w

Næringsbygg - salg aksjemajoritet. Kommer for salg.

Storgata 27/29, 8006 Bodø2 372 m229 300 000,-

17.09.201815:35 Artur Holand
Prisantydning
29 300 000,-
Type lokale
Kontorlokale
Eieform
Aksje
Byggeår
1976
Tomteareal
1 139 m2 eiet tomt
Bruttoareal
2 372 m2
Kommunale avgifter
161 352,-

Adresse

Storgata 27/29

8006 Bodø

Fasiliteter

Eiendom omhandler kontor og forretningsbygg med arealer fordelt over 5 etasjer og kjeller. Bygget er oppført i 1976, fortløpende modernisert og holder en normal god standard.

Beliggenhet

Beskrevne eiendom er beliggende i Storgata ca. 200 meter ovenfor glasshuset i sentrum av Bodø. Område har god beliggenhet med hensyn på profilering, adkomst og nærhet til både kontor/butikk og sentrumsfunksjoner.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg eierseksjon, oppført i 1976.

Bygninger og byggemåte

Se takst utarbeidet av takstmann Kenn Charles Arntsen.

Eiendommens historie

Eiendommen er modernisert i perioden i år 2000-2018.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 2 372 kvm. Hentet fra takst.


Kjeller: BTA 170 kvm. Tilfluktsrom, lager, trappe/ heisrom.

1. etasje: BTA 170 kvm. Trapperom, heis, butikklokaler.

2. etasje: BTA 544 kvm. Kontorlokaler, heis/ trapperom, wc.

3. etasje:BTA 544 kvm.  Kontorlokaler, heis/ trapperom, wc.

4. etasje: BTA 544 kvm. Kontorlokaler, heis/ trapperom, wc.

5. etasje: BTA 400 kvm. Kontorlokaler, heis/ trapperom, wc.

Sum bygning: 2 372 kvm. BTA

Standard

Bygget bærer preg av jevnlig og godt vedlikehold.

Bygget holder gjennomgående god standard.

Utstyr

2 heiser, 2 ventilasjonsanlegg med varmegjennvinner, varmepumpe.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Fordeles med brøk i forhold til leid areal.

Parkering / Garasje

Totalt er der ca. 13 P- plasser utvendig, det ble opplyst at gården leier i tillegg 4 p-plasser i Østre skolepark.

Ledig

Etter avtale.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 139 kvm, Eierform: Eiet tomt

Eier

Aksjonærer i Storgt 27/29 I/S v. Finn Arne Hag

Vei, vann og avløp

Offentlig

Diverse opplysninger

Aksjebrevnr.:

Ytterligere informasjon om felleslån skal finnes i opplysningsbrev fra forretningsfører. Brevet kan lastes ned fra nettet eller be om kopi fra megler.

Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp.

Vedtekter, regler, regnskap ol.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN eller hjemmesider). Det må påregne trappevask, dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).

Forkjøpsrett

Det er forkjøpsrett for aksjelagets medlemmer. Forkjøpsretten avklares etter budaksept.

Prisantydning

29 300 000,-

Beregnet totalkostnad

29 300 000,- (Prisantydning)


Omkostninger

172,- (Panteattest kjøper)

525,- (Tingl.gebyr pantedokument)

525,- (Tingl.gebyr skjøte)

732 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 29 300 000,-))

--------------------------------------------------------

733 722,- (Omkostninger totalt)

--------------------------------------------------------

30 033 722,- (Totalpris inkl. omkostninger)


NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Kenn C. Arntsen

Takstdato : 28.05.2018

Kommunale avgifter

Kr. 161 352 pr. år.

Leieinntekter

Leietaker 1 etg.: Asia Marked (butikk) totalt 143 kvm. Opphører 7/2023.

Leietaker 2 etg. og deler av kjeller: Bodø Kirkelige fellesråd totalt 578 kvm. Opphører  1/2020.

Leietaker 4 etg. og del av kjeller: Bodø Kommune totalt 578 kvm. Opphører 12/2020.

Leietaker 3 etg.: Humanetisk forbund. Opphører 7/2019.

Leitaker 3 etg.: NHST global publication. Opphører 7/2019.

Leietaker 3 etg.: Utdanningsforbundet. Opphører 1/2023.

Leietaker 5 etg.: Multiconsult totalt 400 kvm. Opphører 6/2026.

Tillegg til husleie

Fellesutgifter for leietakere i 2017 - kr 413 058,-

Diverse

Modernisering:

År: 2018 Nytt taktekke av sarnafil og etterisolering.

År: 2000 Innvendig er bygningen oppgradert i 3 etasje og 4 etasje.

År: 2006 5 etasje er betydelig oppgradert og varmepumpe er montert.

År: 2017 Fasadene er oppgradert med nye slisser for å unngå forskyvninger mellom teglsteinene.

samt mellom bærende betongsokler og øvrig teggelsteinfasader. I heisene er det mekaniske fornyet.

Bredbånd

Ja.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Takst og prospekt er under utarbeidelse.


Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:

"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."

Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.


Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Utleid 'som den er'

Eiendommen er "leid som den er" etter Husleielovens § 2-5. Husrommet vil ikke bli vasket ut ytterligere ved overtakelse.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppdragsansvarlig

Nord-Megler AS

[Pb. 54

8001 [Bodø

Foretaksregistrert orgnr: [999591450

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

29 300 000,- (Prisantydning)

Omkostninger

--------------------------------------------------------
29 300 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041382200

google map