w

Tidl. Royal Hotell Lofoten - Sivert Nilsens gate 21

Sivert Nilsens gate 21, 8300 Svolvær2 340 m2

18.10.201814:42 Martin Tjærandsen
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1974
Tomteareal
3 676 m2 eiet tomt
Bruttoareal
2 340 m2
Kommunale avgifter
47 453,-

Adresse

Sivert Nilsens gate 21, 8300 Svolvær. Gnr. 18, Bnr. 1539 i Vågan Kommune.

Fasiliteter

Hotellet hadde når det var i drift en driftsmessig løsning med resepsjon, bar/pub, og kjøkken for å ta i mot gjester i 1. etg. Hotellet besto av ca. 48 hotellrom fra 2 etg. og opp til og med 5. etg.

Beliggenhet

Vågan kommune i Lofoten nærmer seg 10000 innbyggere. Svolvær er det største tettstedet og er administasjonssenteret i kommunen. Byen ligger solrikt til, og preges av kaipromenader, rorbuer, fiskebruk og vakker natur.  Lofoten og Svolvær har spektakulært landskap og vakker natur og er en reiselivsdestinasjon hele året. Turistnæringen er og har vært sterkt økende de siste årene.


Eiendommen har en sentral beliggenhet i Svolvær by, og ligger i hjertet av Svolvær sentrum med umiddelbar nærhet til Amfi kjøpesenter, Rådhuset, andre hoteller, kai/brygge, Svolvær Torg og andre sentrumsfasiliteter. Eiendommen ligger strategisk til med siktlinje fra Torget og opp Håkon Kyllingmarks gate, og bygget troner i midten her.

Nærområdet

Svolvær er en av innfallsportene til Lofoten og har flyplass (Ca. 10 minutter til Helle flyplass), daglige anløp av hurtigruten, samt daglige avganger med hurtigbåt til Bodø. Ferga mellom Svolvær og Hamarøy har flere daglige avganger.

Type, eierform og byggeår

Hotell og serveringssted.

Bygninger og byggemåte

Hotellet er over fem etasjer, hvor det i første etasje er store flater og stor takhøyde som ble benyttet til resepsjon, restaurant, kjøkken avdeling, bar- diskotek, kontor, samt flere kurs- og konferansesaler. Noen bad og er oppusset/renovert i nyere tid. Bygget er bygd i betongelementer, og delvis plaststøpte vegger mellom hotellrom.

Eiendommens historie

Tidligere Royal Hotell Svolvær med Nordlenningen pub/diskotek. Hotellet har vært drevet av flere kjeder, bl. a. tidligere Nordic- og Norlandia-kjedene.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 2 340 kvm. Areal er hentet fra matrikkelrapport.


1.Etasje: Resepsjon, garderobe, kontorer, pub, lagerrom, heisrom, kjøkken, wc-rom, møterom,  fryserom, restaurant, bar/diskotek, kontor, lager og kurs-konferansesaler. (Ca. 1070 kvm BRA)

2.Etasje: Hotellrom. (Ca. 315 kvm BRA)

3.Etasje:Hotellrom. (Ca. 315 kvm BRA)

4.Etasje: Hotellrom. (Ca. 315 kvm BRA)

5.Etasje:Hotellrom. (Ca. 315 kvm BRA)


6. Etasje: Tak : Heisrom/maskinrom/varmtvannsberedere i serie.

Standard

Bygget har større behov for rehabilitering. Det er betydelige tekniske mangler ved objektet. Det gjelder takhøyder og kanaler til tekniske installasjoner, energikrav og energiøkonomi.


Stort sett alt av elektriske innstallasjoner er defekt og koblet ut. Alt av utstyr er gammelt, det må påberegnes oppgradering i henhold til brannkrav (se rapport vedlagt).


Det er flere vannlekkasjer fra tak og vinduer, særskilt i konferansedel (mot sør) er det betydelige vannskader. Mange vinduer er punktert, knust og må skiftes.


Noen bad er oppusset/renovert i nyere tid.


Det vil kreve store ressurser og kapital, for å få eiendommen til brukbar stand.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Bra med parkering på egen tomt, og offentlig område.

Ledig

Eiendommen er ikke i bruk i dag.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 3 676 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Opparbeidet flat tomt, asfalterte parkeringsareal.

Eier

Acea Properties AS

Vei, vann og avløp

Offentlig.


Avløps avgifter for 2018 -  kr 29 901,- eks.mva.

Akonto vann avgift for 2018 - kr 43 365,- eks. mva.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til kombinert formål bolig, forretning, kontor hotell og bevertning. Deler av eiendommen er regulert til torg og fortau, samt felles lekeplass og felles parkering. Hotellbygningen er i Byplan Svolvær betegnet som Hensynsone - bevaring kulturmiljø. Tiltak på bygninger i denne kategorien skal klareres med regional kulturvernmyndighet. Byplan i Vågan kommune er under revidering, ifølge eier kan det være et godt tidspunkt for innspill for mulig omregulering av "verneverdig bygningsmiljø" kan forhandles bort. Avhengig av at kommunen er positiv for omregulering.Endringer på fasader på eksisterende hotellbygning, f.eks. utskifting og/eller innsetting av nye vinduer, skal være på en slik måte at bygningens hoveduttrykk ikke blir forandret. Takterrasser tillates under forutsetning av at de underordner seg bygningens hovedform. For nærmere informasjon,  se rapport datert 28.05.13 for detaljeplan gjeldende Sivert Nilsensgt. 21.

Prisantydning

Det er eiendommen som skal selges.


Beregnet totalkostnad

I tillegg til kjøpesum må kjøper betale:

2,5 % dokumentavgift av kjøpesum til staten, samt


172,- (Panteattest kjøper)

525,- (Tingl.gebyr pantedokument)

525,- (Tingl.gebyr skjøte)

--------------------------------------------------------

1 222,- (Omkostninger totalt) + 2,5% dokumentavgift av kjøpesum

--------------------------------------------------------NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 47 453 pr. år. i eiendomsskatt.

Diverse

Hotellet var sist i drift  2013.

Det foreligger plantegninger  og fasade skisser, som kan bestilles hos megler ved henvendelse.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra matrikkelrapport.

Budgivning

Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Dilligence", som gir kjøper tid til å avklare eiendommens potensiale, her under reabilitering, riving eller ombygging. Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Eiendommen overtas som den er, jf. kjøpsloven § 19 (1) og som angitt i kjøpekontrakten som er vedlagt. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold. Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere.


Det er ikke tatt noen takst av eiendommen og budgiver/interessenter må gjøre egne vurderinger. Det oppfordres til å benytte erfaren byggteknisk kompetanse til vurdering av eiendommens status og potensiale ut i fra dagens dårlige standard.


Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er informasjon fra eier av eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ferdigattest er datert 05.01.76. Det er utstedt bruksnekt fra 2016 fra Vågan kommune ved Brann- og feiervesenet, pga. betydelig tekniske mangler ved objektet.

Utleid 'som den er'

Eiendommen er "leid som den er" etter Husleielovens § 2-5. Husrommet vil ikke bli vasket ut ytterligere ved overtakelse.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppdragsansvarlig

Nord-Megler AS, Pb. 54, 8001 Bodø. Org. nr.: 999 591 450

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Megler

Frode Andresen93 40 72 89

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

1865181539

google map