w

Næringsbygg - salg aksjemajoritet.

Storgata 27/29, 8006 Bodø2 372 m221 100 000,-

25.11.202015:27 Artur Holand
Prisantydning
21 100 000,-
Verditakst
29 300 000,-
Type lokale
Kontorlokale
Eieform
Aksje
Byggeår
1978
Tomteareal
1 139 m2 eiet tomt
Bruttoareal
2 372 m2
Kommunale avgifter
161 352,-

Adresse

Storgata 27/29, 8006 Bodø. Gnr.138, Bnr. 2200. Snr. 1.

Matrikkel

Gnr. 138 bnr. 2200 snr. 1 i Bodø kommune

Fasiliteter

Eiendom omhandler kontor og forretningsbygg med arealer fordelt over 5 etasjer og kjeller. Bygget er oppført i 1976, fortløpende modernisert og holder en normal god standard.

Beliggenhet

Beskrevne eiendom er beliggende i Storgata ca. 200 meter ovenfor glasshuset i sentrum av Bodø. Område har god beliggenhet med hensyn på profilering, adkomst og nærhet til både kontor/butikk og sentrumsfunksjoner.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg eierseksjon, oppført i 1976.

Bygninger og byggemåte

Se takst datert 16.08.18 utarbeidet av takstmann Kenn Charles Arntsen.

Eiendommens historie

Eiendommen er modernisert i perioden i år 2000-2018.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 2 372 kvm. Hentet fra takst.


Kjeller: BTA 170 kvm. Tilfluktsrom, lager, trappe/ heisrom.

1. etasje: BTA 170 kvm. Trapperom, heis, butikklokaler.

2. etasje: BTA 544 kvm. Kontorlokaler, heis/ trapperom, wc.

3. etasje:BTA 544 kvm. Kontorlokaler, heis/ trapperom, wc.

4. etasje: BTA 544 kvm. Kontorlokaler, heis/ trapperom, wc.

5. etasje: BTA 400 kvm. Kontorlokaler, heis/ trapperom, wc.

Sum bygning: Ca. 2 372 kvm. BTA

Standard

Bygget bærer preg av jevnlig og godt vedlikehold.


År: 2018 Nytt taktekke av sarnafil og etterisolering.

År: 2000 Innvendig er bygningen oppgradert i 3 etasje og 4 etasje.

År: 2006 5 etasje er betydelig oppgradert og varmepumpe er montert.

År: 2017 Fasadene er oppgradert med nye slisser for å unngå forskyvninger mellom teglsteinene.

samt mellom bærende betongsokler og øvrig teggelsteinfasader. I heisene er det mekaniske fornyet.

Utstyr

2 heiser, 2 ventilasjonsanlegg med varmegjennvinner, varmepumpe.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Fordeles med brøk i forhold til leid areal.

Parkering / Garasje

Totalt er der ca. 13 P- plasser utvendig, det ble opplyst at seksjonen eier i tillegg 4 p-plasser i Østre skolepark.

Ledig

Overtakelse etter avtale.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 139 kvm, Eierform: Eiet tomt. Det er 2 seksjoner og eierbrøk tilhørende seksjon 1 -  80/100.

Vei, vann og avløp

Offentlig

Reguleringsplan

Datert 19.06.79 - Reguleringsplan for kvartal 5, Bodø, bestemmelse nr 1181. Området er regulert til forretningsbebyggelse, fellesareal, park og trafikkformål.

Vedtekter, regler, regnskap ol.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, aksjeberegning og regnskap,

Forkjøpsrett

Det er forkjøpsrett for aksjonærer.

Prisantydning

Kr 21 100 000,-  (72 %)

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Kenn C. Arntsen

Takstdato : 28.05.2018

Kommunale avgifter

Kr. 161 352 pr. år. 2018

Leieinntekter

Etg.         Firma                                          Husleie/år        Leietid                                          Merknad          

5              Muliticonsult AS                        664 472            30.06.2026           Framleid til B.K. til 31.12.20              

4              Bodø Kommune                       775 089            31.12.2020                           

3              Human-etisk Forbund                88 116           6 mnd.                   

3              Utdanningsforbundet               718 830           01.01.2024                           

3              Intrafish Media                             42 950           6 mnd.                   

2              Bodø kirkeige Fellesråd           889 787           01.01.2021                           

1              Asia-marked AS                         203 058           01.07.2023           

                

                Total husleie                           3 382 302                                           

                                                                                

                                                

                                                                                Totale leieinntekter 2018 kr 3 275 509,-

Diverse

Det er tilsammen ca 72,72 % av aksjene i seksjon 1, som selges. Storgata 27/29 AS.

Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon, og opplysninger om aksjepris beregning.

Kontrakt som vil bli benyttet er MEGLERSTANDARD OKTOBER 2015 FOR SALG AV AKSJESELSKAP MED OPPGJØRSANSVARLIG.

Bredbånd

Ja.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst datert 16.08.18.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Dilligence" (Herreter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 14 dager fra budaksept og er kun begrenset til vedlagsmaterialet i dette prospektet, dersom budgiver mener bilagslisten og informasjonen i prospektet ikke er dekkende for sin DD, må budet spesifikt opplyse om hvilken grad og materiale kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale

Overtagelse

Etter avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:

"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."

Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.


Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

21 100 000,- (Prisantydning)

Omkostninger

--------------------------------------------------------
21 100 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041382200

google map