w

Næringseiendom - Fauske sentrum. Kommer for salg!

Sjøgata 86, 8200 Fauske1 564 m2

17.06.201913:35 Artur Holand
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1988
Tomteareal
1 514 m2 eiet tomt
Bruttoareal
1 564 m2

Adresse

Sjøgata 86 8200 Fauske

Beliggenhet

Kjent eiendom sentralt i Fauske sentrum. Område bestående av blandet bebyggelse. Lett/direkte adkomst til eiendommen fra begge sider. Trafikkmessig god beliggenhet, med gode profileringsmuligheter. Flat tomt - tomteareal i sin helhet opparbeidet og

asfaltert. Normalt gode lys/solforhold og normal god utsikt.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1988

Bygninger og byggemåte

For byggemåte, se takst utarbeidet av Ing. Kenn Ch. Arntsen, datert 12.02.2019.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 1 564 kvm

Sokkel/underetasje: BTA 585 kvm, som inneholder lager, butikk, kontor, wc og tilfluktsrom, ventilasjonsrom

1.Etasje:                     BTA 585 kvm, som inneholder kontor, butikk, avvisredaksjon, solarium, wc, trapperom

2.Etasje:                     BTA 394 kvm, som inneholder Kontorer, møterom, trapperom og wc

Standard

Eiendommen omhandler et forretningsbygg over 2 etasjer og loft. Bygningen er oppført i 1988, og holder en normal standard på arealer.

Utstyr

Ventilasjon.

Parkering / Garasje

God parkeringsdekning med asfalterte plasser på egen tomt.

Ledig

Etter avtale

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 514 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomten er flat, og asfaltert. Grenser med gate/fortausareal mot Sjøgata/ E6 og ned mot parkeringsområde/ kaipromenade.

Innkjøring til eiendommen over asfaltert parkeringsal tilliggende bygningen mot sørvest - adkomst/inngang til bygningen fra samme område. Samt adkomst på nordside mot E6- rullestolrampe etablert.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst fra kommunalt asfaltert veiareal. Vann og avløp tilknyttet off. nett.

Leieinntekter

786 575 pr. år Kontakt megler for leieavtaler. Noe ledig areal. Leieinntekter ved fullt utleie til markedspris vil være ca kr 933 000,- eks mva.

Diverse

Eiendommen klargjøres for salg.


Kontakt megler for ytterligere informasjon/visning.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18411031340

google map