w

Næringseiendom - Rønvik - Kontor/butikk/lager - salg eiendomsselskap

Nordstrandveien 69, 8012 Bodø1 296 m2

12.12.201913:21 Artur Holand
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1985
Tomteareal
1 736 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 296 m2
Kommunale avgifter
66 456,-

Adresse

Nordstrandveien 69 8012 Bodø

Matrikkel

Gnr.138 Bnr.3898 i Bodø kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Rønvik/ øvre del av Rønvikleira, ca 2 km fra Bodø sentrum. Bygningen har god beliggenhet med hensyn på profilering, adkomst og parkering. Kort avtand til offentlig transport.

Nærområdet

Nærområdet består i hovedsak av forretningsbygg med kontorer, verksted, lager og butikker, i nærheten er der også endel leilighetsbygg og boliger

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1985

Bygninger og byggemåte

Se vedlagte takst, utarbeidet av Ing. Trygve Hvassing.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 1 296 kvm


Underetasje: BTA 432 m². Inneholder: Lager kontorer og fellesanlegg med spa-rom (jacuzzi, badstue, dusj og toaletter)

1. etasje:        BTA 432 m² Inneholder: Kontorer og fellesrom

2. etasje:        BTA 432 m². Inneholder: Kontorer og fellesrom

Sum                     1 296 m²

Standard

Bygningen holder normal standard. Bygget er i god stand, og er jevnlig vedlikeholdt.

Utstyr

3 separate ventilasjonsanlegg. Siste oppgradering i 2008 med både kjøling og varmegjenvinner. Alt i 1. og 2. etg. er oppgradert.

400V-anlegg oppgradert 2008.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Parkering på eiendommen fra Jernbaneveien og Nordstrandveien.  Deler av eiendommen er foreslått regulert ut til fordel for trafikkavvikling. Kontakt megler for ytterligere informasjon

Ledig

Etter avtale.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 736 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Eiendommen er flat og opparbeidet. Adkomst fra Nordstrandveien og Jernbaneveien.

Vei, vann og avløp

Adkomst fra offentlig vei, via Jernbaneveien og Nordstrandveien. Vann og avløp via privat stikk til offentlig nett

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til næring. Gjeldende reguleringsplan KP4, 2014-2016. Med hensyn til varslet oppstart av detaljreguleringsplan for fylkesvei 834 Nordstrandveien, vil

det medføre tap av parkeringsplasser mot Nordstrandveien. Kontakt megler for reguleringsplan.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Trygve Hvassing

Kommunale avgifter

Kr. 66 456 pr. år For 2018: Avløp kr 5 367,-, vann kr 5 775,-, eiendomsskatt kr 55 315,-. Leietakere står selv for renovasjon.

Diverse

Selger ønsker å selge eiendommen gjennom salg av 100 % av aksjene i Entrepenørhuset AS, som er hjemmelshaver for eiendommen.

Kontraktstype som blir benyttet ved salg er Meglerstandard for AS, med oppgjørsansvarlig - oktober- 2015.

Kontakt megler for ytterligere informasjon.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
--------------------------------------------------------
697,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
697,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041383898

google map