w

Munarvollen 2 - Kombinert næring og bolig eiendom - Nye kontorlokaler - Stor oppstillingsplass med eksponering mot Rv80.

Munarvollen 2, 8020 Bodø9 700 000,-

01.04.201911:58 Artur Holand
Prisantydning
9 700 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1954
Tomteareal
3 020 m2 eiet tomt
Kommunale avgifter
10 737,-

Adresse

Munarvollen 2

8020 Bodø

Fasiliteter

Eiendom opprinnelig oppført i 1954 med arealer fordelt over to etasjer, loft og kjeller. Bygningen ansees som kurant å leie ut til kontor/ lager, og hvor dette markedet betraktes som relativt stabilt relatert til beliggenheten.

Romslig parkeringplass, videre er det gode bussforbindelser. Mulighet for lager i kjeller etasje.

Beliggenhet

Beskrevne eiendom er beliggende på Bertnes, i et område som er under utvikling. God beliggenhet med hensyn på profilering, adkomst og nærhet til butikk. Det er et etablert boligområde ved eiendommen.

Nærområdet

Bertnes er et strøk sørvest i bydel Støver på Innstranda i Bodø, om lag 10 km øst for Bodø sentrum. I umiddelbar nærhet finner du dagligvarebutikk, Salten Dekksenter og Nordic Last og Buss.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg selveier, oppført i 1954. Bygget er vesentlig påkostet og modernisert i 2016. Kontakt megler for ytteligere informasjon.

Bygninger og byggemåte

Se verdivurdering av eiendommen.

Eiendommens historie

Eiendommen er en kontorbygning på Mørkved/ Bertnes. Direkte adkomst fra kommunal vei RV 80. Opprinnelig eiendom oppført i 1954, senere utbygget og renovert i 2016.

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: Ca. 820 kvm

Kjeller: Lagerrom.

1.Etasje: Lobby, wc-rom/garderober, arkiv, 7 kontorer, møte/spiserom, bod og gangareal.

2.Etasje: Møte/spiserom, 5 kontorer

3.Etasje: 4-roms leilighet, med egen inngang.

Standard

Bygget er godt vedlikeholdt, nylig modernisert  og har en gjennomgående god standard.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt.

Ledig

Etter avtale.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Romslig eiendomstomt på ca. 3.020 m2, som kan ha potensiale for videre utnyttelse. Areal hentet fra verdivurdering datert 09.03.18, og inkluderer tilleggstomt  gnr. 43 bnr: 1030 på Ca. 786 kvm BTA.

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Drenering og vann/avløp er helt nytt fra 2016.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til næringsformål. Eetablering av leilighet på loft og dispensasjon for bygning boligformål i 3 etg. Reguleringsplan datert 22.10.91, og rammetillatelse datert 09.09.15 kan fås ved henvendelse til Nord-Megler.

Prisantydning

9 700 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Kenn C. Arntsen

Takstdato : 09.03.2018

Kommunale avgifter

Kr. 10 737,49 pr. år

Kommunale gebyrer fakturert for 2018. Feiing, vann og avløp.

Eiendomsskatt for 2019 - kr 28 797,-

Leieinntekter

1 etasje: Leietaker Nordic Crane, leie av kontorer. Opphører 05/21

1 etasje: Leietaker Minvillanord AS, leie av kontorer. 6 mnd oppsigelse.

1 etasje: Leietaker Tilia Gruppen, leie av kontorer. 6 mnd oppsigelse.

1 etasje: Leietaker T&R- Team AS, leie av kontorer. 6 mnd oppsigelse.


Totale leieinntekter p.t Kr 306.000,- eks mva. pr. år.

Bredbånd

Ja.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra verdivurdering.

Andre opplysninger

Det foreligger plantegninger og skisser, som kan bestilles hos megler ved henvendelse.

Ferdigattest er datert 30.05.16.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:

"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."

Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.


Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra verdivurdering på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Det er eiendommen som selges med vanlig eiendomsoverdragelse. Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.  Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Megler

Frode Andresen93 40 72 89

Visninger

Kostnader

9 700 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
242 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 9 700 000,-))
--------------------------------------------------------
243 722,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
9 943 722,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18044389

google map