w

Forretningbygg med bolig og næring på Inndyr

Inndyrveien 79, 8140 Inndyr1 186 m214 456 000,-

04.11.201909:32 Artur Holand
Prisantydning
14 456 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1986
Tomteareal
2 713 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 186 m2
Kommunale avgifter
80 680,-

Adresse

Inndyrveien 79, 8140 Inndyr. Eiendommen har følgende gnr. 25, bnr. 156. og gnr. 25, bnr. 353. I Gildeskål Kommune.

Fasiliteter

Hovedbygningen huser Gildeskål Sparebank og NAV Inndyr. Eiendommen er oppgitt oppført i 1986, og er over 3 etasjer. Tilhørende 2 leiligheter i sammenhengende bygning er i oppført i Ca. 1955, bygning er over 2 etasjer med kjeller. Med eiendommen følger også tilleggstomt, øst (rett bak) for bygning.

Beliggenhet

Sentralt beliggende næringseiendom på Inndyr i Gildeskål kommune, med direkte adkomst fra fylkesvei. Inndyr er et tettsted og administrasjonsstedet i Gildeskål kommune i Nordland. Inndyr ligger omlag 90 km sør for Bodø.

Nærområdet

Eiendommen har en sentral beliggenhet i hjertet av Inndyr sentrum, med umiddelbar nærhet til Rådhuset og direkte adkomst til fylkesvei 838. Inndyr sentrum ligger ved Inndyrsvågen, som på sommerstid er en mye brukt havn for turister og båtfolk.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier.

Bygninger og byggemåte

Næringsdel av bygning er ifølge takst oppgitt støpt sålefundament på fast grunn. Yttervegger delvis murblokk, plasstøpt betong, støpte søyler murblokk og reisverk og utvendig kledd med trekledning. Deccra og ståltak.

Eiendommens historie

Eldste bygning var opprinnelig bygget som stedets bank, og er sammenkoblet med dagens bankbygning.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: Ca. 1 186 kvm


Bygg A - Næringsdel


Leietaker 1 Etasje: Gildeskål Sparebank: (Ca. 335 kvm BTA) Ventesone, 8 kontorer, møterom, toalettrom, heis, hvelv, maskinrom, gangareal, teknisk rom og datarom.

Leietaker 2 Etasje: NAV Gildeskål: (Ca. 272 kvm BTA) Ventesone, gangareal, toalettrom, møterom, 6 kontorer, arkivrom, personalrom og heis.


3.Etasje: (Ca . 198 kvm BTA) Møterom, heis, gangareal, toalettrom, arkivrom og ventilasjonsrom. Areal kan mulig gjøres om til boareal, må forøvrig godkjennes av kommunen.


Leietaker (leilighet 1 etg.:) SNU (Ca. 211 kvm BTA). Ledig fra årsskifte.

Kjeller: Bod,gang og wc.

1 etasje: Vf, stue/kjøkken, stue, 2 soverom, bad, trapperom og bod.


Leilighet 2 etg.: (Ca. 170 kvm BTA)

Kjeller: 2 boder og trapperom.

1. etasje: Trapperom.

2. etasje: Trapperom, stue, kjøkken, soverom, kontorer, bad og vaskerom.

Eget loftsrom.


Arealangivelsene er hentet fra takstdokument i vedlegg.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt.

Ledig

Etter avtale.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 2 713 kvm, Eierform: Eiet tomt. Inkludert tilleggstomt.

Tomt og hage

Eiet tilleggstomt ca. 1191 kvm, ligger øst for (rett bak) Gildeskål Sparebank. Tomten ligger på en høyde, og har fin beliggenhet med utsikt i østlig, sydlig og vestlig retning.

Vei, vann og avløp

Offentlig

Reguleringsplan

Området er i kommunens arealplan regulert til forretning/kontorformål. Se reguleringsplan datert 28.10.82.

Prisantydning

14 456 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Knut Hævaker og Svein Ole Nymo

Kommunale avgifter

Kr. 80 680,- pr. år

Leieinntekter

  • Leietaker 1 etg.: Gildeskål Sparebank, totalt Ca. 335 kvm BTA. Stipulert årlig markedsleie kr 469.000,-
  • Leietaker 2 etg.: NAV Inndyr, totalt Ca. 272 kvm BTA. Utleid ca. 217 kvm BTA. - Kr 292.950,- pr. år. Opphører 09/24.
  • Leilghet 1 etg.: Ca. 211 kvm BTA. Stipulert årlig markedsleie kr 106.800,-.
  • Leilighet 2 etg.: Ca. 170 kvm BTA. Leieinntekter kr 108.000,- pr. år. Opphører 01.01.19


Totalt årlige leieinntekter inkludert stipulert markedsleie, kr 976.750,-


Gildeskål Sparebank ønsker å inngå en 10 årig leiavtale med kjøper.

Bredbånd

Ja.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst utarbeidet av Knut Hævaker og Svein Ole Nymo.

Andre opplysninger

  • Det er eiendommen som skal selges.
  • Gildskål Sparebank vurderer å redusere antall kvm, i fremtidig leieavtale.
  • Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Budgivning

Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Dilligence", som gir kjøper tid til å avklare eiendommens potensiale. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.

Overtagelse

Etter avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:

"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."

Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Det er eiendommen som selges med vanlig eiendomsoverdragelse. Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.  Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere.

Utleid 'som den er'

Eiendommen er "leid som den er" etter Husleielovens § 2-5. Husrommet vil ikke bli vasket ut ytterligere ved overtakelse.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Partner

Frode Andresen93 40 72 89

Visninger

Kostnader

14 456 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
361 400,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 14 456 000,-))
--------------------------------------------------------
362 622,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
14 818 622,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

183825156

google map