w

Mosjøen - Næringsseksjon - Lagmannsgata 22/Fearnleys gate 23 - Solide leietakere - Kommer for salg!

Fearnleys gate 23., 8657 Mosjøen878 m2

06.09.201914:16 Frode Andresen
Type lokale
Kontorlokale
Eieform
Selveierseksjon
Byggeår
1951
Tomteareal
2 020 m2 eiet tomt
Bruttoareal
878 m2
Kommunale avgifter
92 976,-

Adresse

Fearnleys gate 23

8657 Mosjøen

Fasiliteter

Næringsseksjonen har AVIS Bilutleie, Pasientreiser Helgelandssykehuset og Telia som leietakere. God eksponering, og lett adkomst fra Fearnleys og Lagmannsgata.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på byflata ca. 500 meter fra bykjernen i Mosjøen. Området betraktes som svært sentralt, med gåavstand til banker, butikker og off kontorer. Avstand til flyplass ca. 6 kvm. Åpent område med gode lys og solforhold.

Nærområdet

Mosjøen har en rekke industrielle selskaper som Alcoa Mosjøen Aliminiumsverk og Mosjøen Anode AS.  Byen har et næringsliv som blant annet omfatter, handel håndverk, finans, transport og turisme, og er også et kommunikasjonssentrum på Helgeland. Europavei 6 går gjennom byen og avstand til flyplass er ca. 6 km. Eiendommen  ligger i et område hovedsakelig bestående av boligbebyggelse og næringsaktivitet.

Type, eierform og byggeår

Kontorlokale Eierseksjon, oppført i 1951, modernisert i 2016

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 878 kvm


Kjeller: Disponibelt kjellerareal med bla teknisk rom, trapperom og lager.

1.Etasje næringsdel: resepsjons/ventesone m/kjøkken, kontor,  wc, og garasje/dekklager.

1.Etasje næringsdel: trapperom, kontorer, møterom, wc-rom, kjøkken/spiserom, garderobe, teknisk/print rom.

Standard

Sameiet består av kjeller, næringsdel og leiligheter. Bygget og lokalene har gjennomgått mye renovering.

Utstyr

Sprinkler og ventilasjonanlegg.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Parkering på egne opparbeidede asfalterte parkeringsarealer for personbiler.  Garasje m/port.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 2 020 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Adkomst til eiendommen fra off. vei.

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, vann og kloakk.

Reguleringsplan

Området er regulert til bolig/forretning/kontor ihht. detaljeregulering vedtatt 18.06.15. Detaljeregulering kan fås ved henvendelse til megler.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Helgeland Byggekontroll AS / Marvin Egil Breimo

Kommunale avgifter

Kr. 92 976 pr. år

Eiendomskatt, inkludert stipulert abonnementsgebyr vann og avløp.

Leieinntekter

634 502 pr. år

Diverse

Leietaker 1 etg.: Bilutleie Mosjøen AS (AVIS).  Utleid ca. 180 kvm bta., kr 184 502,- eks mva pr. år. Nåverende leiekontrakt utløper 07/24.

Leietaker 1 etg.: Pasientreiser Helgelandssykehuset HF.  Utleid ca. 400 kvm bta. kr Kr 440 000,- eks mva.  pr. år. Nåverende leiekontrakt utløper 01/21.

Leietaker: Telia Sonera (plassert utstyr på tak) kr 10 000,- eks mva.  pr. år. Nåverende leiekontrakt utløper 01/26.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Hentet fra matrikkel.

Andre opplysninger

  • Eiendommen kommer for salg.
  • Salgsoppgave er under utarbeidelse.
  • Kontakt Nord-Megler for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.


Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.

Det inviteres med dette salgsprospekt til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:


- Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.


- Det er eiendommen som selges.


- Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper. Due diligence:


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Dilligence" (Herreter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 14 dager fra budaksept og er kun begrenset til vedlagsmaterialet i dette prospektet, dersom budgiver mener bilagslisten og informasjonen i prospektet ikke er dekkende for sin DD, må budet spesifikt opplyse om hvilken grad og materiale kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser  som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig

Overtagelse

Etter avtale.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:

"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."

Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ferdigattest for gnr.103/1113, datert 25.02.09.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

 

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Frode AndresenPartner93 40 72 89

Visninger

Kostnader

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18241031113

google map