w

Attraktive næringseiendommer med utleie til Rema, NAV, Vinmonopolet, Sparebanken NN, Politiet, m. fl.

Chr. Tidemannsvei 14, 16 og 18 og Gammelveien 9, 8150 Ørnes2 552 m231 000 000,-

28.04.202008:53 Martin Tjærandsen
Prisantydning
31 000 000,-
Verditakst
31 000 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1997
Tomteareal
3 145 m2 fellestomt
Bruttoareal
2 552 m2
Kommunale avgifter
56 201,-

Adresse

Chr. Tidemannsvei 18 og Chr. Tidemannsvei 14-16, Gammelveien 9, 8150 Ørnes. Gnr:  62, Bnr: 91, snr. 1 og  Gnr. 62, Bnr 73 (snr. 1).

Fasiliteter

Butikk- og kontorlokaler sentralt på Ørnes i to bygg, to næringsseksjoner. Alt utleid, stabile leieinntekter. Eiendommene leies ut til dagligvarebutikk, blomsterbutikk, vinmonopol og bank, og til kontorformål til Lensmannen i Meløy og Nav og AS3 Employment, 2 etg.  God parkeringsdekning, noe på egen tomteareal, forøvrig fri parkering på kommunal tomteareal.

Beliggenhet

Eiendommene er en del av Ørnes handelssentrum. Meget sentralt og god beliggenhet. Rådhus, kjøpesenter, legekontorer, er i umiddelbar nærhet. Adkomst til de forskjellige arealer er funksjonell. Se detaljert naboprofil.

Nærområdet

Nærområdet består i hovedsak av sentrumsbyginger, boliger, kontor og foretninger. Ligger i Ørnes sentrum, nær og i direkte tilknytning til RV 17, Rundkjøring og god adkomst fra RV 17 og Chr. Tidemannsvei. RV 17 er en kjent turistvei i fylket. Se detaljert naboprofil.

Type, eierform og byggeår

Chr. Tidemanns vei 14-16 og Gammelveien 9, Rema-bygget. Byggeår: 1997. Modernisering: År: 2016 Nytt taktekke på bygget, År: 2018 Bygningen er malt utvendig,  År: 2013 NAV kontorer er oppgraderte


Chr. Tidemanns vei 18. Bygning er oppført i 2003.


Begge løpende og godt vedlikeholdt.

Bygninger og byggemåte

Chr. Tidemanns vei 14-16, Gammelveien 9, næringsseksjon i 1. etg. Rema og Lensmannen, 2. etg. NAV og AS3 Employment AS.


Chr. Tidemanns vei 18, næringsseksjon er i 1. etg.


Se detaljert takst for hver av seksjonene med beskrivelse av byggemåte. Kan lastes ned fra Finn-annonse.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: Ca. 2 552 kvm. totalt for begge seksjonene.


CT 18

1. Etasje: Blomsterbutikk, Sparebanken Nord Norge, og Vinmonopol. Totalt ca. 602 kvm BTA.

2. Etasje: Ventilasjonsrom.


CT 14-16, Gammelveien 9

1. Etasje: Rema 1000 butikkareal, Lensmannskontor med garasje og arrest. Trapperom/ heis og ventilasjonsrom. Ca. 1156 kvm BTA.

2  Etasje: Kontorer til NAV og en annen leietaker. Trapperom med heis. Ca. 794 kvm BTA.

Totalt denne seksjonen ca. 1950 kvm.

Standard

Nye og god standard. Åpen areal, god takhøyde og noe søyler i butikkareal. Kontorareal med systeminnredning med enkeltkontor, møterom, toaletter, lager/arkiv, bruk av glass og lyse og trivelige kontorer. Kontorene ligge langs yttervegg/vinduer. Møterom, toaletter, garderobe, tekniske rom og installasjoner, lager ligger i midten, kjernen av bygget.

Utstyr

Ventilasjon, med varmegjenvinner. Heis.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomteareal på sør og vestsiden langs bygningene, forøvrig fri parkering på offentlige parkeringsplasser i direkte tilknytning til bygningene.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 3145 kvm, relativ andel totalt. Fellestomt. CT 14-16, GV 9 er tomten totalt 1749,4 kvm og eierbrøk 26/37. CT 18 er tomten totalt 3579 kvm og eierbrøken er 23/43.

Tomt og hage

Opparbeidet, asfaltert og noe brostein. Beplantet enkelte steder.

Vei, vann og avløp

Offentlig. Adkomst fra gateplan/offentlig gate. NAV har også adkomst fra baksiden av bygget, rett inn i 2. etg.

Reguleringsplan

Arealbruken til eiendommene er fastsatt til forretninger. Se gjeldende planstatus for ytterliger informasjon.

Diverse opplysninger

Ytterligere informasjon om felleslån skal finnes i opplysningsbrev fra forretningsfører. Brevet kan lastes ned fra nettet eller be om kopi fra megler.

Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp inntil 1G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Vedtekter, regler, regnskap ol.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN eller hjemmesider). Det må påregne trappevask, dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).

Prisantydning

Kr. 31 000 000,-.


Det er 100 % av aksjene i eiendomsselskapet L. A. Bye Eiendom AS som selges. Aksjeprisen vil bli justert med tall fra selskapets balanse på overtagelsestidspunktet, se forslag til aksjeprisberegning. Begge seksjonene selges samlet gjennom eierselskapet.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Kenn C. Arntsen, Takstdato : 07.10.2018, Det er to takster for hver seksjon.

Kommunale avgifter

Gnr. 62, Bnr. 73, snr. 1, kommunale avgifter 2018 kr 132 912,- pr. år.

Eiendommen har egen vannmåler og betaler avgift utfra målt forbruk. 


Gnr. 62, Bnr. 91, snr. 1, kommunale avgifter 2018 kr 56 200,- pr. år

Eiendommen har egen vannmåler og betaler avgift utfra målt forbruk.


Det er p.t ikke eiendomskatt i Ørnes Kommune.

Leieinntekter

Kr. 3 468 295 pr. år. Totale leieinntekter gjelder for begge salgsobjekter.


Chr. Tidemanns vei 18:

Leietaker 1 etg.: AS Vinmonopolet Ca. 218 kvm BTA, kr 283 400,- pr. år. Opphører 10/22. Vinmonopolet har opsjon med forlengelse 5+5 år.

Leietaker 1 etg.: Ørnes Blomster  Ca. 155 kvm BTA, kr 217 569,- pr. år. Opphører 12/20.

Leietaker 1 etg.: Sparebank 1NN Ca. 229 kvm BTA, kr 321 160,- pr. år. Opphører 4/22.


Totalt leie denne seksjonen kr 822 129,- pr. år.


Chr. Tidemanns vei 14-16 og Gammelveien 9:

Leietaker 1 etg: REMA 1000 Ca. 1156 kvm BTA, kr 840 909,- pr. år. Opphører 01/37, løper med 12. mnd. oppsigelsesrett for Rema

Leietaker 1 etg: Lensmann Ca. 451 kvm BTA, kr 710 597,- pr. år. Opphører 12/19, løper med 12 mnd. oppsigelse.

Leietaker 2 etg: AS3 Employment, Ca. 60 kvm BTA. kr 67 200,- pr. år. Opphører 01/21.

Leietaker 2 etg: NAV Meløy Ca. 734 kvm BTA, kr 1 027 460,- pr. år. Opphører 06/24.


Totalt leie denne seksjonen kr. 2.646.166,- pr. år.


Kopi av leieavtaler fås hos megler.

Energiforbruk og energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette bekostet av selger og får ta hensyn til det i sin prising av eiendommen.

Rettigheter/plikter (vedlikeholdsplikter)/heftelser

I leieavtale med REMA 1000 datert 11.01.16, foreligger det en førsterett for REMA til å kjøpe eiendommen på like vilkår med høyeste bindende bud fra andre interessenter. Denne rett varer så lenge leietaker leier lokalene. Se leieavtale.

Diverse

Det er mindre aktiva, aksjer, i eiendomsselskapet som vil bli avhendet før overtagelse.

Bredbånd

Ja.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra vedlagte takst.

Andre opplysninger

Det er eiendomsselskapet L A Bye Eiendom AS, org. nr. 875 865 072, som skal selges. Regnskap og beregningsmodell aksjepris får hos megler.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.


Det avgis bud på Eiendomsverdien for begge seksjonene samlet. Eiendomsverdien vil være grunnlag for beregning av aksjeprisen i Eiendomsselskapet.


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Dilligence", som gir kjøper tid til å avklare eiendommens potensiale. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.

Overtagelse

Etter avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas som de er, jf. kjøpsloven § 19 (1) og som angitt i kjøpekontrakten som er vedlagt. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold. Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Partner

Frode Andresen93 40 72 89

Visninger

Kostnader

31 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
775 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 31 000 000,-))
--------------------------------------------------------
776 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
31 776 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18376273

google map