w

Til Salgs - General Fleischers gate 11-13 - Utviklingseiendom.

General Fleischers gate 11-13, 8003 Bodø500 m26 000 000,-

18.10.201913:08 Artur Holand
Prisantydning
6 000 000,-
Type lokale
Næringsbygg
Eieform
Selveier
Byggeår
1960
Tomteareal
985 m2 eiet tomt
Bruttoareal
500 m2
Kommunale avgifter
37 714,-

Adresse

General Fleischers gate 11-13

8003 Bodø

Matrikkel

Gnr.138 Bnr.1956 i Bodø kommune

Fasiliteter

Beskrevne eiendom er beliggende i General Fleichers gate 11/13, like sørvest for sentrum i et område som er under utvikling og har god beliggenhet med hensyn på profilering, adkomst og nærhet til boligområde. Eiendom omhandler næringsbygg med arealer fordelt over en etasje og del av kjeller. Næringseiendom tldligere Coop Prix dagligvarebutikk.

Beliggenhet

Beskrevne eiendom ligger i direkte tilknytning til boligområde i Vestbyen, ca. 1 km vest for Bodø sentrum.  Vestbyen er den tettest befolkede bydelen, og ligger helt vest i Bodø.  Butikklokalet ligger med fasade mot kommunal vei.  Nært flyplass og Bodø sentrum.

Nærområdet

Nærområdet består i hovedsak av boliger. Eiendommen har en strategisk plassering i forhold til utviklingen av ny by - ny flyplass-  Ny by - ny flyplass er et av Bodø- og Saltenregionens største og mest spennende utviklingsprosjekt noen sinne, som vil ha stor betydning for vekst og utvikling i regionen og landsdelen for mange tiår fremover.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier.

Tilbygg fra 1979.

Bygninger og byggemåte

Takhøyde  308 cm ifølge takstrapport datert 04.10.19.

Eiendommens historie

Tidligere Coop Prix butikk.

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 472 kvm


Kjeller: Bod og tilfluksrom.

1.Etasje: Inngangsparti, spiserom, wc, lagerrom, kjølerom og butikk lokale.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Parkering / Garasje

Parkering på egen tomt.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 985 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomten kan utnyttes 80% BYA inkl parkering. Gesimshøyde 5 meter. (7 meter). Ifølge takstdokument.

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, vann og kloakk.

Reguleringsplan

Området er regulert til forretning med tilhørende anlegg. Se vedlagte forslag til planbestemmelser for General Fleischers gt. 11/13 vedtatt 31.03.2009.

Prisantydning

6 000 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Kenn C. Arntsen

Takstdato : 04.10.2019

Forsikring

Gjensidige.

Kommunale avgifter

Kr. 37 714 pr. år

Kommunale gebyrer for 2018, avløp, vann og eiendomsskatt.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra matrikkelrapport.

Andre opplysninger

  • Det er ikke foretatt energimerking av bygget, og vil ikke bli gjort av selger.
  • Det har ikke vært drift i eiendommen siden  2017.
  • Kjøper må forvente påkostninger i forbindelse med  oppgraderinger på innvendige og utvendige flater. Eiendommen  bærer preg av slitasje.
  • Budaksept forutsetter endelig styregodkjennelse.
  • Annen bruk av eiendommen vil kreve omregulering.
  • Det er tilfluksrom i kjeller i noe varierende stand. For  frigjørelse av denne må det tas kontakt med Sivilforsvaret.
  • Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.
  • I forbindelse med overdragelse av eiendommen forplikter kjøper seg til å ikke drive kiosk eller dagligvare med slikt sortiment som Coop Nordland har på eiendommen som nå selges, samt la tinglyse erklæring om slikt fremtidig handelsforbud på eiendommen.
  • Vannet er avstengt, grunnet ødelagt sisterne av frost.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig.


Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av kjøpekontrakten med Kjøper.


Det inviteres med dette salgs prospekt til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger:


-Det forutsettes at budgiver gjennomgår det framlagte materialet herunder kjøpekontrakt, bilag og foretar befaring av eiendommen.


-Eiendommen selges "AS IS", og kjøper vil frita Selger for alle forpliktelser knyttet til feil og mangler.


-Selger gir ingen garantier knyttet til forurensning av grunn, forhold av arkeologisk interesse, kulturvern, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.


Informasjonen vedrørende eiendommen er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig

Overtagelse

Etter nærmere avtale med selger.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:

"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."

Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.


Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra matrikkelrapport for eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.


Det er eiendommen som selges med vanlig eiendomsoverdragelse. Det vil bli benyttet kjøpekontrakt av meglerstandard med oppgjørsansvarlig. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten vedlagt salgsoppgaven anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene. Budgiver oppfordres til å benytte juridisk kompetanse for å vurdere kontraktens innhold.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Finnes ikke ifølge Bodø Kommune.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

 

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Ansvarlig megler

Artur HolandDaglig leder/partner92 80 62 72

Megler

Frode Andresen93 40 72 89

Visninger

Kostnader

6 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
170 000,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
171 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
6 171 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Martikkelinformasjon

18041381956

google map