w

Næringsbygg Påls vei 6 - Kommer for salg.

Påls vei 6, 8008 Bodø682 m212 400 000,-

18.09.201910:20 Artur Holand
Prisantydning
12 400 000,-
Verditakst
12 400 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1977
Tomteareal
2 011 m2 eiet tomt
Bruttoareal
682 m2

Adresse

Påls vei 6

8004 Bodø

Matrikkel

Gnr.138 Bnr.4438 i Bodø kommune

Beliggenhet

Eiendom er beliggende i Påls vei, like ved Olav V gate i et område som er under utvikling, og har god beliggenhet med hensyn på profilering, adkomst. Umiddelbar nærhet til industri/lager/ forretninger. Eiendommen og bygget er meget godt synlig ut mot Olav V gt., som er en av Bodøs mest trafikerte gater.

Nærområdet

Nærhet til Flymuseet, og Stormyra handelssenter hvor City Nord kjøpesenter og Bodø Storsenter ligger. Omkring ligger bilbutikker, Kiwi dagligvare (nærmeste nabo), snekkerbedrifter, Haaland, Cramo og rørleggerbedrift. Bodø Spektrum og Nordlandshallen, innendørs fotballbane ligger også her. Kort vei til flyplassen.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1977

Bygninger og byggemåte

Se vedlagte takst utarbeidet av Ing. Kenn C. Arntzen, datert 05.05.2019

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 682 kvm


1.Etasje: Kontorer, møterom, spiserom, wc, garderobe, gang og lagerarealer.

Standard

Gjennomgående god standard.

Opprinnelig bygning som er blitt strippet ned og oppbygget i 2006/07 med ny planløsning, nytt el.anlegg, nytt ventilasjonsanlegg m.m.

Vinduer lyddempene med to-lags glass i trekarmer fra 2006. Aluminiusdører for adkomst. To-fløyet dør for adkomst lager.

Utstyr

Ventilasjon med varmeveksler.

Datarom er med kjøling

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Oppvarming med el. panelovner og ventilasjonsanlegg. Pyrox vifter er montert over dør inn til lager.

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt. Asfaltert rundt bygningen. Gjerde mot naboeiendommer. Det er romslige parkeringsarealer, som eventuelt kan leies ut ved endret bruk og endret leiekontrakt. Plass til ca 20 -25 biler. Direkte adkomst fra kommunal vei.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 2 011 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Flat og opparbeidet tomt. Parkeringsarealer er asfaltert.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst fra kommunalt asfaltert veiareal.

Vann: Privat stikk tilknyttet offentlig nett

Avløp: Privat stikk tilknyttet offentlig nett

Reguleringsplan

Kommuneplanens arealdel 2018-2030 av 14.06.2018, KPA 2018 sone 16.2

Kombinert fomål næring/ forretning. 100 % BYA, Gesimshøyde 17 meter.

Kontakt megler for reguleringsplan.

Prisantydning

12 400 000,- (Eiendomsverdi)

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Kenn C. Arntsen Takstdato : 08.05.2019 Markedsverdi : 12 400 000,-

Diverse

Tomten kan ihht. Sone 16.2 utnyttes 100% til næringsformål. Gesimshøyde 17 meter.

Opprinnelig bygning som er blitt strippet ned og oppbygget i 2006/07 med ny planløsning, nytt el.anlegg, nytt ventilasjonsanlegg m.m.

Salg av 100 % av aksjene i eiendomsselskapet Skansen Eiendom AS.

Kontakt megler for ytterligere informasjon.


Utleie av eiendommen kan vurderes.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Etter avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Visninger

Kostnader

12 400 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
--------------------------------------------------------
697,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
12 400 697,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041384438

google map