w

Næringseiendom - Fauske sentrum.

Sjøgata 86, 8200 Fauske1 564 m2

09.12.201908:59 Artur Holand
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1988
Tomteareal
1 514 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 564 m2
Kommunale avgifter
66 441,-

Adresse

Sjøgata 86 8200 Fauske

Beliggenhet

Kjent eiendom sentralt i Fauske sentrum. Område bestående av blandet bebyggelse. Lett/direkte adkomst til eiendommen fra begge sider. Trafikkmessig god beliggenhet, med gode profileringsmuligheter. Flat tomt - tomteareal i sin helhet opparbeidet og asfaltert. Normalt gode lys/solforhold og normal god utsikt.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1988

Bygninger og byggemåte

For byggemåte, se takst utarbeidet av Ing. Kenn Ch. Arntsen, datert 12.02.2019.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 1 564 kvm

Sokkel/underetasje: BTA 585 kvm, som inneholder lager, butikk, kontor, wc og tilfluktsrom, ventilasjonsrom

1.Etasje:                     BTA 585 kvm, som inneholder kontor, butikk, avvisredaksjon, solarium, wc, trapperom

2.Etasje:                     BTA 394 kvm, som inneholder Kontorer, møterom, trapperom og wc

Standard

Eiendommen omhandler et forretningsbygg over 2 etasjer og loft. Bygningen er oppført i 1988, og holder en normal standard på arealer.

Utstyr

Ventilasjon.

Parkering / Garasje

God parkeringsdekning med asfalterte plasser på egen tomt.

Ledig

Etter avtale

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 514 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomten er flat, og asfaltert. Grenser med gate/fortausareal mot Sjøgata/ E6 og ned mot parkeringsområde/ kaipromenade.

Innkjøring til eiendommen over asfaltert parkeringsal tilliggende bygningen mot sørvest - adkomst/inngang til bygningen fra samme område. Samt adkomst på nordside mot E6- rullestolrampe etablert.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst fra kommunalt asfaltert veiareal. Vann og avløp tilknyttet off. nett.

Reguleringsplan

KOMMUNEPLANENS AREALDEL SJØ OG LAND 2018-2030

Kan fås hos megler.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Kenn C. Arntsen Takstdato : 12.02.2019

Kommunale avgifter

Kr. 66 441 pr. år Fordelt med kommunale avgifter kr 35 803,- + eiendomsskatt kr 30 638,-.

Leieinntekter

786 575 pr. år

Kontakt megler for leieavtaler. Noe ledig areal. Leieinntekter ved fullt utleie til markedspris vil være ca kr 933 000,- eks mva. Kontakt megler for ytterligere informasjon.

Diverse

Kontakt megler for ytterligere informasjon/visning.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Datert 29.03.89.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18411031340

google map