w

Skaugvoll Kro & Camping - Næringseiendom med flott beliggenhet.

Skaugvoll Camping, 8140 Inndyr339 m25 700 000,-

19.02.202011:47 Frode Andresen
Prisantydning
5 700 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
2009
Tomteareal
46 048 m2 eiet tomt
Bruttoareal
339 m2
Kommunale avgifter
9 800,-

Adresse

Skaugvoll Camping

8140 Inndyr

Fasiliteter

Beskrevne eiendom beliggende på Skaugvoll i Gildeskål kommune. Skaugvoll camping oppført i 2009 med 65 campingplasser hvorav 58 av disse er faste helårsplasser. Campingplassen har meget godt belegg året rundt. Servicebygget inneholder egne toalettrom for damer og herrer samt for bevegelseshemmede personer med rullestol. Egne dusjrom for damer og herrer. Tømme rom for campingtoalett. Kroa er i daglig drift og huser storkjøkken med fullt utstyr, kafeteria med sitteplasser for 60 personer samt uteterrasse med ca. 50 sitteplasser. Det finnes i tillegg kioskutsalg inne på kroa. 3 stk sjøhustomter  samt godkjent båthavn med 20 båtplasser følger med eiendommen. Adkomst til eiendommen direkte fra asfaltert veiareal. Innkjøring til eiendommen over asfaltert parkeringsareal tilliggende bygningen mot sørvestadkomst/inngang til bygningen fra samme område.

Beliggenhet

Gildeskål ligger sør for Saltfjorden. Kommunens høyfjell, turterreng, kyst og skjærgård gir enestående muligheter for friluftsliv. Skaugvollhalvøya huser over seksti hytter, og det er 5 minutter kjøring til Sundsfjordfjellet for å gå på ski, og en time til Glomfjord med sin alpinbakke.

Nærområdet

Nærområdet består i hovedsak av hytter og caravanplasser.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 2009 og 2011.

Bygninger og byggemåte

Kro/Kiosk Ca. 279 kvm BTA.

Servicebygg Ca. 42 kvm BTA.

Søppel hus Ca. 18 kvm BTA.

Flytebrygge

Arealer og fordeling per etasje

Kro/Kiosk Ca. 279 kvm BTA. Inngangsparti, toalett, kiosk, kjøkken, kontor, lager og restaurant.

Servicebygg: Ca. 42 kvm BTA. Wc, dusj og lagerrom

Søppel hus Ca. 18 kvm BTA. Lagring av søppel.

Flytebrygge

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Fordeles med brøk i forhold til leid areal

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt.

Ledig

Etter avtale.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 46 048 kvm, Eierform: Eiet tomt. Tomten som er lett kupert fremstår med opparbeidede arealer. Innkjørsel er asfaltert og det er romslig med parkering på eiendommen. Eiendommen er konsesjonspliktig.

Vei, vann og avløp

Privat vann, avløp og vei. Adkomst til eiendommen fra asfaltert veiareal.

Reguleringsplan

Planområdet er regulert til: næring/fritidsbebyggelse. Se planbestemmelser Skauvollhalvøya datert 27.10.15.

Prisantydning

kr 5 700 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Jan Ove Edvardsen

Takstdato : 28.08.2017

Teknisk (byggmassens) verdi : 5 306 000,-

Teknisk verdi : 5 306 000,-

Kommunale avgifter

Kr. 9 800 pr. år

Eiendomsskatt til Gildeskål kommune. Oppgitte tall er fra 2017.

Leieinntekter

Kr 595 000 pr. år. Iflg. verdivurdering av Jan Ove Edvardsen.

Campingplass Caravanleie for 58 plasser kr 500.000,-. Opphører 1/25.

Leietaker: Rent A Chef Meeløy AS kr 60.000,-. Opphører 12/25.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra verdivurdering (se vedlegg).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.


Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.


Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:


- Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.


- Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


-Det er eindommen som selges.


Due diligence:

Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Dilligence" (Herreter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 14 dager fra budaksept og er kun begrenset til vedlagsmaterialet i dette prospektet, dersom budgiver mener bilagslisten og informasjonen i prospektet ikke er dekkende for sin DD, må budet spesifikt opplyse om hvilken grad og materiale kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.

Overtagelse

Etter avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:

"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."

Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.


Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ferdigattest på butikk/cafe datert 14.06.85

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

5 700 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
142 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 700 000,-))
--------------------------------------------------------
143 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
5 843 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

183821107

google map