w

Firkanten, Gamle Riksvei 1.

Gamle Riksvei 1, 8008 Bodø4 443 m272 000 000,-

05.02.201913:58 Martin Tjærandsen
Prisantydning
72 000 000,-
Verditakst
68 000 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1964
Tomteareal
8 916 m2 eiet tomt
Bruttoareal
4 443 m2
Kommunale avgifter
210 548,-

Adresse

Gamle Riksvei 1, 8008 Bodø. Gnr. 138, bnr. 191 og 338 i Bodø kommune.

Fasiliteter

Velkjent næringseiendom, Firkanten, i Bodø inneholdende bil- og motorsykkelbutikk, lager- og verksted og kontorer. Eiendommer er tilnærmet fullt utleid.

Beliggenhet

Meget god beliggenhet som gir god eksponering mot trafikken inn og ut av sentrum. Eiendommen ligger inntil nye rv. 80, hovedinnfartsåren til Bodø sentrum og Rønvikleira. Gamle Riksvei på den andre siden, som gir god adkomst til eiendommen på flere plasser. Ny avkjøring fra rv. 80 med stor rundkjøring, samt undergang fra gående og syklende.

Nærområdet

Firkanten er en del av Stormyra handelsområde, og er begynnelsen på næringsklynge langs rv. 80/Gamle Riksvei. Her ligger flere bilbutikker, Sulland og Nordic Bil, Rema og Bunnpris dagligvare, Felleskjøpet, samt flere mindre bedrifter. Kort vei til Bodø Storsenter, Trekanten og City Nord, samt Nordlandshallen og Flymuseet. Gode trafikkale forhold med brede gater og fortau for gående/sykklende.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1964, modernisert i 1984

Modernisering: År: 1984 bel bilhall og kontor i 2 etasje bygget. År: 2007: 2 etasje ble ombygget og modernisert ved oppstart utleie til Nordland Sentralsykehuset, utbyggingsavdelingen.

Bygninger og byggemåte

Bygning generelt.

Opprinnelig bygning oppført i 1964 og senere påbygget i 1984. Bygningen holder en normal stand, og er fortløpende vedlikehold. 2 etasje er med en delvis åpen kontorløsning. Det vil bli etablert en ny adkomst til bygningen på vestsiden av tomten.

I kjeller er det fyrrom og eget rom for kompressorer til verksted. Det er på sørvestside nedkjøring til kjeller og det er innstøpte varmekabler i kjøresonen. Utvendig asfalt på parkeringsarealer er i noe varierende tilstand. Lastebilhall mot Gamle Riksvei vil bli revet i nærmeste fremtid.


Grunn og fundamenter: Betongfundamenter, antatt fundamentert på steinfylling på leiregrunn.

Grunnmurskonstruksjon: Støpt plate på mark. Kjellervegger av plasstøpt betong.

Ytterveggskonstruksjon: Yttervegger er utført av bindingsverk. Utvendig er fasader med Steniplater på "nydelen" og teglforblending, bordkledning og plater på "gamle" del.

Bærekonstruksjoner: Bærekonstruksjoner er utført med stålsøyler og gitterdragere, betongsøyler og betongdragere. Dekke er av betong/ hulldekker.


Se ellers nærmere beskrivelse i takst.

Eiendommens historie

Chr. A. Jakhelln AS / Jakhelln Bil AS drev bil- og lastebilforretning med verksted her siden bygget var nytt. Bil i Nord AS kjøpte opp Jakhelln Bil AS i 2017. Volvo og Renault-forhandler.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 4 443 kvm, Grunnflate: 2 315 kvm


Kjeller:     1.387 kvm. Trapperom, garasje, garderobe, badstu, lager og tekniske rom. Nedkjøring til kjeller.

1.Etasje: 2.315 kvm.  Butikkarealer, lager, verksted, kontorer, møte- og spiserom, toaletter, tekniske rom og trapperom.

2.Etasje:    750 kvm.  Kontorareal, toaletter, garderobe, arkiv/lager.

Standard

God standard i bilhall, butikk- og kontorlokalene. Systemvegger, systemhimlinger med innfelt belysning. Mye glass gir lysgjennomgang, trivelige lokaler.

Utstyr

Nytt vent.anlegg ble etablert for 2 etg. SD anlegg er tilknyttet ventilasjonsanlegg. Brannalarmanlegg i 1.etg i bilhall. Denne har varsling oppe til 2.etg der NLSH leier kontorer. Brannvarsling styrer også branndør mellom nytt og gammelt bygg (Bilhall). Det er oljeutskillere tilknyttet en stål spilloljetank fra 1984 og sandfangkum. Disse tømmes regelmessig av Iris.

Møblering

Det er garderobeanlegg i kjeller med fliser i dusj og rør i rør opplegg for vannledninger. Det er badstue og dusj.

Oppvarming

Vannbåren varme via radiatorer og varmevifter. 400 liter VVB i kjeller tilknyttet varmeanlegg fra 2001. Det er en oljekjele og el.kjele i fyrrom i kjeller og en nedgravd oljetank på 3000 liter fra 2011. Ellers lokal oppvarming med el. panelovner og varmepumper.

Parkering / Garasje

Det er opparbeidet asfaltert romslig parkering for ca. 150-160 biler på eiendommen.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 8 916 kvm, Eierform: Eiet tomt

Vei, vann og avløp

Tilknyttet off. vann og avløp. Adkomst fra kommunal vei.

Reguleringsplan

Kommuneplanens arealdel 2018-2030, Sone. 13.5. BYA 100 %, Gesimshøyde/ Mønehøyde 17 m/ 50 m punkthus. Mulighet for et punkthus i sørlige del av område. Temakart hinderflate flyplass går foran høydebestemmelse. Punkthus forutsetter redusert høyde for øvrig bebyggelse

Reg.plan under arbeid (Reg.Plan 20014002). § 13.7.1 Gamle Riksvei - Sone 13. Tillatt arealbruk framgår av matrise i del C. Innenfor sone 13.5 kan det tillates punkthus som kan ha tårn med høyde inntil 50 m og maks BRA per etasje på 600 m2. Dette under forutsetning av at deler av øvrig bebyggelse senkes med minst 4 m, samt at tårnet klart fremstår som en egen bygningsdel sett fra bakkenivå. Til reguleringsplanen skal det utarbeides vindanalyse som dokumenterer at vindforholdene rundt de aktuelle bygningsvolumer blir akseptable. Se ellers takst og reguleringsplan.

Prisantydning

72 000 000,-

Beløpet angir Eiendomsverdien.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Kenn C. Arntsen Takstdato : 06.12.2018 Markedsverdi : 68 000 000,-

Forsikring

Tryg Forsikring. Premie: 46409

Kommunale avgifter

Kr. 210 548 pr. år Eiendomsskatt.

Leieinntekter

4 824 614 pr. år

Eiendommen er utleid til;


Bil i Nord AS løper ut 2022. Mulighet for 12 mnd. oppsigelse. 

Nordlandssykehuset, løper ut 2019.

Jakhelln MC løpende 3 mnd oppsigelse.


Pizzabakeren flytter ut i disse dager.


Parkeringsplassene er også utleid.


Be om leietakeroversikt fra megler.

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter E

Diverse

Gjeldende veirettigheter mellom 38/191 og 38/224 vil bli tilpasset nybygget på gnr. 38/224 og fremtidig bruk og adkomst til området.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler.  Det avgis bud på Eiendomsverdien. Eiendomsverdien vil være grunnlag for beregning av aksjeprisen i Eiendomsselskapet.


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Dilligence", som gir kjøper tid til å avklare eiendommens potensiale. Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas som de er, jf. kjøpsloven § 19 (1) og som angitt i kjøpekontrakten som er vedlagt. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

72 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
1 800 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 72 000 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 800 697,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
73 800 697,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

180438191

google map