Olsen AS.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 2 035 kvm

Ekspedisjon og terminalbygning:

Hovedetasje ca 1765 kvm inneholder:


Post Nord: Godslager på ca 778 kvm (himlingshøyde 6,2 meter under DT-ribber), varmt lager, 2 kontorer, ekspedissjon/gang/pauserom, garderober/toaletter/pauserom, resepsjon.

Lift Me AS: ca. 285 kvm. Kontorer/ekspedisjon, arbeidslandskap, spiserom, garderobe/toaletter, arkiv.

Vesterålen Varmepumper AS ca. 240 kvm verkstedlokale: Verksted ( himlingshøyde ca 3,8 meter under DT-ribber), ekspedisjon, spiserom, garderober/toaletter, hall/gang.

Venterom, toaletter/bøttekott, hall/gang, lager, kiosklokale.

Subsea Nor AS ca. 209 kvm. Lager/verksted ( himlingshøyde ca 3,8 meter under DT-ribber).

Fellesarealer: Tekn.rom/trapperom.                                                         


2.Etasje ca 213 kvm BTA. Kontorer, spiserom/møterom, toaletter, gangareal, bøttekott. Her leier Jobbaktiv AS ca. 35 kvm.


Næringsbygg/tilbygg ca 57 kvm BTA. Tidligere dekklager for bilverksted.


Det er ca. 453 kvm arealer som ikke er utleid, som gir et potensiale for høyrere leieinntekter.

Standard

Byggene holder normalt god standard.

Utstyr

Ballansert ventilasjon med gjennvinner. Alarmsystem. Det er 8 lastesluser langs bygget som Post Nord benytter, samt flere porter rundt bygget.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

God parkeringsdekning rundt bygget.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 2 726 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Eiendommen med begge bruksnummer 65/922 og 65/1096 er tilsammen på hele 2726,9 kvm. Sistnevnte er en festetomt, hvor festetid utløper i 2034. Hjemmelshaver er Hadsel kommune. Festeavtale kan fås ved henvendelse til megler.

Eier

Stadssalg AS v. Stig Otto Nilsen

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vannverk.

Reguleringsplan

Regulert område.

Prisantydning

9 000 000,-

Beregnet totalkostnad

9 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 225 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 9 000 000,-)) -------------------------------------------------------- 226 222,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 9 226 222,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Arnulf Olsen AS / Reinar Karlsen Takstdato : 01.06.2016 Markedsverdi : 9 000 000,-

Forsikring

Premie: 14694

Kommunale avgifter

Kr. 53 000 Off. avgifter, og ev. eiendomsskatt, hentet fra takst.

Det er eiendomsskatt i Hadsel Kommune, og eiendomsskatten er på 7 promille for næringseiendom. Eiendomsskatt for 2017 var kr. 50930 pr. år. Grunnlaget er kr. 7.275.850,-

Diverse

Terminaldelen ligger innenfor området som kan stenges i forhold til at havneområdet er ISPS-havn.

Oppgjør

Det forutsettes at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resten ved overtagelse. Det kan ikke tas pant i eiendommen for forskuddsbeløpet og rentene tilgodeskrives selger.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Det er budgivers ansvar å ha satt seg godt inn i informasjonen i salgsoppgaven og dens vedlegg innen første bud avgis. Alle budgivere vil få innsyn i hele budrunden med tilhørende  forutsetninger. Første bud må sendes inn på telefax (budskjema kan lastes ned fra nett-salgsoppgaven). Budforhøyelser må komme telefonisk eller elektronisk signert. Vi gjør oppmerksom på at telefonsamtaler kan lagres elektronisk av dokumentasjonshensyn.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Det er eiendommen som selges med vanlig eiendomsoverdragelse. Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i takst eller fra annen tredjeperson.


Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere

Leieinntekter

Det er ca. kr. 957.000 i årlige leieinntekter.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppdragsansvarlig

Nord-Megler AS. Pb. 54. 8001 Bodø. Org. nr.: 999591450

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Megler

Frode Andresen93 40 72 89

Visninger

Kostnader

9 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
225 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 9 000 000,-))
--------------------------------------------------------
226 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
9 226 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

186665922

google map