w

Sømna - Tidligere Bensinstasjon. Kommer for salg.

Klakkjeveien 5, 8920 Sømna

15.04.201910:29 Frode Andresen
Eieform
Selveier
Tomteareal
3 385 m2 eiet tomt
Kommunale avgifter
10 419,-

Adresse

Klakkjeveien 5,  8920 Sømna, gnr. 70 bnr. 87.

Fasiliteter

Bensinstasjonen hadde når den var i drift, en driftsmessig løsning med kiosk, kontor, lagerrom og verksted.

Nærområdet

Tettstedet Berg ligger nord i kommunen på grensen mot Brønnøy kommune. Berg er også et tettsted hovedsakelig i Sømna, og delvis i Brønnøy kommune. I nærheten finner du blant annet barneskole, butikk småbåthavn og restaruant.

Type, eierform og byggeår

Selveier

Eiendommens historie

Tidligere Berg Service AS

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: Ca. 105 kvm.


1.Etasje: Lager, wc, kontor og kiosk.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Bra med parkering, på egen tomt.

Ledig

Lokalene er ledige, og klar for overtakelse. Eiendommen selges som den er, med det som finnes av løsøre og utstyr på eiendommen, og det vil ikke bli ryddet eller rengjort ved overtagelse.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Fradeling av tomt er igangsatt, og nabovarsler samt søknad til kommunen er sendt ut. Se vedlagte kart.

Vei, vann og avløp

Offentlig vann, vei og kloakk.

Reguleringsplan

Eiendommen er underlagt reguleringsplanen for Berg Vest og er regulert til forretninger, kontor m.v. Reguleringsbestemmelser kan fås ved henvendelse til Nord-Megler.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra matrikkelrapport datert 11.04.19.

Andre opplysninger

  • Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.
  • Eiendommen er ikke besiktiget av Nord-Megler og oppdragsgiver.
  • Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser  som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.


Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.

Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.


Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:


-Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.


-Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler.


-Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.

Overtagelse

Etter avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:

"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."

Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.


Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra matrikkelrapport for eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Det er eiendommen som selges med vanlig eiendomsoverdragelse. Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det er ifølge Sømna Kommune ferdigattest for restaurering av butikk/verksted, med bygningsnummer 187 547 628.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Ansvarlig megler

Frode Andresen93 40 72 89

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18127087

google map