w

Valen - Stor næringseindom ved Bodø Havn.

Burøyveien 11, 8012 Bodø8 615 m232 000 000,-

18.02.201916:04 Martin Tjærandsen
Prisantydning
32 000 000,-
Verditakst
32 000 000,-
Type lokale
Industri / produksjon
Eieform
Selveier
Byggeår
1953
Tomteareal
10 666 m2 eiet tomt
Bruttoareal
8 615 m2
Kommunale avgifter
87 563,-

Adresse

Burøyveien 11

8012 Bodø

Fasiliteter

Beskrevne eiendommer omhandler større forretningseiendom i Bodø havn, og lett adkomst til offentlig vei. Eiendommen grenser også opp mot tilliggende offentlig kai.

Beliggenhet

Eiendommen fremstår med svært god beliggenhet spesielt til sjørelatert virksomhet. Tomteareal er romslig og med muligheter for videreutvikling.

Nærområdet

Eiendommen ligger i et veletablert industri område.

Type, eierform og byggeår

Byggeår 1953 og 1994. Modernisert i etterkant.

Bygninger og byggemåte

Beskrevne eiendommer omhandler større forretningseiendom i Bodø havn, og lett adkomst til offentlig vei. Eiendommen grenser også opp mot tilliggende offentlig kai. Eiendommen er i det vesentlig flat, og er nå i hovedsak ferdig planert med unntak av østre del. I dag leies det ut en del tomteareal, lager, produksjonsarealer og kontorlokaler i opprinnelig bygningsmasse. Store lager og produksjonsarealer ledig i hovedbygninger.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: Ca. 5480 kvm BTA


1.Etasje:Trapperom, garderobe, spiserom, kjøkken, dusjanlegg, wc anlegg, pumperom, inntaksrom, heisrom og produksjonslokale. Åpning via luker og porter mellom tilbygd bygning.

2.Etasje:Trapperom, gangarealer, kontorer, garderober, emballasjelager og hydrolikk rom.

3.Etasje:Trapperom, heisrom, kontorer, lager, notbinger. Mellom 2.etg. og i overliggende plan er det delvis åpent for bl.a. transport/lagring av nøter etc.

4.Etasje:Flere trapperom, kontorer, arkiv, ventilasjonsrom, lager, notlager, tønnelager, gangareal, notbinger.

5. Etasje:Notbøteri/notlager, personalrom, garderober, trapperom, heisrom, ismaskinrom og syrom.Bruttoareal: Ca. 3135 kvm BTA.


Kjeller: Tekniske rom. Pumpesump. Vannbehandling prosess.

1. etasje Verksted. Opprinnelige laste, lager og fryseanlegg. Åpninger mot opprinnelige produksjonslokaler i eldre bygning. Utvendige lasteramper.

Mesanin: Tekniske rom.  Ventilasjonsrom med adkomst fra eldre bygningsmasse. Isrom med adkomst kun via bratt trapp vanskelig utnyttbart.

Mesanin: Åpent areal - rekkverk mot hall.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Ledig

Deler av lokalene er ledige, og klar for overtakelse.

Partenes oppsigelsesadgang

Avhenger av leieperiode.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomteareal omhandler 7 bruksnummer med totalt areal på ca 10,65 mål.Tomteareal er romslig og antas å ha et utbyggingspotensiale.

Vei, vann og avløp

Offentlig vann, privat vann og adkomst fra kommunal vei.

Reguleringsplan

Kommuneplanens arealdel 2014-2026.

Prisantydning

Det er 100% av aksjene i selskapet Bodø Notbøteri Eiendom AS som skal selges. Be om beregning av aksje og andels pris.


Kr 32 000 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Takstforum Nord as / Sture Pettersen

Teknisk (byggmassens) verdi : 77 000 000,-

Teknisk verdi : 77 000 000,-

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 87 563 pr. år (2017)

Diverse

Etter overtagelse av deler av bygningene og eiendom er det inngått en negativ servitutt på G.nr 138 B.nr 461, 4343 og 4362  og gjelder i 20 år fra kontraktsinngåelse i 2015. Servitutten lyder som følger: Eier godtar at eiendommen ikke skal kunne benyttes til produksjon (innfrysning og/eller bearbeidelse) av pelagisk fisk i perioden frem til 31.12.2035.


Bodø havn og G.nr 138 B.nr 1635 og 4632 har veirett over eiendom frem til kaiareal og eiendommen.


Fradelt eiendom i vest har adkomstrett over g.nr 4362, men plikter også å dekke 50 % av drift og vedlikeholdskostnader.

Bredbånd

Eiendommen er tilknyttet fibernettet til Signal Bredbånd.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra vedlagte takst utarbeidet av Sture Pettersen.

Andre opplysninger

Vareheis montert med kapasitet 26 personer/2000 kg.

Budgivning

Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Dilligence", som gir kjøper tid til å avklare eiendommens potensiale. Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas som de er, jf. kjøpsloven § 19 (1) og som angitt i kjøpekontrakten som er vedlagt. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold. Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig.

Leieinntekter

Samlet totale gjeldende leieinntekter Ca. kr 1 285.000,-


Leietakeroversikt:


Bodø Fiskemottak, 1 og 2. etg.  - løpetid 12/2022, med mulighet for oppsigelse i perioden.

Dahl Fiskeri AS, 3 etg. - løpetid 12/2026

Dahl Fiskeri AS  - lager, 1 etg. - løpetid 09/27

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Megler

Frode Andresen93 40 72 89

Visninger

Kostnader

32 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
800 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 32 000 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
801 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
32 801 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

1804138461

google map