w

Næringsbygg Notveien 11 B

Notveien 11 B, 8089 Bodø675 m211 000 000,-

15.11.201908:53 Martin Tjærandsen
Prisantydning
11 000 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1982
Tomteareal
3 145 m2 eiet tomt
Bruttoareal
675 m2
Kommunale avgifter
23 618,-

Adresse

Notveien 11 B, 8089 Bodø. Gnr. 39, bnr. 399 i Bodø kommune.

Fasiliteter

Lett industri-eiendom med stor tomt. Administrasjonsbygg i to etasjer og verkstedhall med mesanin-etasje.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Notveien industriområde nært hovedkrysset Jensvoll og Grønnåsen, Bodøveien (rv. 80) og Bodøsjøveien.

Nærområdet

Flere bedrifter, Bodø Ved, byggmester Skipnes, lett industri. Nordlandskrana som nærmeste nabo. Alsgården næringsbygg med flere forskjellige leietakere, bl. a. Rema 1000 og YIT.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1982, modernisert i 2009

Verkstedbygget er fra ca. 1982. Kontorbygget er fra 2009.

Bygninger og byggemåte

Verkstedbygg er et stålbygg med søyler og gitterdragere. I deler av bygget er det en mesanin etg. med garderober og delelager i 1. etg. og kontorer i 2. etg. Betonggulv. Nytt tak og mer isolasjon på halvparten av bygget, andre halvdel noe eldre.

Kontorbygget er av nyere dato, 2009, og er et betongelement-bygg med saltak. Det antas at taket er med belagt med sarnafil og isolert.

Arealer og fordeling per etasje

Bruttoareal: 675 kvm, Grunnflate: 445 kvm


1.Etasje: Verkstedbygg ca. 325 kvm i grunnflate med 225 kvm verkstedhall, ca. 50 kvm dele- og utstyrslager og ca. 50 kvm garderobe. Ca. 5 meter under gitterdrager i verkstedhall. To store porter, en av dem helt ny. Egen inngangsdør ved siden av port. Liten smøregrav. Oljeutskiller.


2.Etasje: Verkstedbygg ca. 110 kvm mesanin med et stor kontorfellesskap med plass til 3-4 arbeidsplasser og et stort enkeltkontor, plass til 1-2 arbeidsplasser.


1.Etasje: Kontorbygg, ca. 120 kvm grunnflate med garderober, dame- og herregarderober, toaletter, hc-toalett, og stor møte- og spiserom med plass til ca. 30-35 personer. Kjøkken.


2.Etasje: Kontorbygg, ca. 120 kvm, 6 kontorer hvor to er store. Det ene har også et mindre møtebord med plass til 4-6 personer.

Standard

Nyere og god standard på kontorbygg. Grunnbelysning, ventilasjon med varmegjenvinning og vannbåren oppvarming.

Vekstedbygg: Enkel standard. Luftavtrekk. Oppussing og oppgradering må påregnes i deler av lokalet.

Utstyr

Kontorbygg: Nyere ventilasjonsanlegg. Luft til vann varmepumpe som gir varme til ventilasjon og vannbåren radiator-varme i bygget.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming med varmepumper i begge bygg. Se over.

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt.

Ledig

Det er ønskelig med rask overtakelse. Selger kan vurdere å leie tilbake lokalene og eiendommen til en omforent leiepris.

Leieperiode

Selger er åpen for forslag.

Partenes oppsigelsesadgang

.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 3 145 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Flat opparbeidet tomt, grusbelagt, som går opp imot Per Helgesensvei på oversiden.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet kommunalt vann og avløp.

Reguleringsplan

Kan fås hos megler.

Prisantydning

11 000 000,-

Takst / tilstandsrapport

Det er ikke tatt noen takst på eiendommen. Interessenter oppfordres til å benytte bygningsteknisk kompetanse for å vurdere eiendommen nærmere.

Kommunale avgifter

Kr. 23 618 pr. år. Eiendomsskatt 2019. Grunnlag kr. 6.056.000,-.

Leieinntekter

Selger kan vurdere å leie tilbake eiendommen til en omforent leiebeløp.

Energiforbruk og energimerking

Eiendommen er ikke energimerket og vil ikke bli gjort av selger. Kjøper kan ikke kreve dette av selger og får ta det med i vurderingen av evt. bud på eiendommen.

Bredbånd

Ja.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra kommunale karttegninger, må kontrollmåles.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Snarest.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler. Se under. Selger gir ingen garantier knyttett til forurensing av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Due diligence


Interessent kan vurdere å legge inn bud om forbehold om "Due Diligence" (Heretter kalt DD). En DD vil gi anledning til å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Krav om DD må fremkomme i budet. En DD vil gjennomføres i en tidsbegrenset periode 21 dager fra budaksept og budet må spesifikt opplyse om hva kjøper ønsker å gjennomgå.


Budgivere oppfordres til selv å gjennomgå informasjonen, samt innhente og gjennomgå eventuell ytterligere informasjon som Kjøper anser at bør gjennomgås. Bare dersom budgiver gjennom slik DD skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt eller kjente til, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen, kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av DD-gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står Selger fritt til å stanse dialogen og gjenoppta dialogen med andre potensielle interessenter, med mindre Selger på frivillig basis aksepterer de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom DD. Kontraktsforhandlingene vil foregå parallelt med Kjøpers due diligence etter nærmere avtale.


Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.


Ansvarsfraskrivelse: Megler har ikke foretatt noen verifikasjonsprosess relatert til informasjon mottatt av oppdragsgiver og det forutsettes at informasjonen er korrekt. Megler har heller ikke ansvar for vurderinger og innhold i evt. verdivurderinger, takst eller fra annen tredjeperson. Budgiver bærer alle egne kostnader i f. m. evt. due diligence og bruk av egne rådgivere. Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8 fravikes i f. m. salg av næringseiendom, jf. eiendomsmeglings-loven § 1-4 tredje ledd og forskrift om eiendomsmegling § 1-2. Avgrensningen reduserer meglers ansvar og forpliktelser i denne type transaksjoner.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Foreligger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Martin TjærandsenEiendomsmegler MNEF, Partner90 10 10 34

Visninger

Kostnader

11 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
275 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 11 000 000,-))
--------------------------------------------------------
276 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
11 276 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

180439399

google map